<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Historyczne miejscowości

 • Mapy
 • Kucice, Żukowo
 • Przyborowice Dolne, Ślepowrony
 • Strachowo, Strachówko, Sochocin, Kępa
 • Płońsk
 • Krysk, Goławin, Grodziec
 • Dobre, Pniewnik, Drop, Modecin
 • Stan ludności gmin w 2004 r.
 • Miejscowości w dokumencie - wg. Ksiąg w AGAD
 • Liw


 • KUCICE  Kościół Św. Michała; woj.: mazowieckie
  dekanat: Staroźreby
  diecezja: płocka

   

  Ø       kościół drewniany - 1783-1850, dzwonnica, drewniany ołtarz, mur z początku XX w.,

  Ø       cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w,

  Ø       pozostałości zespołu dworskiego : obora, mur - pocz. XX w., piwnice, mur - pocz. XX w., resztki parku - 2 poł. XIX w.,

   

  „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich” - Sulmierski, Chlebowski, Walewski  1883 r, podaje, że:

  „… wieś i Kucice Poduchowne wieś, powiat płoński, gm. Sarnowo, parafia Kucice, odległe o 14 wiorst od Płońska.

  * wieś Kucice ma kościół parafialny drewniany i wiatrak, ma 58 dymów (budynków), 610 mieszkańców, 1663 miar rolnych gruntu, 37 mr nieuzytków.

  * wieś Kucice poduchowne mają 3 dymy, 38 mieszkańców, 106 mr, 6 mr. nieużytków


  W 1827 roku 32 dymy, 294 mieszkańców
  .


  Kościół tutejszy niewiadomej erekcyji. Obecny (tj w roku 1883) drewniany – wystawił w 1783 roku Franciszek Kanigowski kasztelan wyszogrodzki.

  Kucice są starożytną osadą wymienianą w akcie uposażenia kościoła czerwińskiego z XIII wieku. W latach 1848-74 wzorowe gospodarstwo prowadził tu Karol Łempicki.

  Parafia Kucice ma 397 dusz, wg. Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego folwark Kucice rozległy na 1225 mr, grunta rolne i ogrody – 858mr., łąk 126mr., pastwisk 14mr., lasu 173 mr., nieużytki i place 54 mr., budynków murowanych 5, z drzewa 38, płodozmian 9 i 12 polowy.

  Wieś Kucice osad 57 z gruntem 556 mr.,  Żukowo


   

   Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich” - Sulmierski, Chlebowski, Walewski  1895 r, podaje, że:


  „Żukowo – odległe od Płońska 16 w. , kościół parafialny drewniany, gmina Naruszewo, ma 9 dymów, 63 mieszkańców, 230 mr. gruntów.

  Żukowo Poświętne - ma 8 dymów, 75 mieszkańców, 120 mr.


  W 1827 r. – Żukowo Szlacheckie miała 14 dymów, a Żukowo Poświętne 5 dm, 20 mieszkańców.

   

  Bolesław książe mazowiecki oświadcza w dokumencie z 1247 roku wydanym w Płocku, iż prosił księcia o pozwolenie oddania biskupowi płockiemu wsi Zuchowo, którą otrzymała od ojca księcia. Jeżeli ten akt odnosi się do Żukowa, nie zaś do Żochowa w pow. Płockim, w takim razie parafia tutejsza sięgałaby początków XIII w.

  Z innych akt wiadomo, że istniała w 1446 r.

  Obecny kościół wzniósł w roku 1786 (1791) biskup płocki Szembek. Obecnie odnowiony, pokryty blachą, otoczony murem.

  W roku 1576 wieś Żukowo w pow. Wyszogrodzkim płaci od 9 łan i 2 łan wójtów. W części dawnej szlachty od 2 łan. Część szlachty bez kmieci 1 i ¾ łan, 2 zagrody.

  Folwark pow. Płońsk, gm. Sielec, par. Żukowo – odległy 17 w od Płońska, ma 2 dm, 28 mk.

  W 1886 roku folwark Żukowo, w roku 1875 oddzielony od dóbr Gumino;

  Litera A rozległy na 210 mr, grunta rolne i ogrody – 188 mr., pastwisk 14 mr., lasu 3 mr., nieużytki i place 5 mr., budynków z drzewa 7, płodozmian 6-pol.”


  We wsi kościół parafialny pw. Św. Zygmunta. Drewniany wzniesiony w 1785 roku z fundacji biskupa płockiego Krzysztofa Hilarego Szembeka. Trójnawowy z wydzielonym, zamkniętym prosto prezbiterium. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Dachy dwuspadowe. Na kalenicy ośmioboczna wieżyczka – sygnaturka. Wewnątrz późnogotycki krucyfiks z XVI w. oraz dwa sygnowane obrazy Franciszka Smuglewicza z końca XVIII w. przedstawiające
  św. Marka i Hieronima. Dzwonnica z końca XVIII w. drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana z olistwowaniem. Jednokondygnacyjna, na rzucie kwadratu. Dach namiotowy.
  W górnej części ścian po jednym otworze dzwonowym przesłoniętym kratką wykonaną z listew.
  Przyborowice, Krysk, Żukowo, Kucice
   
  sierpień 2005 r.

   
  23 luty - 15 sierpień 2005 rok

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005