<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego


  Opracowanie na podstawie ksiąki "Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego",
  Sztachelska-Kokoczka Alina, wydanie : 2006  r.
   

   

   

   

   

  Bańkowski - - - ekonom dóbr Biliłówka, 1751-1752
  Bartochowski Z. - - - marszałek dworu białostockiego, 1756-1757
  Bartoszewicz - - - administrator folwarku sobolewskiego, 1729
  Beck Jan - - - sekretarz, 1756-1758
  Białobrzeski M.J. - - - ekonom starostwa mościskiego, 1745-1747
  Bielski - - - pisarz fabryki białostockiej 1762, arendarz klucza dobrzyniewskiego, 1754-1756
  Biemacki - - -administrator.dobrzyniewski, 1758-1766; dyspozytor, ekonom choroski, 1766 - 1713
  Bogdanowicz vel Bohdanowicz Stanisław - - - (podstarości) administrator klucza stołowackiego, 1721-1729
  Borzęcki - - - ekonom starostwa janowskiego, 1757-1763
  Braun - - - podstarości lipnicki, 1708-1713
  Bromirski Jan - - - podczaszy, chorąży, komisarz dóbr ruskich, dzierżawca starostwa bohusławskiego i janowskiego, 1752-1771
  Buczewski l. - - - administrator folwarku hołowieskiego i użyckiego, 1113
  Budkiewicz A. - - - ekonom? Dóbr Biliłówka i starostwa bohusławskiego, 1762-1768
  Bujakowski Adam - - - kierownik prac budowlanych w Białymstoku, 1748-1761
  Burzyński - - - sierżant, potem chorąży regimentu pieszego, szyper, 1748-1760
  Burzyński Jan - - - stolnik smoleński, ekonom /gubernator/ tykociński, 1710-1717 Burzyński
  Chomętowski - - - porucznik chorągwi husarskiej wojewody podlaskiego, dzierżawca starostwa krośnieńskiego, przed 1710 r.
  Ciecierski Józef - - - marszałek dworu białostockiego, 1756-1770
  Danowski I. - - - ekonom starostwa bohusławskiego, 1762
  Deryng - - - administrator /dyspozytor/ folwarku trzywieskiego w leśnictwie bielskim, 1764-1771
  Dessein - - - kapitan, pełnomocnik? w dobrach ruskich, 1153-1768
  Dmochowski - - - administrator folwarku lipnickiego, 1746-1750
  Dobrucki Franciszek - - - ekonom starostwa mościskiego, 1760-1765
  Dybowski - - - strażnik puszczy ladzkiej, 1756
  Fabrycjusz Karol - - - skarbnik smoleński, kapitan wojsk W.Ks. Litewskiego, ekonom tykociński, 1766-1769
  Gieszkowski Andrzej - - - komisarz dóbr podlaskich, 1762-1779
  Goczałkowski Stanisław - - - burgrabia myślenicki, plenipotent w dobrach krakowskich, 1760-1171
  Gordon - - - podwojewodzi krakowski, superintendent krakowski, plenipotent, 1753-1761
  Gruszecki Józef - - - urzędnik gospodarczy w dobrach ruskich, m. in. w starostwie janowskim, 1749-1752
  Hadziewicz Aleksander - - - dzierżawca starostwa bohusławskiego, 1762
  Hankiewicz J. - - - administrator białostocki, 1767-1789
  Hoffman Jan - - - kapitan wojsk koronnych, pisarz prowentowy gródecki, ekonom starostwa mościskiego, 1752-1757; ekonom generalny starostwa krośnińskiego 1765 - 1771
  Horodeński Michał - - - dzierżawca klucza złotoryjskiego, 1721-1727
  Hrebiński - - - urzędnik w leśnictwie bielskim, 1742-1743
  Hryniewicki Marcin - - - administrator folwarku stelmachowskiego 1712; administrator (podstarości) folwarku lipnickiego, 1716-1717
  Hryniewicki Tomasz - - - administrator białostocki, 1744
  Humnicki - - - podleśniczy puszczy ladzkiej, 1766-1772
  Jabłecki Jan Walenty - - - stolnik chełmiński, dzierżawca starostwa krośnieńskiego, 1714 - 1717, towarzysz chorągwi husarskiej kasztelana krakowskiego
  Jackowski - - - administrator folwarków Orla i Dzięciołów, 1729-1739
  Jakubowski A. - - - urzędnik gospodarczy w Białymstoku, 1154-1755
  Janczewski - - - administrator sobolewski 1760-1763, stelmachowski 1766
  Janiszewski - - - major regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej, 1733-1766
  Janulewicz - - - administrator stelmachowski, 1764-1767
  Jaskulski - - - administrator folwarku trzciańskiego-? 1775
  Kanigowski Józef - - - ekonom starostwa brańskiego, 1761
  Karbowski - - - major, obsadza ekonoma w sarostwie bohusławskim, .1762
  Karnkowski Sylwester - - - (arendarz) dzierżawca majętności dolistowskiej, 1757-1760
  Karpowicz J. A - - - podstarości (ekonom) orlański, 1752-1758
  Karski Antoni - - stolnik dobrzyński, dzierżawca klucza złotoryjskiego, 1740-1741
  Karwowski Kazimierz - - - (druga połowa XVllIw.), syn Pawła, marszałek ziemi bielskiej, konfederat barski, od 1760 r. podczaszy wiski, klient Branickiego
  Karwowski Kazimierz - - - h. Pniejnia, (1670-1746), podczaszy ziemi wiskiej, sędzia grodzki, brański dzierżawca majętności Dolistów 1721-1727, stolnik ziemi bielskiej
  Karwowski Michał - - - cześnik ziemi bielskiej, dzierżawca starostwa brańskiego /1705/, 1713-1720
  Karwowski Paweł - - - h. Pniejnia, 1705-1789, podkomorzy bielski, syn Kazimierza stolnika bielskiego od 1727 r, podczaszy wiski, od 1744 r.stolnik bielski, poseł na sejmy, klient Branickiego
  Karwowski Stanisław - - łowczy bielski, regent koronny, plenipotent w Białymstoku 1753 - 1754, porządkuje archiwum w Białymstoku; Pełnomocnik? w Mościskach, Tyczynie, Lwowie 1760-1762 .
  Kiersnowski - - - komornik bielski 1771
  Kierznowski Michał - - - administrator choroski 1719
  Kieszkowski Walenty. - - - kapitan regimentu pieszego, ekonom tykociński 1761-1765, ekonom starostwa mościskiego 1766-1771
  Klerom Jan Henryk - - pułkownik regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej, architekt 1738-1768
  Kłosowicz - - - łowczy
  Kobyliński Stanisław - - - administrator folwarku lipnickiego 1713-1716
  Koc Krzysztof - - - ekonom tarchomiński 1754-1759, ekonom orlański 1759-1770
  Konarzewski F. - - - administrator trzciański 1731-1732, administrator klucza zakątkowskiego 1733
  Korytowski Felicjan - - - pułkownik regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej, dzierżawca starostwa janowskiego 1762-1771, generał wojsk koronnych.
  Korzeniewski - - - łowczy 1729
  Korzeniewski Jan - - - kapitan regimentu pieszego, ekonom /gubernator/ starostwa bohusławskiego i komendant tamtejszego garnizonu 1763-1766
  Koziebrodzki Ignacy - - -podwojewoda zakroczymski, rezydent w Warszawie 1748-1755
  Krassowski - - - sekretarz 1770
  Kraszewski Jan - - - administrator w hrabstwie tykocińskim 1732
  Krogulecki - - - administrator sobolewski 1765-1767
  Kruszewski Paweł Maksymilian - - - skarbnik bracławski, podczaszy bielski, komisarz generalny dóbr, ekonom strostwa bielskiego i brańskiego 1715~1729
  Kuczewski Józef - - wojski ziemi bielskiej, ekonom (gubernator) tykociński 1718-1720
  Kurdwanowski Józef - - podstoli halicki, zaufany Branickiego 1717-1764
  Kurzeniecki Tomasz - - łowczy ziemi dworzanin skarbu koronnego 1771-1772
  Leszczyński - - strażnik puszczy ladzkiej 1758-1771
  Lewicki Adam - - - łowczy podlaski, plenipotent, dzierżawca starostwa krośnieńskiego /1734/ 1741-1761
  Lewicki W. - - - marszałek dworu białostockiego 1733
  Lichomski Henryk - - - burgrabia pałacu na Podwału 1748-1755
  Lindsay Aleksander /S/ - - - kapitan regimentu Dieszelto, architekt, gubernator starostwa bohusławskiego 1762-1763
  Lipnicki I. - - - administrator w Branicach 1763
  Łęski - - - plenipotent 1771
  Łoziński - - - administrator stołowacki 1730-1731
  Markowski - - - skarbnik 1732
  Markowski Tomasz - - administrator stelmachowski 1724. ekonom tykociński 1738-1757
  Mataczyński - - - administrator folwarku lipnickiego 1750
  Matuszewicz Wojciech - - - podskarbi białostocki 1732-1767
  Mioduszewski - - - podleśniczy bielski, leśniczy 1743-1753
  Mościcki - - - administrator folwarku użyckiego 1762-1770
  Nowacki - - - pisarz bud potat.owych 1768-1771
  Olszewski - - - ekonom hołowieski 1754
  Olszewski Stanisław - - - pisarz prowentowy mościski 1764-1772
  Olszewsld Tomasz - - - pisarz prowentowy bielski, ekonom bielski i brański 1750-1756
  Osiecki - - - szyper 1758
  Ostrowski Antoni Józef - - pułkownik wojsk koronnych, cześnik bydgoski. dzierżawca majętności dolistowskiej 1757-1771, pełnomocnik w dobrach ruskich
  Paczoski - - - administrator folwarków wysokostockiego i dojlidzkiego 1729
  Patyński Józef - - dzierżawca klucza złotoryjskiego 1742-1745, ekonom tykociński 1746- 1752
  Patz - - - kapitan, dyspozytor trzywieski 1771
  Pawłowski - - - podleśniczy ladzki 1764-1766
  Piasecki Ignacy - - - podstarości owrucki, ekonom i komisarz starostwa bielskiego 1756-1770
  Pilecki - - kapitan. ekonom mościski 1749-1751, ekonom tykociński /1752/ 1754-1761. komendant w Bohusławiu 1769
  Polikowski M. - - kapitan artyleri koronnej, ekonom (gubernator) tykociński 1729-1733
  Polikowski Stanisław - - - pisarz prowentowy starostwa bielskiego 1720-1721
  Poniatowski Stanisław - - - wojewoda mazowiecki, kasztelan krakowski, dzierżawca starostwa janowskiego 1749-1753
  Pruszyński Aleksander - - - administrator folwarku rogowskiego 1766-1788
  Pryncypatty Feliks - - marszałek dworu białostockiego, podskarbi białostocki 1743-1762
  Pryzmunt vel Pryżmąt - - - administrator stelmachowski 1769
  Reychman - - - dyspozytor. ekonom choroski 1762-1766""
  Rybicki - - - administrator folwarku trzciańskiego 1737-1739
  Rymjński - - - administrator folwarku sobolewskiego 1767-1769
  Rzeczyński - - - skarbnik rawski, pełnomocnik, komisarz dóbr biliłowskich 1752
  Rzymowski - - - towarzysz chorągwi husarskiej, podleśniczy bielski, administrator folwarków Lada i Trzywież, leśniczy ladzki 1729-1732
  Sękowski Jan s. Józefa - - - kapitan, architekt 1755-1780
  Sękowski Józef - - - kierownik robót budowlanych w Białymstoku 1733-1755
  Skibicki W. - - - dzierżawca dóbr biliłowskich 1762-1771
  Skirmunt I. A. - - - komornik wiski, administrator starostwa brańskiego 1737-1742, plenipotent 1754-1765
  Skorupski - - - administrator folwarku stelmachowskiego 1729
  Smogorzewski Franciszek - - administrator (podstarości) lipnicki 1706-1708, administrator starostwa i leśnictwa bielskiego, podleśniczy bielski 1720-1722
  Smorczewski - - - administrator folwarku stelmachowskiego 1752
  Smulski - - , urodzony - ekonom starostwa bielskiego 1737-1746
  Sobolewski - - - podstarości folwarku hołowieskiego i użyckiego 1715
  Srzednicki Piotr - - - administrator starostwa brańskiego 1721-1724 .
  Stankiewicz - - - administrator białostocki 1768
  Starzeński Maciej - - - pisarz wojska koronnego 1746, starosta brański 1752-1771
  Stryjeński Paweł - - - wojski grodzieński, dzierżawca majętności dolistowskiej do 1706
  Szepietowski Wojciech - - - ekonom tykociński 1723
  Szkopowski - - - administrator w Brańsku 1739
  Szuszkowski Karol - - - pułkownik, rezydent w Warszawie 1752-1768
  Terlikowski - - - administrator stołowacki 1767
  Trachenberg Jan Ferdynand - - - baron, gubernator tykociński 1727-1729
  Twarowski - - - administrator stelmachowski 1769-1770
  Urbański Franciszek - - - łowczy podolski, dzienawca starostwa krośnieńskiego 1710-1713
  Urbański Ignacy - - - cześnik zakroczymski, dzierżawca starostwa krośnieńskiego 1717-1722
  Urbański Maciej - - - dzierżwca starostwa krośnieńskiego 1710-1713
  Waguza I. - - - pisarz fabryczny w Białymstoku 1756-1761, ekonom tyczyński 1761-1767
  Wągrowski I. - - urzędnik (komisarz?) starostwa bohusławskiego i dóbr biliłowskich 1766 - 1771
  Węgierski Andrzej - - - pułkownik, koniuszy 1742-1761, dzienawca starostwa bohusławskiego 1761-1762
  Wielbiewicz Ignacy - - - marszałek dworu białostockiego 1722-1741
  Wielopolski - - - administrator folwarków Hołowiesk i Utyki 1729
  Wierzbięta Jan - - - stanowniczy buławy wielkiej koronnej, pisarz prowentowy, ekonom starostwa bohusławskiego 1766-1770
  Witwicki Jan - - - ekonom hrabstwa tykocińskiego 1770-1788
  Wojnarowski Józef - - - komisarz dóbr podlaskich 1748-1760
  Wolański Józef - - - gubernator (ekonom) wBiliłówce 1752-1753
  Wydrzycki - - - administrator folwarku choroskiego 1729
  Wyszyński - - - dyspozytor złotoryjski 1769
  Wyszyński Jakub - - - wice regent grodzki brański, plenipotent 1734, 1739, 1743
  Zawadzki Szymon - - - administrator lipnicki 1718-1729, 1738
  Zielonka Teodor - - - miecznik tytomierski, dzierżawca starostwa krośnieńskiego 1728-1731
  Żółkiewski - - - ekonom tykociński 1736-1737

  12 wrzesień 2008 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005