<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 3

 • Cichociemni
 • 27 Pułk Piechoty
 • Polskie dzieci w Nowej Zelandii
 • Organizacje niepodległościowe na terenie Wielkopolski 1945 – 1956
 • Niepowtarzalni - Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej
 • Nauczyciele tajnego nauczania - woj. kieleckie
 • Żołnierze, którzy powrócili z zachodu do Polski po II WŚ
 • Wspomnienia nauczycieli tajnego nauczania
 • 11 Batalion Łączności - 2 Korpus Polski
 • Palmiry - lista zamordowanych
 • Straty wśród duchowieństwa łódzkiego w czasie II wojny światowej
 • Więźniowie Radogoszcza - listopad 1939 / styczeń 1940
 • Wykaz żołnierzy polskich przybyłych z Archangielska do Glasgow 3.10.1941
 • Wykaz osób przybyłych z Afryki do Londynu i Glasgow
 • Wykaz osób przybyłych do Liverpool
 • Wykaz osób przybyłych do Southampton nazwiska na literę " A - K "
 • Wykaz osób przybyłych do Southampton nazwiska na literę " L - Ż "
 • Żołnierze AK spoczywający na Cm. we Wrocławiu
 • Cmentarz Obrońców Lwowa 1939 r.
 • Lublin w okresie okupacji (1939-1944). Na podstawie badań sądowych Miejskiej Komisji Badania Zbrodni
 • Lista zmarłych w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941


 • ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE WIELKOPOLSKI w latach 1945 – 1956

  PRZEWODNIK PO DOKUMENTACH SĄDOWO – WIĘZIENNYCH

  HENRYK LUDWIK CZARNECKI  Lista nazwisk członków organizacji


  całość publikacji jest do pobrania:
  http://kpn-1979.pl/downloads.php?cat_id=2
  http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=6355  PAMIĘCI TYCH CO ODDALI OJCZYŹNIE SWE  ŻYCIE
  TYM KTÓRZY MŁODOŚĆ SPĘDZILI W STALINOWSKICH
  WIĘZIENIACH
  WSZYSTKIM ŻYJĄCYM W WOLNEJ POLSCE - KU PAMIĘCI
  Henryk Czarnecki
  Poznań, sierpień 2009 r.
   


  HENRYK LUDWIK CZARNECKI - ps. „WIKTOR” – „WICHER”
  ur. 25 sierpnia 1936 roku w Toruniu. Członek po akowskiej organizacji młodzieżowej „PYTON” ;
  d-ca dywersyjnej organizacji „MŁODA POLSKA” działającej na terenie Torunia w okresie 1952 -
  1954. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Toruniu na 5 lat więzienia. Więzień PUBP w Toruniu, Bydgoszczy, Jaworzna i Sztumu. Od 1957r.
  mieszkaniec Poznania. Członek KPN oraz NSZZ „Solidarność”; ZMWP ”JAWORZNIACY” O/ W-wa; Komisji Historycznej ZWPOS O/Wielkopolska; Sądu Koleżeńskiego SZŻAK O/Wielkopolska; Członek OKBZPNP w Poznaniu w latach 1992 – 1999. Autor opracowania ”Informator o dokumentach sądowo - więziennych z lat 1944 -1956” – wyd. OKBZPNP – Poznań 1993r. Autor i moderator kilku tematycznych stron internetowych.
   
   
  *   *   *   *   *


  Komisja Historyczna przy Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Okręg
  Wielkopolska w Poznaniu - została powołana 7 października 1989r. na pierwszym formalnym zebraniu nowoutworzonego Oddziału ZWPOS z zadaniem gromadzenia informacji o represjonowanych oraz dokumentowania zbrodni „bezpieki” wobec członków II Konspiracji w latach 1945 – 1956.
  Ujawniania miejsc straceń oraz grzebania ofiar. Katalogowanie wspomnień świadków. Pierwszym Przewodniczącym Komisji został dr Jerzy Frąckowiak członek Klubu Historycznego im. dr Fr. Witaszka. Redagował, powielał apele w sprawie ujawniania miejsc mordów, faktów, wykazów osób represjonowanych, oficerów śledczych, prokuratorów z okresu stalinowskiego. Skierował też artykuły o podobnej treści do poznańskiej prasy. Od początku 1990 r. ukazywały się wywiady, artykuły, reportaŜe i fotografie związane z tematem miejsc zbrodni i opisów zbrodni, gdzie torturowano i mordowano polskich patriotów. Podjęto działania zmierzające do upamiętnienia
  miejsc terroru stalinowskiego w postaci tablic pamiątkowych przy ul. 27 Grudnia i przy ul.
  Niegolewskich. Ukazały się dwa półgodzinne reportaże: jeden o byłym więzieniu UB przy ul. Niegolewskich, a drugi o więzieniu śledczym przy ul. 27 Grudnia. Przygotowano w TVP wystąpienia naocznych świadkowie, które dowiodły niezbicie fakt rozstrzeliwania i grzebania zwłok w ogrodzie więziennym. Oba reportaŜe zostały nadane w programie telewizji lokalnej i ogólnopolskiej w II programie. We współpracy z Redakcją  okumentalistyki PR II przygotowano cykl godzinnych reportaży o więzieniach we Wronkach, pod wspólnym tytułem „Prawo Najwyższe”. Wyemitowano ogółem cztery reportaże o tytułach: „Panis Bene Merentium”, „Gdzie ci mój bracie kaganek zapalę”, „Tajemnice bolesne”, ”Wspomnienia o Wacławie Lipińskim”. (od 9 do 11 kwietnia 1991r.). Zgromadzona dokumentacja stanowiła podstawę do urzędowego przeprowadzenie prac ekshumacyjnych ofiar zbrodni NKWD i UB w ogrodzie szpitalnym przy ul. Jarochowskiego ( 22-29 października 1991r.). Odnaleziono szczątki 80 ludzi w wieku od 20 do 60 lat Temat ten został opracowany przez kolejnego Przewodniczącego Komisji Historycznej - prof. dr hab. Andrzeja Dzięczkowskiego w pracy „Hortus horrendum”. W marcu 1992 r. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu zwróciła się do Oddziału ZWPOS o pomoc w pracach nad penetrowaniem akt UB, do których wreszcie zdobyto dostęp. Do prac tych oddelegowano Zygmunta Borkowskiego, Henryka Czarneckiego, Jerzego Rybę, Pawła Słomiaka i Mirosława Komendzińskiego. W pracach również uczestniczyli Jerzy Kmieciak z Leszna i Józef Urbanowicz z Trzcianki. W „Kronice Wielkopolskiej”
  1993r. nr 3/ 66/ s. 156-159, ukazał się artykuł „Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Więźniów
  Politycznych Okresu Stalinowskiego we Wronkach” pióra przewodniczącego KH ZWPOS w Poznaniu - profesora Andrzeja Dzięczkowskiego. W kwietniu 1993 r. ukazała się publikacja Henryka Czarneckiego „ Informator o dokumentach sądowo-więziennych z lat 1944-1956”, wynik wielomiesięcznej pracy społecznej w OKBZPNP z ramienia Oddziału Wielkopolska ZWPOS. W maju 1993 r. ZWPOS wydaje wspólnie z Okręgową Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – opracowanie pt „Wronki” - praca zbiorowa zespołu KH delegowanego w marcu 1992r do OKBZPN. W 1995r. ZWPOS O/ Wielkopolska wydaje wspomnienia więźniów politycznych w tomie: „ W Złowieszczych murach Wonek i Rawicza LAT 1945 – 1956 „ W tymże roku wydaje wspólnie z OKBZPNP publikacje „Ośrodki Represji Rawicz– Wronki 1945 – 1956” – praca zespołu ZWPOS -O/Wielkopolska. W roku 2004 ZWPOS wydaje : „Wielkopolskie pomniki i tablice pamięci narodowej lat 1939-1956” autorstwa Ryszarda Pyrzyńskiego. Opracowano stronę
  internetową ZWPOS O/Wielkopolska od roku 2004 funkcjonującą pod adresem
  http://zwops.republika.pl/.

  dr inż. Jerzy Frąckowiak
  prof. dr hab. Andrzej Dzięczkowski


  *   *   *   *   *  Lista nazwisk członków organizacji


  Nazwisko Imię - - Pseudonim


  Adam Wojciech - -
  Adamczak Henryk - -
  Adamczak Tadeusz - -
  Adamczak Tadeusz - -
  Aderst Stanisław - -
  Andruszkiewicz Stanisław - -
  Andrzejewski Edward - - Korona
  Andrzejewski Henryk - - Wesoły
  Andrzejewski Henryk - - Zawisza
  Andrzejewski Stanisław - -
  Antczak Maria - -
  Antkowiak Stanisław - -
  Antkowski Stanisław - -
  Antoniak Wacław - - Wierzba
  Augustyniak Józef - -
  Augustyniak Marian - -
  Bachnij Jan - -
  Bachorski Roman - -
  Badoń Antoni - - Kruk,"Dawid"
  Balcerek Seweryn - -
  Balon Adam - -
  Bałka Stanisław - -
  Bałtycki Bronisław - - Koplita
  Banach Edward - -
  Banaszak Władysław - -
  Banaszkiewicz Bogdan - - Skalny Orzeł
  Banaszkiewicz Teodor - -
  Bandrowski - - Błyskawica
  Bandrowski Jerzy - - Bystry
  Bandziesz Jan - -
  Bańko Stanisław - -
  Baranek Edmund - -
  Baraniak Roman - - Czechowicz
  Baraniecka Aniela - -
  Baranowski Stefan - - Małek
  Barański Jan - -
  Barołkowski Zbigniew - -
  Bartecki ( braka imienia) - -
  Bartsch Andrzej - -
  Bartylak Ignacy - -
  Bartylak Stanisław - -
  Basiński Jan - -
  Bayer Wacław - -
  Bela Jan - -
  Bentle Zbigniew - -
  Berka Edmund - -
  Berrek Edmund - -
  Biadacz Zygfryd - -
  Białas Franciszek - - Burza
  Białas Franciszek - -
  Białas Zygmunt - -
  Biernaczyk Tomasz - - Zagraj
  Biernat Czesław - -
  Binek Jan - -
  Birkowski Stanisław - - Wilk
  Biskup Zygmunt - - Biskup
  Biskup Zygmunt - - Błyskawica
  Blachowicz Józef - -
  Błachowiak Bożena - - Ala
  Błaszczyszyn Józef - - Bączek
  Błażejewski August - -
  Bobowska Halina - -
  Bobowska Helena - -
  Bodylski Stanisław - -
  Bogacki Zbigniew - -
  Bogdanowicz Stefan - - Tom
  Bogucki Eugeniusz - - Major
  Bogusz Andrzej - -
  Boiński - -
  Bonsiak Kazimierz - -
  Borowiak Władysław - -
  Borowicz Adam - -
  Borowik Eugeniusz - -
  Borowski Jan - -
  Borowski Zygmunt - - Bór
  Borucki Benedykt - -
  Borucki Jerzy - - Zgrzyt
  Borucki Józef - -
  Brajczewski Zbigniew - -
  Broniecki Marcin - -
  Bronowicki Antoni - -
  Broszkiewicz Barbara - -
  Bruzdowicz Stanisław - - Tur
  Brychcy Ludwik - - Tchórz
  Bryła Aleksander - -
  Brzecki Bolesław - -
  Buchwald (b.im.) - -
  Bućko Stanisław - - Piorun
  Buda Stanisław - - Orzeł
  Budasz Marian - -
  Budniak Jan - -
  Budynek Stanisław - -
  Bugajak Bolesław - - Dzik
  Bujanowski Wacław - -
  Bura Henryk - -
  Burek Feliks - -
  Burzyński Gerard - - Jozef
  Burzyński Gerhard - -
  Burzyński Ignacy - -
  Byczkowski Henryk - -
  Bylczyński Witold - -
  Caliński Tadeusz - -
  Ceglarek Cecylia - -
  Ceglewski Tadeusz - -
  Celka Kazimierz - -
  Cenkier Tadeusz - - Topór
  Chelka Jan - - Wojciechowski
  Chmielewski Józef - - Brzeg
  Chodyła Paweł - -
  Chojnacka Sabina - -
  Chojnacki Henryk - -
  Chojnacki Mieczysław - - Jaskółka
  Chojnacki Stanisław - -
  Chowański Antoni - - Kuba,"Wojciech"
  Chróściak Stanisław - -
  Chrzanowska Janina - -
  Chudziński Michał - -
  Chudziński Stanisław - -
  Cichocki - -
  Cichoszewski Stanisław - -
  Cichy Edmund - - Cyryl
  Ciechanowicz Maria - -
  Ciechanowicz Maria - -
  Ciemniak Tadeusz - - Burza
  Cierpiszewski Feliks - -
  Cieślak Hubert - -
  Cieślak Ryszard - - Kawiński
  Ciumek Paweł - -
  Ciumek Stanisława - -
  Cwik Józef - -
  Czajkowski Stanisław - -
  Czarnecki Edmund - -
  Czarnojańczyk Marian - -
  Czerwiński Jan - -
  Czyrek Marian - -
  Czysty Idzi - -
  Czyż Telesfor - -
  Dawidowicz Franciszek - -
  Dąbek Edward - -
  Dąbkowski Jan - -
  Dąbkowski Jan - -
  Dąbrowicz Arkadiusz - -
  Dądrowiecki Wojciech - -
  Derda Marian - -
  Dębowski Józef - -
  Dobies Stanisław - -
  Dobraczyński Narcyz - -
  Doczekalski Antoni - -
  Doczekalski Stefan - -
  Dolata Stanisław - -
  Dolata Stefan - - Paproć
  Dolińska Irena - -
  Dopieralski Jerzy - -
  Doroszyk Florian - -
  Downar Konstanty - - Kostek
  Downar Wincenty - -
  Drążkowiak Mieczysław - -
  Drążkowiak Mieczysław - -
  Dreczkowski Leonard - -
  Drenda Marian - - Tipoledo
  Drogowski Andrzej - -
  Drożdżyński Edmund - - Sęp
  Drożdżyński Sylwester - -
  Drukarski Edward - -
  Drumel Marian - -
  Dubowski Adam - -
  Duda Józef - -
  Dudek Ryszard - -
  Dudziak Józef - -
  Dudziński Józef - -
  Duliniec Czesław - - Karol
  Duliniec Jan - -
  Duliniec Maria - -
  Duruch Władysław - -
  Duszczak Maksymilian - -
  Duszyński Mieczysław - -
  Dybizbański Bogdan - -
  Dyk Stanisław - -
  Dymel Władysław - - Kmicic
  Dziamski Bernard - -
  Dziel Stanisław - -
  Dzielak Marian - -
  Dziembowski Władysław - -
  Dziewa Kazimierz - -
  Dzikowski Władysław - -
  Dziurlej Gertruda - -
  Dziurlej Marian - - Kapralik
  Ejsik Jadwiga - -
  Ekiert Franciszek - -
  Eljoszak Józef - -
  Englicht Władysław - -
  Fejcho Gabriel - - Ogień i Bury
  Felcyn Izydor - - Kolec
  Fenikowski Jerzy - -
  Fibingier Nikodem - - Sobiesław
  Figaniak Leon - -
  Filipiak Florian - -
  Filipiak Wanda - -
  Filipowicz Helena - -
  Fiszer Ludwik - -
  Fligier Marian - -
  Flisowski Wojciech - -
  Foltynowicz Zdzisław - -
  Fornalczyk Zygmunt - -
  Fortuńska Irena - -
  Frankowski Jan - -
  Franków Józef - -
  Frąckowiak (brak imienia) - -
  Frąckowiak Alojzy - -
  Frąszczak Stefan - -
  Freitag Jan - -
  Frońda Marian - -
  Frydrych Stanisław - - Wicher
  Fryszkowski Antoni - - Ryś
  Fryś Stefan - -
  Fudal (b.im.) - -
  Furmanowski Wacław - -
  Furmańczyk Władysław - -
  Gabryelewicz Gabriel - -
  Gabrysiak Władysław - -
  Galantowicz Stefan - -
  Gałąska Ewaryst - -
  Gamża Juliusz - -
  Gawron Jan - -
  Gawron Józef - -
  Gebert Jerzy - -
  Gede Edmund - -
  Gęstwa Stanisław - -
  Giełda Jerzy - -
  Gieszczyński Włodzimierz - -
  Giezka Michał - -
  Glac Antoni - - Tarzan
  Glasner Ryszard - -
  Glasner Waldemar - - Delfin
  Glazner Waldemar - - Kruk
  Gluziński Kazimierz - -
  Głębniak Ignacy - -
  Głębocki Michał - -
  Gniot Zygmunt - -
  Goerne Adam - -
  Golonka Henryk - -
  Gołacki Mieczysław - - Mietek
  Gołdyn Edward - -
  Gonera Jan - - Śmiały
  Goralczyk Zygmunt - -
  Gościański Edmund - - Jan Potocki
  Gośliciński Sylwester - - Wolski
  Gowarzewski Józef - -
  Góralski Zygmunt - -
  Górecki Czesław - - Rzędzian
  Górecki Henryk - -
  Górecki Wacław - -
  Górski Feliks - -
  Górzny Sylwester - -
  Grabarczyk Antoni - - Błyskawica
  Graf Stanisław - -
  Grajek Andrzej - -
  Graofling Zbigniew - -
  Greniuk Stanisław - -
  Grewert Bolesław - -
  Grobelna Teodora - -
  Grochowiak Jan - -
  Gronowski Jerzy - - Michał
  Grot Marian - -
  Gruberski Feliks - - Rybak,"Artur"
  Grupa Mieczysław - -
  Gruszkiewicz Marian - -
  Grzechot Stanisław - - Tarzan
  Grzechowiak Antoni - -
  Grzelak Jerzy - -
  Grzelczak Włodzimierz - -
  Grzeszczyk Stanisław - -
  Grzeszkiewicz Józef - -
  Grzywacz Józef - -
  Gurgas Kazimierz - -
  Gusta Stanisław - - Orzeł
  Guzik Jerzy - -
  Gwiazda Jakub - -
  Gwóźdź Kazimierz - - Lis
  Halba Jan - -
  Hanysz Bernard - -
  Harnacki Feliks - -
  Hasiński Józef - -
  Hawelski Zdzisław - -
  Hądzlik Bogdan - - Madaj
  Hądzlik Elżbieta - -
  Hądzlik Feliks - -
  Hądzlik Zbisław - -
  Heleniak Stanisław - -
  Hełka Antoni - -
  Heriwch Tadeusz - -
  Herman Czesław - -
  Heyt Włodzimierz - - Olszewski
  Himorode Longin - -
  Hoderny Wacław - -
  Hołderny Adam - -
  Hope Czesław - -
  Hys Edmund - - Jodła
  Idek Leon - -
  Idziak Jan - - Mrugała
  Idziak Leon - -
  Ignaczak Erazm - -
  Ignaszewski Antoni - -
  Iłlakiewicz Jan - -
  Jabłonowski Stefan - -
  Jabłoński Biały - -
  Jabłoński Kazimierz - -
  Jabłoński Wawrzyniec - -
  Jabłoński Wawrzyniec - -
  Jabłoński Zygmunt - -
  Jackowiak Wincenty - -
  Jagacik Mieczysław - -
  Jagodziński Zdzisław - - As
  Jakubasz Bolesław - -
  Jakubek Jan - -
  Jakubowska Helena - -
  Jamroziński Józef - - Lokata
  Jan Władysław - -
  Janas Tadeusz - -
  Janiak Józef - -
  Janiak Kazimierz - - Orsza
  Janicka Irena - -
  Janicki Stanisław - -
  Jankiewicz Mieczysław - -
  Jankowiak Andrzej - -
  Jankowiak Czesław - -
  Jankowiak Stanisław - -
  Jankowski Orlik - -
  Jankowski Czesław - -
  Jankowski Szczepan - -
  Janowicz Helena - -
  Janusz Czesław - - Pajac
  Janusz Władysław - -
  Jany Władysław - -
  Jarosz Czesław - -
  Jarysz Edmund - -
  Jasiczek Bronisław - -
  Jasieński Michał - -
  Jaworski Paweł - -
  Jerzy Woś - - Jerzy
  Jerzykiewicz Kazimierz - -
  Jeske Stanisław - -
  Jezierski Józef - -
  Jeżewski Eugeniusz - - Żbik
  Jędrzejczak Roman - -
  Jochewicz Bolesław - - Wszemir
  Jończak Teofil - -
  Josiak Bernard - -
  Josiak Marian - -
  Józefiak Tadeusz - - Upiór
  Jurecki Michał - -
  Juszczak Michał - -
  Juśkowiak Henryk - - Zawisza
  Kachlicki Sylwester - - Kidi
  Kaczmarek Gerard - -
  Kaczmarek Jan - -
  Kaczmarek Julian - -
  Kaczmarek Lucjan - -
  Kaczor Jan - -
  Kadem Henryk - -
  Kaim Jan - -
  Kałecki Jan - -
  Kałmuczak Bolesław - -
  Kałużyński Adam - -
  Kamasa Henryk - -
  Kamieniarz Bronisław - -
  Kamińska Eugenia - -
  Kamiński Andrzej - -
  Kamiński Tadeusz - -
  Kamiński Zenon - -
  Kaplan Adolf - -
  Karalus Henryk - -
  Karczewski Jerzy - -
  Karlik Jan - -
  Karliński Stanisław - - Burza
  Karolewski Zbigniew - -
  Karwatka Benigna - -
  Karwatka Ignacy - -
  Kasprzak Jerzy - -
  Kasprzycki Wojciech-Michał - -
  Kasznica Stanisław - -
  Kawa Feliks - -
  Kawczyński Jan - -
  Kawecki Czesław - -
  Kazberuk Wiesław - - Brzoza,"Grot"
  Kazik Mirosław - -
  Kazimierski Władysław - -
  Kaźmierczak Jerzy - - Jurek
  Kaźmierczak Józef - - Grajek
  Kaźmierczak Zygmunt - -
  Kaźmierski Zdzisław - -
  Kąkolewicz Stanisław - - Cygan
  Kąkolewski Eugeniusz - - Groźny
  Kempa Czesław - -
  Kempa Jan - - Skrzypek
  Kempa Zenobia - -
  Kempiasty Lucjusz - -
  Kempiński Jan - - Błysk
  Kempiński Józef - - Łan, Krótki
  Kempiński Leszek - -
  Kędzierski Bolesław - -
  Kędzierski Władysław - -
  Kędziora Roman - -
  Kędziora Kazimierz - -
  Kępiński Marian - - Dąb
  Kępiński Olgierd - -
  Kęsicki Józef - - Doktor,"Wowa"
  Kęsicki Władysław - -
  Kidoń Leon - -
  Kiepulski Stanisław - -
  Kiersnowski Marek - - Mściwój
  Kin Wierzba - -
  Kin Roman - -
  Kincel Józef - -
  Kistowski Alojzy - -
  Klukowski Tadeusz - - Krzysztof
  Kłosin Benedykt - -
  Kmieciak Jan - -
  Kmiecik Józef - -
  Kmiecik Witold - -
  Kmiećkowiak Czesław - - Zydler
  Kmiećkowiak Henryk - -
  Kmita Franciszek - - Odrowąż
  Knowski Jerzy - -
  Kochański Andrzej - -
  Kociński Bolesław - -
  Koczorowski Henryk - -
  Koczurowski Zdzisław - - Korabiowski
  Kolaski Marian - - Tarzan
  Kołacz Stanisław - -
  Kołek Marian - -
  Komendziński Jan - -
  Komendziński Mirosław - -
  Komrowska Maria - -
  Konarczak Feliks - -
  Koniarek Jan - -
  Konieczny Sylwester - -
  Konieczny Wincenty - -
  Konrady Wacław - -
  Kończak Eugenia - -
  Kończak Władysław - -
  Kopczyński Stanisław - -
  Koperski Aleksander - -
  Korycik Władysław - -
  Kosieradzki Marian - - Dąb
  Kosmalski Bolesław - -
  Kosmalski Henryk - -
  Kosmalski Stanisław - - Trzmiel
  Kosmowski Zbigniew - -
  Kot Jan - - Lech
  Kotkowski Marian - - Zawisza
  Kotowski (b.im.) - -
  Kotwicki Rościsław - -
  Kotwicki Wiktor - -
  Kowalczyk Czesław - -
  Kowalczyk Edmund - -
  Kowalewski Zdzisław - -
  Kowalik Michał - -
  Kowalska Czesława - -
  Kowalski Edward - -
  Kowalski Leon - -
  Kowalski Władysław - -
  Kowalski Zygmunt - - Szary
  Kozak Antoni - -
  Kozakiewicz Władysław - -
  Kozłowski Alfons - -
  Kozłowski Andrzej - -
  Kozłowski Marian - -
  Kozubek Antoni - - Liskur
  Krakowski Czesław - - Ryś
  Krakowski Edmund - - Piotr Piotrowski
  Krakowski Edmund - -
  Krawczykowski Franciszek - -
  Krawczyński Franciszek - - Kuźma22
  Krawiec Józef - -
  Krawiec Maria - -
  Kreczmer Franciszek - -
  Kreczmer Stanisław - -
  Krestian Ludwik - -
  Kruczkowski Marian - - Niedźwiedź
  Krugier Kazimierz - - Tarzan
  Krupa Józef - -
  Krupczyński Stefan - -
  Krupiński Kazimierz - -
  Krysiak Wiktor - -
  Kryszczyński Stanisław - - Czarny
  Krzymiński Bolesław - -
  Krzysztofowicz Mieczysław - -
  Krzyś Alfons - -
  Krzywański Kazimierz - -
  Krzywdzińska Teresa - -
  Krzywiński Jerzy - -
  Ksiąszczak Stanisław - -
  Książkiewicz Stefan - - Kozłowski
  Kubacki Józef - -
  Kubacki Wiktor - -
  Kubiak Aleksander - -
  Kubiak Józef - -
  Kubiak Julian - -
  Kubica Antoni - -
  Kubicki Józef - -
  Kuchnowski Zygmunt - -
  Kujawa Zenon - - Cień
  Kukć Edward - -
  Kukfisz Józef - -
  Kukuła Bolesław - -
  Kukuła Kazimierz - -
  Kulesza (b.im.) - -
  Kulinowski Zenon - -
  Kulis Bronisław - - AbaSur 101
  Kunc Józef - -
  Kurdak Władysław - -
  Kurpis Józef - -
  Kurzawiński Tadeusz - -
  Kusiołek Mieczysław - -
  Kustosz Alojzy - -
  Kuśmierczyk Kazimierz - - Ochotnik
  Kwaśniewski Stanisław - -
  Kwiatkowski Wacław - -
  Kwiatkowski Zygmunt - - Jaguar
  Lachowicz Jan - -
  Lamecki (b.im.) - -
  Lamecki Zdzisław - -
  Lange Helena - - Kwiatkowska
  Laszkiewicz Zbigniew - -
  Lawoński Marian - -
  Leciński Czesław - - Rycerz, Szef
  Lejczak Jan - - Tur
  Lemański Tadeusz - -
  Lepa Władysław - -
  Lepka Feliks - -
  Lesiewicz Stanisław - - Sowa
  Lesiuk Katarzyna - -
  Lesiuk Władysław - -
  Leski Kazimierz - - Bradl,"Dębor"
  Leszczyński Edward - -
  Leśniak Jan - -
  Leśniewska Bronisława - -
  Leśniewski Konrad - -
  Lewandowska Sabina - -
  Lewandowski Bolesław - -
  Lewandowski Kazimierz - -
  Lewandowski Stanisław - -
  Ligma Leon - -
  Lipicka Wanda - -
  Lis Stanisław - - Kula
  Lis Sylwester - -
  Lisowski Albin - - Biegacz
  Listewnik Edmund - -
  Litwicki Franciszek - -
  Litwin Marian - -
  Lorenc Jan - -
  Lotka Piotr - -
  Ludwiczak Stanisława - -
  Ludwin Franciszek - -
  Lulkiewicz Maria - -
  Łabędzki Roman - -
  Łaszkiewicz Tadeusz - -
  Łatkówna Stanisława - -
  Ławicki Włodzimierz - -
  Łepko Edward - -
  Łodziewski Aleksander - -
  Łosoś Marian - -
  Łuczak Jan - -
  Łukaszewski Antoni - -
  Łukaszyk Łucjan - -
  Łukomski Tadeusz - -
  Łukowska Janina - -
  Łukowski Wacław - -
  Łyko Michał - -
  Machciński Ignacy - -
  Machnicki Włodzimierz - -
  Machnik Eugeniusz - -
  Maciaszonek Roman - -
  Maciejewski Czesław - -
  Maciejewski Edward - -
  Maciejewski Feliks - -
  Maciejewski Józef - - Zajączek
  Maciejewski Kazimierz - -
  Maćkowiak Edmund - -
  Maćkowiak Ludwik - -
  Magdziarz Kazimierz - -
  Majchrzak Nikodem - -
  Majchrzak Wacław - -
  Majer Tadeusz - - Trzaska
  Majerański Jerzy - -
  Majewski Rudolf - - Leśniak
  Majewski Witold - -
  Majewski Zdzisław - - Mieczysław
  Makowski Henryk - -
  Malczyk Mieczysław - -
  Malec Andrzej - -
  Maleńczyk Aleksander - -
  Malicki Henryk - - Zawisza
  Malicki Jan - -
  Malinowska Henryka - -
  Malinowski Adam - -
  Małecki Andrzej - -
  Małecki Bronisław - - Liść
  Małecki Mieczysław - - Huragan
  Małolepszy Jan - - Murat
  Małyniak Alojzy - - Mak
  Manyś Dominik - -
  Marciniak Beczka - -
  Marciniak Józef - - Lew
  Marciniak Władysław - -
  Marcinkowski Edward - -
  Marek Seweryn - - Dąb
  Maringe Witold - -
  Markowski Eugeniusz - - Orzeł
  Maroń Edmund - - Mur
  Maruszewski Adam - - Snop
  Marynowicz Zofia - -
  Masny Kazimierz - - Ryś
  Maślak Roman - - Roman
  Matoszko Alfreda - -
  Matusiak Władysław - -
  Matusz Ryszard - -
  Matuszak Marian - -
  Matuszczak Jan - -
  Matuszczak Marian - -
  Matuszewski Adam - -
  Matuszewski Jan - - Błysk
  Matuszewski Jan - -
  Matuszewski Stanisław - - Mściciel
  Matysiak Leon - -
  Matysiak Ryszard - -
  Matysiak Zdzisław - -
  Maziarz Henryk - -
  Mazio Bolesław - -
  Mazur Edward - - Dąb
  Mazur Eustachy - -
  Mazur Stefania - -
  Mąka Lucjan - -
  Meisner Kazimierz - -
  Meisner Wacław - - Cichy
  Mejbaum Witold - -
  Melcer Eugeniusz - -
  Meszyńska Łucja - -
  Metzger Krystyna - - Kamińska
  Miazek Zofia - -
  Michalak Florian - - Boruta
  Michalak Bolesław - -
  Michalak Edward - -
  Michalak Kazimierz - -
  Michalak Stanisław - -
  Michalczuk Ryszard - -
  Mieczkowski Władysław - -
  Mierzwiński Stanisław - -
  Mierzyński Stanisław - -
  Mieszkowski Władysław - -
  Mijas Stanisław - -
  Mika Władysław - - Korwin
  Mikołajczak Jan - -
  Mikołajczak Tadeusz - -
  Mikołajczyk Stanisław - -
  Mikołajew Grzegorz - -
  Milewski Tadeusz - - Marynarz
  Miłoszewski Wincenty - - Szerszeń
  Minta Marian - -
  Minta Stanisław - -
  Mirkiewicz Zygmunt - - Kot
  Miśkiewicz Jan - -
  Mocek Bogusław - -
  Mocek Bolesław - -
  Mocek Czesław - - Spirytus
  Modrak Florian - -
  Morus Jan - - Kot
  Mroziński Bronisław - -
  Mrugalski Edmund - -
  Mrugała Franciszek - -
  Mruk Bolesław - -
  Mucha Józef - -
  Musiał Tadeusz - -
  Musiał Władysław - - Hajdurowicz
  Musiał Władysław - -
  Musielak Jan - -
  Muszalski Kazimierz - -
  Myśliński Wincenty - -
  Nadolle Romuald - -
  Nagler Antoni - -
  Najrzał Lucjan - -
  Naklicka Maria - -
  Naklicki Zygmunt - -
  Narożna Irena - -
  Nazarkiewicz Augustyn - -
  Nerke Henryk - -
  Netter Antoni - -
  Neuman Lech - -
  Niedźwiecki Jan - -
  Niedźwiedziński Józef - -
  Niełacny Wojciech - -
  Niemiec Lech - - Przybylski
  Niemier Jan - -
  Niewolak Zygmunt - -
  Nijak Wacław - -
  Nikisz Henryk - - Sławek
  Noculak Stefan - -
  Nolbert Feliks - -
  Nolbert Franciszek - -
  Nowacki Jan - - Jacek
  Nowacki Jan - -
  Nowak Bernard - -
  Nowak Henryk - -
  Nowak Janina - -
  Nowak Kazimierz - -
  Nowak Stanisław - -
  Nowak Stefan - -
  Nowak Tadeusz - -
  Nowak Władysław - -
  Nowakowski Antoni - -
  Nowakowski Henryk - -
  Nowakowski Jerzy - -
  Nowakowski Zdzisław - -
  Nowastowski Ryszard - -
  Nowicki Franciszek - -
  Nowicki Idzi - -
  Nowicki Stanisław - -
  Nowicki Władysław - -
  Nowicki Wojciech - - Żbik
  Obarymski Julian - -
  Obiegało Czesław - -
  Ochman Maria - -
  Oelko Karol - -
  Ogrodnik Henryk - -
  Okuniewicz Michał - -
  Olczyk Czesław - - Cygan
  Olejniczak Eugeniusz - -
  Olesiak Andrzej - -
  Olszewski Bogumił - - Kazik
  Olszewski Bolesław - - Rawicz
  Olszowy Stanisław - -
  Olszówka Franciszek - - Otto
  Ołtarzewski Bogdan - -
  Opszoła Zbigniew - - Kazik
  Orchowski Jan - -
  Orłowski Bogumił - -
  Ortotowski Wacław - -
  Osiński Stefan - -
  Osiński Tadeusz - -
  Ostoiński Henryk - - Zgoda
  Otwiązka Stanisław - -
  Pacholczyk Marian - -
  Pacholski Bogdan - -
  Paczesny Jan - -
  Paćko Kazimiera - -
  Pakos Kasper - -
  Paluch Marian - -
  Pankówna Maria - -
  Paszek-Panek Stanisław - - Rudy
  Paszkiewicz Marian - -
  Patalas Kazimierz - -
  Patalas Stefan - -
  Patan Aleksander - -
  Patpla Kazimierz - -
  Patyga Ignacy - - Pantera
  Pawlak Andrzej - -
  Pawlak Jerzy - - Genek
  Pawlak Paweł - -
  Pawlak Stefan - -
  Pawlicki Jerzy - - Sęp
  Pawlicki Wincenty - -
  Pawłowski Wojciech - -
  Pawłowski Zdzisław - -
  Pazoła Jan - -
  Pągowski (b.im.) - -
  Perz Jan - -
  Pędziwiatr Leon - -
  Piasecki Albin - -
  Piasecki Leon - - Szczęsny
  Piasecki Sylwester - - Szczęsny
  Piasecki Tadeusz - -
  Pic Marian - -
  Piechocki Edward - -
  Piekarczyk Krzysztof - -
  Piekarczyk Stanisław - -
  Piekarski Stanisław - - Orkan
  Pietruszka Bogumił - -
  Pietrzak Stanisław - -
  Pietrzak Tadeusz - -
  Pietrzykowska Nelly - -
  Pilarski Czesław - -
  Pilarski Władysław - -
  Pilchner Jerzy - - Jarogniew
  Pioch Arkadiusz - -
  Piotrowiak Antoni - - Ryś
  Piotrowiak Marian - -
  Piotrowski Edward - -
  Piotrowski Jurand - -
  Piotrowski Włodzimierz - -
  Pipczyński Adam - -
  Pisarek Józef - -
  Pisarek Walery - -
  Piskulski Ludwik - -
  Plachimowicz Edward - -
  Plebanek Jan - -
  Plewczyński Czesław - -
  Pluciński Andrzej - -
  Płócienniczak Jan - -
  Pocyna Stanisław - - Patula"
  Podkoński Jan - - Tygrys
  Poikert Heinz - - Wiewiórka
  Polakowska Walentyna - -
  Polakowski Ryszard - -
  Połka Marian - -
  Połońska Bąbińska - - Adelajda
  Popara Kazimierz - -
  Poplewski Jan - -
  Poślednik Jan - - Krótki
  Pośpiech Edmund - - Tadek
  Potoka Melania - -
  Potworowski Andrzej - -
  Powaga Jan - -
  Powroźniak Leon - - Dawid
  Pracki Henryk - - Golski
  Prałat Kazimierz - -
  Prauziński Mieczysław - -
  Prell Zygmunt - -
  Prętkowski Antoni - -
  Primke Stefan - -
  Prokopowicz Stefan - -
  Prorok Lech - - Leszczyński
  Protacki Jan - -
  Prusak Waleria - -
  Prusinkiewicz Janusz - -
  Prusinowski Michał - -
  Prymke Kazimierz - -
  Przestacki Franciszek - -
  Przeworski Janusz - -
  Przewoźny Mieczysław - - Kmicic
  Przewoźny Tadeusz - - Lew
  Przyborska Kazimiera - -
  Przybylak Aleksander - - Hanka
  Przybylski Eryk - -
  Przybylski Zygmunt - -
  Przybyła Józef - -
  Przybyła Stanisław - -
  Purek Zbigniew - -
  Putz Józef - -
  Pyrzyński Ryszard - -
  Pytlak Józef - -
  Rachel Władysław - -
  Radziejewski Jan - - Mściciel
  Radziemska Maria - -
  Radziszewski Henryk - - Plutonowy
  Rahnenfeld Andrzej - - Andrzejewicz
  Rakowski Zygmunt - -
  Raszkowiak Władysław - -
  Raszkowski Wiesław - -
  Raszkowski Wojciech - - Orland
  Ratajczak Franciszek - -
  Ratajczak Henryk - -
  Ratajczak Jan - -
  Ratajczak Józef - -
  Ratajczak Kazimierz - - Dudziak
  Ratajczak Stanisław - -
  Ratajczak Tadeusz - -
  Ratajski Jerzy - - Rafał
  Ratajski Leszek vel Alfred Lesław Kawa23 - -
  Rauk Maria - -
  Rauk Stanisław - -
  Rauke Stanisław - -
  Rąbczewski Ryszard - -
  Rączka Marian - - Błysk,"Kościuszko"
  Rączka Marian - - Kościuszko
  Rembas Aleksandr - - Zając
  Rogiński Gedymin - - Dzielny
  Rogowski Piotr - - Błyskawica
  Rojek Florian - -
  Rojewski Bronisław - -
  Rolewicz Stanisław - -
  Roman Józef - - Stosław
  Roman Władysław - - Janiszewski
  Romaszewski Antoni - -
  Rosada Leon - - Pitt
  RoSak Zbigniew - -
  Rosiński Jan - -
  Rosiński Leonard - -
  Rosiński Roman - - Wicher
  Roszak Adam - -
  RóSewski Witold - -
  Rubaszewski Bolesław - -
  Rukwiński (b. im) - -
  Rusinek Bogdan - -
  Ruszkiewicz Bolesław - -
  Rutczak Zenon - -
  Rutkowski Aleksander - -
  Rutkowski Jerzy - - Leszek
  Rutkowski Kazimierz - - Bary
  Rutkowski Stanisław - - Piast
  Rutkowski Tadeusz - -
  Ryba Jerzy - - Dobrzyński
  Rybak Witold - - Błysk
  Rybarczyk (b.im.) - -
  Rybicki Jan - -
  Rylska-Wolf Maria - -
  Rymkowski Wawrzyniec - - Wawer
  Ryzlewicz Alfons - -
  Rzewuski Andrzej - - Hańcza
  Samborski Kajetan - -
  Samojedny Franciszek - -
  Saniewski Jerzy - -
  Sańko Jerzy - -
  Sarek Ludwik - -
  Schiel Władysław - -
  Schmidt Jerzy - -
  Schulc Henryk - -
  Seidel Stefan - - Stanisławski
  Seifred Edmund - -
  Sekuła Wawrzyniec - -
  Sibilski Henryk - -
  Sierakowska Maria - -
  Sikora Tadeusz - -
  Sikorski Józef - - Modzelewski
  Sikuciński Jerzy - -
  Simachowicz Marian - -
  Singier Józef - -
  Sinicki Ludwik - - Szary
  Siof Tadeusz - -
  Sitarz Franciszek - - Frankowski
  Siwek Czesław - -
  Skalski Kazimierz - - Zapora
  Skalski Kazimierz - -
  Skiba Jan - - Strzała
  Skiba Mirosław - -
  Skibiński Witold - -
  Skibiński Stefan - -
  Skibiński Witold - - Błysk
  Skikiewicz Wacław - -
  Skołdrzych Stefan - - Lis
  Skowron Feliks - -
  Skowroński Stefan - -
  Skrzycka Wiesława-Alina - - GraSyna
  Skrzyńska Wanda - -
  Skrzyński Lucjan - - AbaSur 102
  Skrzyński Zbigniew - -
  Skrzypczak Jan - -
  Skrzypczyński Józef - - Demon
  Skrzypek Władysław - -
  Skrzypiński Gwidon - -
  Slęk Józef - -
  Słabędzki Jacek - - Olek
  Słabędzki Wojciech - - Tatar
  Słomiak Paweł - -
  Słomka Kazimierz - -
  Słowikowski Albin - - Karaś
  Smerda Jan - -
  Smoczkiewicz Karol - - Smok
  Smyczyński Alojzy - -
  Sobański Cezary - -
  Sobański Marian - -
  Sobczak Adam - -
  Sobczak Marian - - Florianowicz
  Sobczak Paulin - -
  Sobczak Władysław - - Jarzębina
  Sobieraj Stanisław - -
  Sobierajski Kazimierz - -
  Sobkowiak Józef - -
  Sobociński Bolesław - -
  Sobota Andrzej - -
  Sobucki Karol - -
  Sobusiak Jan - -
  Sojczyński Stanisław - - Warszyc
  Sokołowski Lech - - Osa
  Sokołowski Lech - -
  Sokołowski Zygmunt - - Wysocki
  Solarek Lech - -
  Sommer Feliks - -
  Sompoliński Wacław - -
  Sompor Stefan - -
  Sosinek Józef - -
  Sowiński Antoni - -
  Sowiński Jan - -
  Sółwka Michał - -
  Spaleniak Stanisław - -
  Spiler Jerzy - -
  Spychalski Mieczysław - - Paweł
  Spychała Stanisław - -
  Srokowski Józef - -
  Stachera Józef - - Stach
  Stachowiak Jan - - Słowik
  Stachowiak Jerzy - - Mściwy Jastrząb
  Stachowiak Zenon - - Jastrząb
  Stachowski Stanisław - -
  Stadkiewicz Ludwik - - Mech
  Staniewicz Czesław - -
  Staniewicz Walenty - -
  Stanisławski Edward - -
  Staniszewski Henryk - -
  Stankiewicz Józef - -
  Starkiewicz Zbigniew - - Sten
  Starosta Marian - -
  Starosta Mieczysław - -
  Stasiak Wiktor - -
  Stasiecki Bronisław - -
  Staszak Kazimierz - -
  Stawnicki Bogusław - -
  Stefaniak Adam - -
  Stefaniak Kazimiera - -
  Stefański Stanisław - - Wilk
  Stempień Mieczysław - -
  Stempniak Józef - -
  Stempniak Stefan - -
  Stencel Marian - - Artur
  Stępień Czesław - -
  Stiller Stefania - -
  Stokowiec Wiesław - -
  Stradowski Bogumił - -
  Stroiński Marian - -
  Strugała Marian - -
  Strugliński Roman - -
  Strycharz (b.im.) - -
  Strykowski Stanisław - -
  Strzelczyk Stanisław - -
  Strzępa Stefan - -
  Studniarski Aleksander - -
  Stybulski Jan - -
  Styczyńska Bogna - -
  Surowiecki Czesław - -
  Szablewski Antoni - -
  Szajek Maria - -
  Szarzyński Stefan - -
  Szczeciński Józef - -
  Szczepaniak Bronisław - -
  Szczepaniak Józef - -
  Szczepaniak Kazimierz - - Borys
  Szczepaniak Sylwester - -
  Szczepaniak Zygmunt - -
  Szczepański Stanisław - -
  Szczęsny Bolesław - -
  Szczurek Cergowski - - Sławbor
  Szefner Bronisław - -
  Szelągowicz Mieczysław - -
  Szepe Jerzy - -
  Szeszycki Wiktor - -
  Szewczyński Stanisław - -
  Szkaradkiewicz Stanisław - -
  Szlachetka Feliks - -
  Szmidt Anna - -
  Sznajder Jan - -
  Szofer Józef - -
  Szpajda Edmund - - Frajter
  Szperling Jan - - Długi
  Szpulecki Kazimierz - -
  Szuderski Bernard - -
  Szuflitowski Jan - -
  Szuflitowski Janusz - -
  Szulc Jan - -
  Szulc Stanisław - -
  Szumowski Henryk - -
  Szustak Kazimierz - -
  Szwałek Tadeusz - -
  Szydłowski Ryszard - -
  Szymański Stanisław - -
  Szymański Stefan - -
  Szymański Zenon - -
  Szymański Zygmunt - - Żbik
  Szymaś (b.im.) - -
  Szymczak Jan - - " Szyszka"
  Szymczak Jan - -
  Szymczak Lucjan - - Brzózka
  Szymczak Lucjan - -
  Szymczak Stefan - -
  Szymczyk Jan - - Garlak
  Szymkiewicz Piotr - -
  Szymkiewicz Stefan - -
  Szyndler Feliks - -
  Szyszko Edmund - - Charaklewicz
  Ścierski Paweł - -
  Ściesiek Jerzy - - Witek
  Śląski Ludwik - -
  Śleczak Ludwik - -
  Ślęzak Henryk - -
  Śliwiński Telesfor - - Chętny
  Śliwiński Zygmunt - -
  Śnitarz Józef - - Chrabąszcz
  Światlak Jan - -
  Świątek Zenon - - Sylwester
  Świątkiewicz Franciszek - -
  Świątkowski Narcyz - -
  Świderski Artur - -
  Świejkowski Antoni - - Antoś
  Świniarek Władysław - -
  Świrski Kazimierz - -
  Talaga Edmund - -
  Talaga Józef - -
  Talaga Józef - -
  Talarczyk Tadeusz - -
  Talma Jerzy - - Jan
  Tamborski Jerzy - -
  Tamborski Jerzy - -
  Targ Alojzy - - Marcin
  Tolben Tadeusz - -
  Tomala Henryk - - Zryw
  Tomaszewicz Maria - -
  Tomaszewski Jan - - Rudek
  Tomaszewski Wawrzyn - -
  Tomaszewski Zenon - -
  Tomaszewski Zygmunt - -
  Tomczak Weronika - -
  Tomczewski Władysław - -
  Tomczyk Kazimierz - -
  Tomen Janusz - - Robert
  Tomiak Longin - -
  Torza Zenon - -
  Trafas Jan - -
  Trafas Jan - -
  Trawiński Grzegorz - - Tarzan
  Trit Władysław - -
  Truś Feliks - -
  Trytt Władysław - -
  Trzaska Stanisław - -
  Tuszewski Zbigniew - -
  Tuszyński Ryszard - -
  Tyc Stefan - -
  Tyniec Bolesław - -
  Tyrakowski Tadeusz - - Wojciech
  Ulatowki Ryszard - -
  Ulatowski Ryszard - -
  Ulatowski Wojciech - -
  Urban Józef - - Skowroński
  Urbanek Ignacy - -
  Urbanowicz Józef - -
  Urbańczyk Jan - - Konus
  Urbańczyk Stanisław - - Wilczur
  Urbańska Urszula - -
  Ussa Stanisław - -
  Visz Antoni - - Biały
  Visz Antoni - - Biały
  Vogel Gryf - -
  Vogel Dionizy - - Gryf
  Vogel Dionizy - -
  Vorbrodt Stefan - -
  Wachowiak Kazimierz - -
  Wachowski Zbigniew - -
  Walczak - - Żuk
  Walczak Jan - -
  Walczak Józef - -
  Walczak Wojciech - -
  Walenciak Józef - -
  Walkowiak Henryk - -
  Walkowiak Władysław - -
  Wałęsa Edward - -
  Wańczyk Eugeniusz - -
  Wańczyk Eugeniusz - -
  Waraksa Donat - -
  Waraksa Jan - -
  Wasilewski Marian - - Wilk
  Wasilewski Stefan - -
  Wasilewski Zygmunt - - Zajączkowski
  Wasiutyński Andrzej - -
  Wawrzyniak Feliks - -
  Wawrzyniak Franciszek - - Zuch
  Wawrzyniak Mieczysław - - "Lwia Paszcza"
  Wawrzyniak Wacław - -
  Wawrzyniak Zbigniew - -
  Wawrzynkiewicz Stanisław - -
  Wawrzyński Jerzy - -
  Weber Stanisław - -
  Wechmann Zenon - -
  Wegner Czesław - -
  Weiss Edward - -
  Wencel Janusz - -
  Wenderski Leon - -
  Werbiński Roman - -
  Werwiński Henryk - -
  Wesołowski Leon - - Wichura
  Wicher Władysław - -
  Wichliński Andrzej - -
  Widerski Franciszek - -
  Wieczorek Franciszek - -
  Wieczorek Józef - - Jastrząb
  Wieczorek Józef - -
  Wieczorek Kazimierz - - Dąb
  Wieczorek Kazimierz - - Dąb
  Wieczorek Mieczysław - -
  Wieczorek Stanisław - -
  Wieła Mieczysław - - Orli Szpon
  Wieniawski Bolesław - -
  Wieruszowski Stanisław - -
  Wieszczeczyński Ryszard - -
  Wietecki Edward - -
  Wietrzykowski Alfons - -
  Wietrzykowski Tadeusz - -
  Wilamowski Józef - -
  Wilamowski Stanisław - -
  Wilczyński Edmund - -
  Wilden Roman - - Adam Robak
  Wilden Roman - -
  Wilkiewicz Henryk - -
  Wiśniewska Janina - -
  Wiśniewski Jan - - Szreniawa
  Wiśniewski Zygmunt - -
  Witek Franciszek - -
  Witigg Mieczysław - -
  Witman Lis - -
  Witman Józef - - Lis
  Witucka Irena - - Wilczyca
  Wiza Stanisław - -
  Wład Stanisław - - Tarnowski
  Władysław Zygmunt - -
  Włodarczyk Kazimierz - -
  Włosek Franciszek - -
  Wojciechowska Ewa - -
  Wojciechowski Aleksander - -
  Wojciechowski Czesław - -
  Wojciechowski Edmund - -
  Wojciechowski Leon - -
  Wojciechowski Leszek - -
  Wojciechowski Stanisław - -
  Wojtaszek Jerzy - -
  Wojtkowski Jan - -
  Wolf Józef - -
  Wolkowski Wiesław - -
  Wolniaczyk Tomasz - -
  Wolniewicz Bożena - -
  Wolny Janusz - -
  Wolski Władysław - - Kukułka
  Woltman Hieronim - -
  Wołowiec Tomasz - -
  Woś Antoni - -
  Woś Jan - -
  Woźniak Hipolit - -
  Woźniak Juliusz - -
  Woźniak Władysław - -
  Woźniak Zenon - -
  Woźniczka Stanisław - -
  Wróbel Henryk - - Lis
  Wróblewski Bolesław - - Wolski
  Wróblewski Jan - - Kowalski
  Wróblewski Jan - -
  Wróblewski Karol - -
  Wrzos Ryszard - - Fok
  Wykrota Wacław - -
  Wyrwał Stefan - -
  Wyrzucki - - Józef
  Wysocki Józef - - Białozor
  Wyszomirska Kazimiera - -
  Zach Witold - -
  Zając Stanisław - -
  Zając Władysław - -
  Zajączkowski Zbigniew - -
  Zakrzewski Bronisław - -
  Zakrzewski Florian - -
  Zakrzewski Jerzy - - Kmicic
  Zaleciński Zdzisław - - Chmura,"Ryś"
  Zaleciński Zygmunt - -
  Zalewski Ryszard - -
  Zamojski Aleksander - -
  Zawadka Józef - - Waldemar
  Zawadzki Zygmunt - -
  Zbawiony Czesław - -
  Zdzich Kazimierz - -
  Zielińska Helena - -
  Zieliński Tadeusz - - Kot
  Zięba Tadeusz - -
  Zięta Stanisław - -
  Ziętek Tadeusz - -
  Zroślak Kazimierz - -
  Zroślak Stanisław - -
  Zwierzyński Jan - -
  Zygrykalis Julian - -
  Żabiński - - Jan
  Żarno Mieczysław - - Szczupak”
  Żurawski Celestyn - -
  Żurek Teofil - - „Pogromca”
  Żyliński Cezary - -
  Żyto Bernard - - „Tarzan”
  Żyto Marian - -

  27 wrzesień 2009 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005