<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

3 Dywizja Strz. Karpackich

 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: A - B
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: C - D
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: E - G
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: H - J
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: K
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: L - Ł
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: M
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: N - O
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: P - R
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: S - Ś
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: T - V
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: W
 • żołnierze o początkowej literze nazwiska: Z - Ż
 • Aneks
 • zdjęcia żołnierzy
 • Zdjęcia nadesłane przez Czytelników
 • Zdjęcia nadesłane przez Czytelników cz. 2
 • Zdjęcia nadesłane przez Czytelników cz. 3
 • Zdjęcia nadesłane przez Czytelników cz. 4


 • Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich
  1942-1945


  Opracowali: Jerzy Hykiel i Janusz Stankiewicz               


  Na kolejnych stronach prezentujemy kompletny spis ok. 29.000 żolnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowany na podstawie 2-tomowego dzieła " Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947 ", wyd. Londyn 1991 r.
   
  Spis zawiera: nazwisko imię, rok urodz, nr.ewid najwyzszy stopień przy demobilizacji ostatni przydział w 3 DSK, ewentualnie także informację o odznaczeniu Krzyżem Walecznych i Viirtuti Militari.


  Zapraszamy Czytelników do nadsyłania not biograficznych (zdjęć) żołnierzy.
  *  *  *  *  *
  " Marsz Karpackiej Brygady " 

  aranżacja i wykonanie Stefan Żochowski      
  Myśmy tutaj szli z Narwiku,
  Wy przez Węgry a my z Czech,
  Nas tu z Syrii jest bez liku,
  A was z Niemiec zwiało trzech.
   
  My przez morza a wy z Flandrii,
  My górami, wy przez las,
  Teraz wszyscy do Aleksandrii,
  Teraz my już wszyscy wraz.
   
  Karpacka Brygada! Daleki jest świat!
  Daleki żołnierza tułaczy ślad
  Daleka jest droga w zawiejach i mgłach,
  Od śniegów Narwiku w Libijski piach.
   
  Maszeruje Brygada, maszeruje,
  Maszeruje co tchu, co tchu,
  Bo z daleka jej Polska wypatruje,
  Wyczekuje dzień po dniu.
   
  I wzrok na nią. zwraca zza gór i zza mórz,
  Czy widać Brygadę, czy idzie już?
  Co noc słuch wytęża przez dal i przez mrok,
  Czy słychać Karpackiej Brygady krok.

   
  Pieśń powstała w Latrun (Palestyna), w 1941.  *  *  *  *  *

   


  " Marsz Marsz Brygado Karpacka 
   - wersja na orkiestrę

  aranżacja i wykonanie Stefan Żochowski - 2010 r.


  *  *  *  *  *   3 DYWIZJA STRZELCÓW KARPACKICH - powstała 3 maja 1942 w Qastina  w ówczesnej Palestynie przez połączenie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK), -okryta chwałą w Libii: w Tobruku, Gazali i Bardii; z nowo przybyłymi z Rosji dywizjami 9. i 10. Dywizji Piechoty -złożonymi z ochotnik6w zwolnionych z sowieckich więzień, "gułagów"- obozów pracy przymusowej i zsyłek. Pierwszym dowódcą 3DSK był gen.Stanisław Kopański, a od 16.09.1943 gen.Bronisław Duch. Po intensywnym wojskowym przeszkoleniu i ćwiczeniach w Iraku, Palestynie, Libii i Egipcie, 3DSK została przeniesiona 21.12.1943 roku z Port Said (Egipt) do Taranto w Italii.
  Walczyła nad rzeką Sangro, o Monte Cassino i następnie w kampanii adriatyckiej od Ortony poprzez Anconę, Rimini, Faenzę i Forli aż do zdobycia Bolonii 21.4.1945.
  Ogólne straty 3 DSK we Włoszech wyniosły 5350( 1364 zabitych i 3986 rannych). Żolnierze 3DSK pochowani są na 4 cmentarzach: Monte Cassino, Loreto, Bolonii i Casa Massima.
  Oddziały 3DSK pełniły następnie służbę we Włoszech aż do wyjazdu do Anglii (lipiec, sierpień 1946)
  Polskie oddziały liczące 200 000 zostały zdemobilizowane 30.10.1946 i przeniesione na 2 roczny kontrakt do Polish Resettlement Corps tj. Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia(PKPR).
  3 Maja 1992 w 50 letnią rocznicę powstania 3 DSK w Palestynie, 3 DSK symbolicznie "powróciła" do Kraju. Podczas ceremonii na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, sztandar 3 DSK został wręczony 22 Brygadzie Piechoty Górskiej, która przyjęła nazwę 3 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej i kontynuuje tradycje 3 DSK. Od 2008r. tradycje przejął 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej

  2. EDUKACJA w Dywizji to Gimnazjum i Liceum 3 DSK od 20.09.1943 do 12.04.1948 (Julis - Palestyna, Quassin - Egipt, a we Włoszech: Bagno di Romana, Terra del Sole, Amandola, i Samano, potem w Anglii w Bodney Airfield Norfolk). Ilość uczniów około 2000. W latach 1943-1948 - 654 uczniów otrzymało świadectwo z małej matury i 309 uczniów otrzymało świadectwo dojrzałości(duża matura). W Anglii otwarto 3 nowe szkoły 3 DSK: Gimnazjum Handlowe, Gimnazjum Rolnicze i Kurs Rolniczy (4 miesięczny).

  3. ZWIĄZEK KARPATCZYKÓW 3DSK.
  26.09.1948 w Londynie powstał Związek Karpatezyków 3 Dywizji StrzeIeów Karpackicla (3 DSK) istniejący do dzisiaj.
  Koła Związku 3 DSK istnieją w Wielkiej Brytanii oraz poza jej granicami w Argentynie, Australii, Kanadzie, Italii, Nowej Zelandii i USA. W Polsce istnieje Stowarzyszenie „KARPATCZYCY”

   na  podst tekstu Jerzego Klainerman z 2000r.  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005