<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część III

 • Spis poległych i zmarłych 1863 - 64
 • Tatarzy polscy
 • Wykaz wsi, dymów i dziedziców w obwodzie Lipnowskim - 1825 r.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w połowie XIX w.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 1
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 2
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 3
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz.4
 • Lista oficerów Brygad Legionowych z 1916 r.
 • Drobna szlachta na Podlasiu w XVI w.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.- Lista nazwisk
 • Nieznana szlachta polska A - J
 • Nieznana szlachta polska K - M
 • Nieznana szlachta polska N - S
 • Nieznana szlachta polska Ś - Ż
 • Podróże historyczne po ziemiach polskich
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > A - C <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > D - I <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > J - K <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > L - N <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > O - R <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > S - T <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > U - Ż <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > Statystyka <
 • Powiaty wg. Słownika z r. 1880
 • Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku
 • Biskupstwo Wileńskie
 • Ormiańskie Rody Szlacheckie
 • Nadania szlacheckie w zaborze austryjackim 1773 – 1918
 • Szlachta powiatu Oszmiańskiego


 • SPIS POLEGŁYCH I ZMARŁYCH 1863-64
  wg. Hipolita Stupnickiego

  (opracowanie własne)
  " Korzystając z różnych dzienników krajowych i zagranicznych, jako też wielu korespondencyji i wypisów od pojedyńczych osób mi przysłanych, zbierałem przez cały ciąg powstania w r. 1863 i 1864, nazwiska poległych straconych lub zmarłych po szpitalach z ran otrzymanych w boju, które ułożywszy porządkiem alfabetycznym podaje do drukiem jako materjał do historji, a zarazem jako pamiątkę dla interesowanych rodzin, znajomych i przyjaciół poległych ofiar ostatniego powstania..."

  Hipolit Stupnicki

  Lwów 24 października 1865 r.  LISTA ZAWIERA 1132 osoby
  Abicht Henryk - , za udział w powstaniu stracony w cytadeli warszawskiej dnia 12. czerwca 1863.
  Abramowicz - , dziedzic Sołowijówki pod Berdyczowem, zamordowany przez wzburzone chlopstwo w maju 1863.
  Adamowicz Jan - , za wyrokiem sądu wojenno-moskiewskiego rozstrzelany w Brześciu litewskim dnia 5. sierpnia 1863.
  Adamowicz Ignacy - , syn profesora, za udział w powstaniu stracony w Łukiszkach dnia 2. stycznia 1864.
  Adamski Michał - , umarł w szpitalu w Cieszanowie dnia 9. października 1863. w skutek ran otrzymanych w powstaniu.
  Aleksandrowicz Franciszek - , stracony w. Oszmianie na Litwie za udział w powstaniu r. 1863.
  Alger Wilhelm - , po ucierpieniu katuszy cielesnych w cytadeli warszawskiej, rozstrzelany tamże za wyrokiem sądu wojennego dnia 7. paźdz. 1863.
  Alkiewicz Jan - kleryk z Poznania, poległ w bitwie pod Mieczownicą.
  Alszer Józef - , majster szewcki ze Lwowa, poległ w powstaniu w walce z Moskalami dnia 1. maja 1863.
  Ambrożewicz Jan - , poległ w bitwie pod Pniową dnia 11. lipca 1863.
  Ancypa - , za udział w powstaniu rozstrzelany w Mohilewie dnia 6. czerwca 1863.
  Anderson - , były oficer wojsk tureckich, wziął udział w powstaniu polskiem, w którem dostawszy się w niewolę w lasach Świętokrzyskich, za wyrokiem sądu wojennego został rozstrzelany w Kielcach roku 1864.
  Andrzejewski Franciszek - , rolnik z Garwolina, poległ w potyczce pod Borowem dnia 16. kwietnia 1863.
  Andrzejewski - inny tego nazwiska, z Poznańskiego, zginął w powstaniu r. 1863.
  Andrzejkiewicz Aleksander - , obywatel z powiatu pińskiego , przydybany przez Moskali u sąsiada swego w gościnie, tamże zamordowany dnia 9. maja 1863.
  Androszek Józef - , stracony na szubienicy za udział w powstaniu w Sieradzu w listopadzie 1863.
  Andruszkiewicz, - poległ w utarczce z Mokalami w Augustowskiem r. 1863.
  Antoniewicz Józef - , kucharz z Rybna w Poznańskiem, poległ w bitwie pod Józefowem r. 1863.
  Apanowicz Franciszek - , Litwin, dostał się do niewoli; ostatnich dni listopada 1863. stracony w Oszmiani.
  Babecki - , obywatel z stanisławowskiego, w skutek ran odniesionych w powstaniu, umarł we Lwowie dnia 18. czerwca 1863.
  Babski - , warszawianin, poległ w walce pod Swieżą d. 25. marca 1863.
  Bachmiński Stanisław - , poległ pod Babicami dnia 14 kwietnia 1863.
  Bakszański Julian - , były wygnaniec syberyjski, zamordowany pod Mołodeczną na Litwie dnia 4. kwietnia 1863.
  Balicki Tytus - , samborzanin , poległ pod Szycami 7. maja 1863.
  Banach Stanisław - , włościanin, stracony przez Moskali na szubienicy w Łomży d. 31.grudnia 1863.
  Banaszkiewicz - z oddziału Komorowskiego, poległ w utarczce pod Starąwsią dnia 18. stycznia 1864.
  Baraniecki - , dowódzca oddziału, zginął w walce pod Borodianką, na. Ukrainie r. 1863.
  Baranowski - , rozstrzelany za wyrokiem sądu wojennego w Kalwarji (w Augustowskiem) dnia 11. listop. 1863.
  Baranowski Ignacy - , obywatel rolnik z Poznańskiego, poległ w bitwie pod Ignacewem
  Baranowski - farbiarz z Wągrowca w Poznańskiem, zginął pod Mieczownicą.
  Barański - , włościanin, odznaczył się odwagą w kilku potyczkach, następnie poległ w bitwie pod Małagoszczą: dnia 23. lutego 1863.
  Bartników Piotr - , mieszczanin, za udział w powstaniu stracony w Wieluniu dnia 16. marca 1864.
  Baryłowicz Zygmunt - . zajęty w niewolę i oskarżony jakoby był organizatorem powstania, wyrokiem sądu polowego rozstrzelany w Koninie r. 1863.
  Batory - , porucznik z oddziału Topora, poległ w walce w Opatowie w lutym 1864.
  Bąkiewicz Kazimierz - , warszawianin, za odpoliczkowanie danej urazy przez oficera moskiewskiego przy śledztwie, wyrokiem sądu wojennego stracony na szubienicy w Piotrkowie dnia 20. czerwca 1863.
  Bellardi - , były oficer wojsk ruskich, wziąwszy udział w powstaniu polskiem, dostał się do niewoli moskiewskiej i za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kielcach roku 1864.
  Bełeszczyński - były podpułkownik wojsk moskiewskich pod nazwą Zaremba objąwszy dowództwo po Iskrze, w rozprawie pod Melkowem dnia 30. września 1863 ranny ciężko umarł w 10 dni potem. Zwłoki jego pochowano w Lelowie.
  Benvenuto - , kapelan obozowy oddziału Cieszkowskiego, w bitwie z Moskalami pod Zawiercem dnia 22. marca 1863. poległ od kuli nieprzyjacielskiej.
  Beszkiszkin - , były kapitan wojsk moskiewskich, uczestnicząc w powstaniu dostał się do niewoli, gdzie stawiony przed sąd wojenny śmiało odpowiedział: "że zrodzony z matki Polki, czuje się być obowiązanym pomścić się za krzywdy jej synów i braci", za co skazany na śmierć przez powieszenie, którą odniósł w Kielcach r. 1864.
  Białobłocki Stanisław - , kapitan wojsk moskiewskich, wziąwszy czynny udział: w powstaniu r. 1863., poległ w bitwie pod Faisławicami.
  Białoskórski - . poległ w utarczce pod Jurkowcami dnia 21 października 1863.
  Białozor Wincenty - , obywatel ziemski na Żmudzi, za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Kownie dnia 6. czerwca 1863.
  Bielawski Henryk - , młodzieniec 19letni, pisarz wójta gminy, rozstrzelany w Suwałkach dnia 5. lutego 1864.
  Bielecki - , obywatel ziemski z Poznańskiego, poległ w boju pod Gopłem dnia 20. lutego 1863.
  Bieliński - , rozstrzelany w Ostrowie dnia 5. czerwca 1864
  Bieniecki Stanisław - uczeń 6. klasy gimnazjalnej lwowskiej, poległ pod Tuczampami dnia 19. maja 1863.
  Bieńkowski - , za wyrokiem Murawiewa rozstrzelany w Wilnie d. 9. sierpnia 1863.
  Biesiadowski Józef - , zabity przez rozhukane chłopstwo pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Birtus Jan - , dymisjonowany kapitan austrjacki, dowodzący oddziałem powstańczym w mazowieckiem, dostał się do niewoli i rozstrzelany w Łodzi dnia 8. grudnia 1863.
  Biskupski - , ,włościanin z Krerowa w Poznańskiem, zginął w boju pod Olszową r. 1863.
  Błażejewski - z Poznańskiego, poległ w powstaniu r. 1863.
  Błeszyński - , przewódzca powstania w województwie krakowskiem pod przybranem nazwiskienl Bończy, jako były kapitan artylerji moskiewskiej wiedząc słabą stronę i skład armji, nękał ją i alarmował nieustannemi podjazdami; ogółem był on jednym z najdzielniejszych partyzantów i brał udział we wszystkich potyczkach Langiewicza. W bitwie pod Górą dnia 18. czerwca 1863. raniony śmiertelnie (prócz 16 ran przestrzelony na wylot), zakończył życie dnia 19. lipca 1863.
  Błeszyński - , proboszcz, były oficer z r. 1831., stracony przez Moskali przez powieszenie w Piotrkowie dnia 4. marca 1864.
  Błędowski - , podoficer, polegl w walce pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Błociszewski Stanisław - , agronom, poległ pod Ignacewem.
  Bobowski - , zabity pod Berdyczowem przez chłopów w r. 1863.
  Bóbr - , właściciel ziemski na Wołyniu, rozstrzelany w Dubnie dnia 21. marca 1864.
  Bogdański Antoni - , technik ze Lwowa, porucznikując w oddziale Ślaskiego, poległ pod Borowem dnia 23. października 1863.
  Bogdanowicz Kazimierz - , przewódca powstania w Lubelskiem, dostawszy się do niewoli, rozstrzelany w Lublinie dnia 11. marca 1863.
  Bogucki - , adjutant Rynarzewskiego majora, odniósł śmiertelne rany w walce pod Żelazną: dnia 6. listopada 1863.
  Bogusławski Włodzimirz - , z Poznańskiego, poległ w utarczce pod Nową Wsią r 1863.
  Bogusławski - - inny tego nazwiska, włościanin z Krerowa pod Środą w Poznańskiem, poległ w walce z Moskalami pod Olszową r. 1863.
  Bogusz - - ujęty w niewolę przez Moskali, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Włocławku dnia. 24. listopada 1863.
  Bohdanowiez Paulin - , rozstrzelany w Szawlach na Żmudzi za udział w powstaniu d. 28. grudnia 1863.
  Bohm J. - , zakończył życie w Krakowie dnia 22. kwietnia 1863.. w skutek ran otrzymanych pod Bentkowicami.
  Boleski Ksawery - , oficer artylerji z r. 1831., następnie 30-letni tułacz i ojciec rodziny, poległ pod Poryckiem na Wołyniu 2. listopada 1863. Wysłany z sześcioma towarzyszami broni na rekonesans i napadnięty przez sotnię kozaków, bronił się do upadłego, i rozsiekany został na sztuki.
  Bołoboński Edward - , technik akademii lwowskiej, z odniesionych ran pod Radziwiłowem umarł w Ditkowcach pod Brodami dnia 4. sierpnia 1863.
  Borelowski Marcin - , Krakowianin, pod przybranem nazwiskiem Lelewela, będąc w czynności w jednej z fabryk maszyn warszawskich, na odgłos powstania pierwszy chwycił za oręż i w poczcie kilku towarzyszy udał się w Podlaskie, gdzie zebrawszy oddział po największej części z włościan, dłuższy czas ucierał się 2 Moskalami. Przeniósłszy się następnie w Lubelskie, organizował i wprowadzał nowe oddziały do boju, gdzie też w bitwie pod Batorzem stoczonej dnia 6. wrześnie 1863. poległ na czele swego oddziału. Energia, nieustraszona odwaga i talent organizatorski zjednały mu pełne zaufanie i mianowanie pułkownikiem.
  Bończa - , obacz Błeszyński.
  Borejsza Paweł - , Litwin, prawnuk Tad. Rejtena, poległ w bitwie pod Małagoszczą dnia 23. lutego 1863., gdzie trafiony kulą: w pierś, otrzymał jeszcze siedm pchnięć bagnetem.
  Borgielski - , poległ w jednej z utarczek na Litwie dnia, 3 września 1863.
  Borkowski - , adjutant Krysińskiego, poległ w walce nad Wieprzem w Lubelskiem dnia 1. kwietnia 1864.
  Borkowski - - Inny tego nazwiska zginął na rusztowaniu w Siedlcach d. 11. listopada 1863.
  Borkowski - , sługa dworski z Poznańskiego, poległ w utarczce pod Nową Wsią r. 1863.
  Borkowski Józef - , stracony przez Moskwę w Włocławku r. 1863.
  Borowski - , utonął w morzu dnia 11.czerwca 1863. przy lądowaniu pod Kłajpedą na Żmudzi
  Borowski - - drugi tego nazwiska zginął pod Borodianką na Ukrainie w otoczeniu przez przeważające siły moskiewskie r. 1863.
  Borowski - - trzeci, za udział w powstaniu przez zakupno koni, stracony w Staniszynie dnia 29. grudnia 1863.
  Boski - , oficer przybyły świeżo z Francji, w utarczce z Moskalami pod Krzywosądem w lutym 1863., poległ od kuli nieprzyjacielskiej.
  Braczko - , mieszczanin, wyrokiem sądu moskiewskiego stracony na szubienicy w Radziwiłowie na Litwie w r. 1864.
  Brazulisa Kazimierz - , włościanin, powieszony przez Moskali w Szawlach na Litwie dnia 11. października 1863.
  Brekere Maksymilian - , agronom, z Poznańskiego, poległ w walce pod Ignacewem r. 1863.
  Brodowski - , z Poznańskiego, zginął w powstaniu r. 1863.
  Broniewski Wincenty - , za udział w powstaniu stracony przez powieszenie w Warszawie dnia 16. grudnia 1864.
  Bronikowski Ludwik - , z Kościeszyna w Poznańskiem umarł dnia 26. kwietnia 1863. z ran odniesionych w walce pod Nową Wsią.
  Bronisz Stanisław - , poległ pod Netrebą d. 22. kwietnia 1863.
  Broński - , dymisjonowany oficer austrjacki, zginął przy przejściu Wisły pod Gaczą dnia 20.. czerwca 1863.
  Brzozowski Stefan - , poległ w bitwie pod Walewiczami r. 1863.
  Brzozowski - - drugi tego nazwiska,. zginął pod Borodianką na Ukrainie r. 1863.
  Brzyski Piotr - , poległ w bitwie pod Żyzynem w Lubelskiem dnia 8. sierpnia 1863.
  Bubowski Franciszek - , poległ pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Buczyński Aleksander - , zabity przez chłopów pod Sołowijówką na Wołyniu 10. maja 1863.
  Budziłowicz Ignacy - , były porucznik moskiewski, rozstrzelany za udział w powstaniu w Orszy dnia 10. września 1862.
  Budziszewski Stanisław - syn ś. p. pułkuwnika B., właściciela dóbr Grąbkowa w Poznańskiem umarł w Pleszewie we wrześniu 1865. w skutek ran w kilku bitwach powstańczych odniesionych.
  Bugielski Polikarp - , urzędnik przy magistracie w Suwałkach, za udział w powstaniu rozstrzelany w Szczuczynie w Augustowskiem, dnia 14. maja 1864.
  Bujny - , leśniczy, zamordowany przez rozhukane żołdactwo moskiewskie w Magnuszewie dnia 10. sierpnia 1863.
  Bukowczyk Paweł - towarzysz sztuki drukarskiej we Lwowie, poległ w powstaniu r. 1864.
  Bunczus Wicenty - , były wojskowy moskiewski, za udział w powstaniu rozstrzelany w Łowiczu 30. marca 1864.
  Buraczkowski Marcin - , włościanin z Józefowa , za udział w powstaniu stracony na szubienicy w Kowalu na Kujawach dnia 27. stycznia 1864.
  Burok Antoni - , włościanin, powieszony przez Moskwę w Górze Kalwaryjskiej dnia 29.marca 1864.
  Bykowski - , poległ w utarczce pod Brożencinem dnia 10. kwietnia 1863.
  Byszewski Anton - , stracony na szubienicy w Wilkowyskach na Litwie r. 1863.
  Celiński - , major, przybyły na odgłos powstania z za granicy do Polski, poległ w walce pod Krzywosądem w lutym 1863 r.
  Chabriol - , Francuz, w potyczce pod Rudnikami dnia 25. lipca 1863., jako kapitan dotarłszy ze swemi ludźmi do armat moskiewskich na 10 kroków, poległ na placu od kuli nieprzyjacielskiej. Zwłoki jego pochowano w Kurzelowie.
  Charewicz Edward - , za udział w powstaniu stracony na szubienicy w Borowlanach d. 30. maja 1864.
  Charkowski - , były uczeń szkoły w Cuneo we Włoszech, polegl w walce pod Borowem d. 22. kwietnia 1863,
  Charkowski - - inny tego nazwiska; umarł w Chwałowicach roku 1863. w skutek ran odniesionych w bitwie pod Hutą Ireną.
  Chmielewski - , poległ w utarczce pod Dartką na. Wołyniu r. 1863.
  Chmielewski - , - Drugi tego nazwiska, samborzanin , raniony pod Tuczampami na polu walki, został domordowany przez żołdaków moskiewskich.
  Chmieliński - , były oficer wojsk moskiewskich, półkownikował w powstaniu w województwie Krakowskiem; w bitwie pod Bodrzechowem śmiertelnie raniony i wzięty w niewolę, został rozstrzalany w Radomiu 23. grudnia 1863.
  Chłopicki - , w potyczce pod Tuczampami r. 1863. raniony śmiertelnie.
  Chmurowicz Józef - , z Podkamienia w Brzeżańskiem, poległ w powstaniu r. 1863.
  Chodyński - , zarąbany przez oficerów moskiewskich w Piotrkowie w czerwcu 1863.
  Choiński - , były porucznik saperów moskiewskich, za udział w powstaniu rozstrzelany w Żytomierzu r. 1863.
  Chojnacki - , przewódzca powstania w Skwirskiem, ujęty przez Moskali w niewolę, zastrzelony w Źytomierzu r. 1863.
  Chojnacki Julian - , za wyrokiem sądu wojennego stracony w Warszawie przez powieszenie dnia 29. października 1863.
  Chojnowski - były oficer moskiewski, za udział w powstaniu, za wyrokiem sądu wojennego stracony r. 1863.
  Cholewa Telesfor - , za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Borowlanach w gub. Mińskiej dnia 24. marca 1865.
  Chonest Józef - , stracony w Suwałkach dnia 4. grudnia 1863.
  Chościakiewicz - , poległ w walce pod Komarowem 20. czerwca 1863.
  Chruściński - , porucznik, poległ w walce pod Opatowem w lutym 1864. Zwłoki pochowano na cmentarzu opatowskim.
  Chrzanowski - , stracony na szubienicy w Łomży roku 1864.
  Chyryński - w podróży przedsiebranej w interesie swego chlebodawcy, wzięty w niewolę przez Moskali, zamordowany 30. maja 1863.
  Cichocki Aleksander - , poległ pod Pniową dnia 11. lipca 1863.
  Ciechoń Władysław - ., były rotmistrz wojsk moskiewskich, dowodząc powstaniem na Wołyniu, poległ w utarczce w lasach Zasławskich dnia 23. maja 1863.
  Ciekunowski Józef - , stolarz z Lublina, zginął w wyprawie Jagmina.
  Ciechowski Józef - , poległ w boju pod Żyzynem w Lubelskim 8. sierpnia 1863.
  Cielecki - , porucznik jazdy kujawskiej, poległ w utarczce pod Strzygowem dnia 9. lipca 1863.
  Cielecki Edmund - , raniony ciężko i wzięty w niewolę, umarł w Stopnicy r. 1863.
  Cielecki - , pod nazwą Orlika, przewódzca powstania, w bitwie pod Lubowidzem dostał się raniony w niewolę moskiewską wskutek czego za wyrokiem sądu moskiewskiego stracony został w Prasnyszczu dnia 14. listopada 1863.
  Cielecki - - czwarty tego nazwiska, zginął przy przejściu Wisły pod Gaczą 20. czerwca 1863.
  Ciesielski Władysław - , syn właściciela dóbr Bielawy w Poznańskiem, poległ pod Mieczownimł r. 1863
  Cieślak Stefan -
  Cieszkowski - , dowódzca oddziału powstańczego, umarł w skutek ran odniesionych w bitwie pod Broszencinem dnia 10. kwietnia 1863.
  Cieszkowski - - inny tego nazwiska, poległ. w bitwie pod Panasówką 3. sierpnia 1863.
  Ciuchna Michał - , włościanin litewski, za udział w powstaniu za. wyrokiem sądu moskiewskiego powieszony dnia 6. lipca. 1863.
  Ciudziowiecki Michał - , inżynier, za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Mińsku dna 4. czerwca 1863.
  Cylski Kazimierz - , aptekarz z Poznańskiego, poległ w utarczce pod Brdowem r, 1864
  Cynger -
  Czachowski Dyonizy - , dawny wojskowy z r. 1831., dowodzący w ostatnim powstaniu z chwałą niemałą, dnia 6. listopada 1864. cofając się ze swym oddziałem przed przeważającą siłą Moskali przez wieś Wierzchowice (należącej do jego córki) ku lasom, w poczcie tylko 10 ludzi napadnięty przez konnicę nieprzyjacielską , po dzielnej obronie porąbany srodze dostał się do niewoli, a na wpół jeszcze żywy wieziony do Radomia, w drodze oddarł mężnego ducha.

      
                                 Czachowski                                                                 Horodyński


  Czajkowski Franciszek - , podporucznik strzelców, poległ w walce pod Żyzynem dnia 8. sierpnia 1863.
  Czajkowski - - Antoni, Marian i N , bracia rodzeni, synowie właściciela dóbr Tuczna w Poznańskiem, polegli w bitwie z Moskalami pod Krzywosądem r 1863.
  Czanocki - , rozstrzelany w Siedlcach d. 15. czerwca 1863.
  Czapliński - , zabity przez chłopów pod Sołowijówką na Wołyniu 10. maja 1863.
  Czapliński Edward - , za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Wilnie dnia 9. sierpnia 1863
  Czarnecki Alexander - , rozstrzelany w Siedlcach dnia 15. czerwca 1863.
  Czarnecki - - inny tego nazwiska, inżynier prywatny, aresztowany w sierpniu 1863. w podróży, umarł w cytadeli warszawskiej na torturach.
  Czaporowski - , z oddziału Waligórskiego poległ w walce z Moskalami pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863. r.
  Czarkowski Władysław - , lekarz miasta Łosic, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Siedlcach dnia 17. lipca 1863. za dawanie pomocy powstaniu. .
  Czehan Jakób - , wojskowy moskiewski, za wyrokiem Murawiewa rozstrzelany w Wilnie za udział w powstaniu d. 25. stycznia 1864.
  Czekański Ignacy - , za czynny udział w organizacji powstania, powieszony w Włocławku dnia 16. stycznia 1864.
  Czerniak - oficer wojsk moskiewskich, za udział w powstaniu na Litwie wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kazanii 11 października 1865.
  Czerwiecki Ignacy - , z Sambora, poległ w walce pod Tuczampami r. 1863.
  Czeżelski - , dowódzca strzelców pod wodzą Rynarzewskiego , poległ w utarczce pod Cikowem 9. grudnia 1863.
  Czyborowski Franciszek - za ucieczkę z rot aresztańskich w Orle na Syberji dnia 14. marca 1865., rozstrzelany tamże za ,wyrokiem sądu wojennego.
  Czupiał Jan - , umarł w Krakowie d. 29. marca 1863. z ran odniesionych w bitwie stoczonej z Moskalami pod Skałą.
  Czytowicz Zygmunt - , obywatel ziemski na Żmudzi, poległ w potyczce pod Cytowianami dnia 8. kwietnia 1863.
  Dabiński - , szewc z Gostynia w Poznańskiem, poległ w wojnie powstańczej r. 1863.
  Dajlida - , ksiądz, oskarżony o podmawianie do powstania, stracony przez rozstrzelanie w Suwałkach dnia 13. kwietnia 1864.
  Dalecki - , uczeń uniwersytetu Petersburgskiego , umarł z ran odniesionych w potyczce pod Piasecznem r. 1863.
  Dalewski Tytus - , za udział w powstaniu rozstrzelany w Wilnie dnia 11. stycznia 1864.
  Daniłowski Władysław - , podoficer, poległ w walce pod Szczekocinami r. 1863.
  Darmanowski Mieczysław - , obwiniony o udział w powstaniu, stracony w Łukiszkach dnia 2. stycznia 1864.
  Daszewski Teodor - , właściciel dóbr Wierzbice w Królestwie, zakończył życie 10. marca 1863. w skutek dziewięciu pchnięć bagnetem otrzymanych pod Pieskową Skalą.
  Dauksza - , zasłaniając odwrót oddziału powstańczego pod Władyką na Litwie dnia 24. maja 1863., poległ od kuli nieprzyjacielskiej.
  Dąbczański Józef - , akademik lwowski, poległ w bitwie pod Potokiem w Lubelskiem dnia 21. marca 1863.
  Dąbek - , Krakowianin, umarł z ran otrzymanych w bitwie pod Miechowem 1863.
  Dąbkowski Polikarp - , zamordowany przez Moskali we wsi Przesadowie dnia 10. sierpnia 1863.
  Dąbrowski Józef - , były oficer moskiewski, za udział w powstaniu rozstrzelany w cytadeli warszawskiej dnia 12. listopada 1863.
  Dąbrowski Tadeusz - , gorzelniany z Poznańskiego, poległ w bitwie pod Olszową r. 1863.
  Dąbrowski Leopold - , kapitan, (były akademik krakowski) dostawszy się do niewoli moskiewskiej, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Radomiu dnia 16. maja 1864.
  Dąbski Zygmunt - , umarł w więzieniu Olsztyńskiem z ran otrzymanych w walce i złego się z nim obchodzenia r. 1864.
  Dehnel Bolesław - , referendarz w Poznaniu, później syndyk konsystorza ewangielickiego w Warszawie, poległ w jednej z utarczek w Augustowskiem r 1863.
  Dekanowski Antoni - , z Jarocina w Poznańskiem, umarł w lazarecie dam dobroczynności w skutek ran odniesionych w powstaniu r. 1863.
  Dembicki Ignacy - , właściciel dóbr Lipy w Opatowskiem, za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony przez powieszenie dnia 23. maja 1864.
  Dembiński Franciszek - , agronom z Chabienic w Poznańskiem, poległ pod Dobrosławiem r. 1863..
  Denisiewicz Jędrzej - , były oficer wojsk serbskich, uczestnicząc w powstaniu polskiem dostał. się do niewoli moskiewskiej, i za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Radomiu w maju 1864..
  Dębicki Antoni - , major wojsk tureckich, poległ w utarczce z Moskalami pod Starąwsią dnia 18. stycznia 1864.
  Degorski Michał - , z Poznańskiego, zginął w wojnie powstańczej r. 1863.
  Dembski Jan - , rozstrzelany przez Moskali dnia 21 grudnia 1863. w Turku w Kaliskiem.
  Dmosiński - , proboszcz rz. kat., stracony przez Moskali w Piotrkowie r. 1863.
  Dobraw Karol - , zamordowany przez chłopów pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Dobrogocki Andrzej - , kapitan pod dowództwem Czachowskiego, poległ w utarczce pod Stefankowem dnia 22. kwietnia 1863.
  Dobronska Zofia - , zginęła w walce oddziału Langiewicza z Moskalami pod Małogoszczą w lutym 1863., przeszyta 8ma kulami.
  Dobrowolski Eugeniusz - , były oficer moskiewski, potem archiwista, za wzięcie udziału w powstaniu, rozstrzelany w Warszawie d. 17. listopada 1863.
  Dobrowolski - , poległ w utarczce pod Walewiczami 1863.
  Dobrzański - , zginął: w utarczce z Moskalami pod Górą. dnia 17. czerwca 1863.
  Dobrzański Roman - , poległ pod Małogoszczą, wdarłszy się w czworobok reterujących Moskali.
  Dobrzański Michał - , Krakowianin, zginął pod Miechowem.
  Dobrzęcki - , poległ w rozprawie pod Salichą na Wołyni w maju 1863.
  Dolatkiewicz Antoni - , stracony przez Moskali w Łosiach dnia 16. marca 1864.
  Domagalski - , były major wojsk włoskich, raniony śmiertelnie pod Radziwiłowem, zakończył życie w Brodach dnia 13. lipca 1863.
  Domański Bronisław - , byly porucznik inżynierji moskiewskiej, za udział w powstaniu w oddziale Taczanowskiego rozstrzelany przez Moskali w Wieluniu dnia 5. marca 1864.
  Domanowski - , poległ pod Władyką na Litwie d. - 24. maja 1863.
  Domaracki Roman - , porucznik strzelców, poległ pod Częstoborowicami dnia 30. lipca 1863
  Dombrowski Jan - , włościanin, za udział w powstaniu stracony za wyrokiem wojennym w Wieluniu dnia 16. marca 1864.
  Dongel - , obywatel ziemski, zamrdowany przez Moskali w drodze do Warszawy r. 1868
  Dormanowski Mieczysław - , za udział w powstaniu stracony przez powieszenie w Wilnie dnia 2. stycznia 1864.
  Dorożyński Józef - , zabity przez rozhukane chłopstwo pod Sołowijówką w Berdyczowskiem dnia 10. maja 1863.
  Dowgiełło - , lekarz, przydybany przez Moskali we dworze w Jurkowcach, zamordowany tamże dnia 21. października 1863.
  Dowranowicz - , przedmieszczanin, za udział w powstaniu uwięziony w domu, za wyrokiem sądu polowego rozstrzelany w Dusiatach dnia 24. stycznia 1864. Źle trafiony od strzałów weń wymierzonych, zakopano go żywcem.
  Drewnowski - , rozstrzelany przez Moskwę w Radzyniu r. 1863.
  Drohomirecki Makary - , ukrainiec, w starciu z Moskwą pod Złoczewem w Wieluńskiem d. 13. lutego 1863. poległ na placu bitwy.
  Drozdowski - , były oficer huzarów moskiewskich, za udział w powstaniu rozstrzelany w Pułtusku w lipcu r. 1863.
  Drużbacki - , obywatel ziemski na Wołyniu, zamordowany przez Moskali. w Kijowie d. 23. grudnia 1863. .
  Dudziński - , stracony wskutek wyroku sądu wojennego w Radzyniu dnia 31. grudnia 1863.
  Dulęba Walenty - , akademik lwowski, poległ w bitwie pod Panasówką w Lubelskiem d.3. września 1863.
  Dunajewski - , major nowo utworzonego oddziału, po stoczonej potyczce z Moskalami pod Gaczą dnia 20. czerwca 1863., utonął w Wiśle.
  Dymnicki Florjan - , uczeń szkól gimnazjalnych z Sanockiego, pod wodzą Wierzbickiego poległ w powstaniu r. 1863.
  Dzbański - , podoficer z oddziału Waligórskiego , poległ w utarczce pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Dzięgelowski Edward - , poległ w walce z Moskalami pod Częstoborowicami dnia 30. lipca 1863..
  Dzierzanowski - , poległ w bitwie pod Sompolinem dnia 8. maja 1863.
  Dzimiński Antoni - , major komendant inwalidów polskich, starzec powszechnie poważany i uczestnik wszystkich walk Napoleona I., zrospaczony zakończył życie w Suwałkach dnia 25. kwietnia 1864.
  Edelstein - , porucznik, poległ w walce pod Szczekocinami w listopadzie 1863.
  Elget Wojciech - , reformat, zabity przez Moskali pod Jurkowcami dnia 21. października 1863.
  Eminowicz - , w rozprawie pod Opatowem ciężko ranny (przeszyty kulą przez pierś), umarł w Dobry pod Staszowem r. 1863.
  Englert - , żołnierz z powstania r. 1831., walczył we Węgrzech i we Włoszech, gdzie później objął profesurę przy szkole w Cuneo. N a wiadomość powstania powrócił do kraju, gdzie przyjąwszy obowiązki majora, polegl w bitwie pod Potokiem w Lubelskiem dnia 21. marca 1863.
  Esterhazy - , rodem Węgier pod przybrane m nazwiskim Otto dowodząc oddziałem po większej części z Węgrów złożonym, zginął pod Mełkowem w pow. Kieleckim dnia 30. września 1863. Zwłoki jego złożono do grobu w Lelowie.
  Etgens - Józef Kajetan, słuchacz wydziału medycznego na wszechnicy Jagiellońskiej, pod Imbramowicami dnia 15. sierpnia ł 863. raniony ciężko i złożony na furgony, gdy oddział (Krukowieckiego) naciskany przez nieprzyjaciela począł ustępować, a wozy zostały pozostawione na los Opatrzności, dopadnięty przez Moskali i rozsiekany na sztuki.
  Eustachowicz Aleksander - , porucznik pod przebranem nazwiskiem Kalita, rodem z Radomia, w utarczce pod Kunowem w Sandomierskiem dnia 20. stycznia 1864. ugodzony kulą odbitą od bagnetu żołnierza w same czoło, na placu wyzionął ducha.. Zwłoki jego pochowano w Kunowie.
  Ewelina Maksymilian - , poległ w utarczce pod Szymborowem w lipcu 1863.
  Falkowski Adam - , proboszcz zażołudzki, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony w Wilnie przez rozstrzelanie w roku 1863.
  Filkiewicz Stanisław - , stracony w Warszawie przez powieszenie za udział w powstaniu dnia 29. października 1863.
  Fingerski - , z Poznańskiego ujęty w niewolę moskiewską, za wyrokiem sądu wojennego powieszony w Włocławku dnia 19. lutego 1863.
  Flis Jan - , stracony za udział w powstaniu w Janowie dnia 11. czerwca 1864.
  Francewicz - , podporucznik wojsk moskiewskich, za przejście do powstańców stracony za wyrokiem sądu wojennego r. 1863.
  Frankowski Leon - , dowodząc w walce z Moskalami pod Zawichostem i raniony śmiertelnie, wzięty został w niewolę, w której pielęgnowany troskliwie i wyleczony z ran, za wyrokiem sądu wojennego stracony przez powieszenie w Lublinie dnia 10. czerwca 1863.
  Frankowski - - inny tego nazwiska, stracony w Wilnie dnia 4. stycznia 1864.
  Frycze Karol - , inżynier kolei żelaznej, poległ w bitwie z Moskalami pod Czyżewem dnia 13. maja 1863.
  Frycze Ludwik - , zginął w utarczce pod Rydzewem dnia 8. września 1863.
  Garbowski Józef - , porucznik strzelców, zginął w walce z Moskalami pod Kunkami dnia 15. maja 1863.
  Gardocki - , stracony na szubienicy przez Moskali w Szczuczynie w Augustowskiem dnia 27. kwietnia 1864.
  Gargas Antoni - , wikary kościoła worniańskiego na Litwie, za wyrokiem sądów moskiewsko rozstrzelany w Telszach na Żmudzi dnia 19. pazdźiernika 1863.
  Gaszyński - , były oficer wojsk moskiewskich, zginął w bitwie pod Małogoszczą we wrześniu 1863.
  Gaszyńska - , 86. letnia staruszka, matka znanego zaszczytnie poety polskiego, zamordowana przy napadzie wsi Zdrowie przez Moskali dnia 29. sierpnia 1863.
  Gażyc Witold - , student szkół petersburgskich, biorąc udział w powstaniu polskiem, pojmany i skazany na Sybir, umarł w drodze ze znużenia w mieście Moskwie roku 1864.
  Garasimow - , artelerzysta moskiewski, za przyłączenie się do powstania polskiego, rozstrzelany w Kalwarji augustowskiej dnia 14. listopada 1868.
  Gedroic Mieczysław - , pod przybranem nazwiskiem Pawińskiego, zginął w utarczce pod Panasówką.
  Geneli Andrzej - , 70 letni starzec, zastrzelony w Chrząstowie przez Moskali dnia 26. maja 1863.
  Gilewski Antoni - , Litwin, zbiegły za granicę i ztamtąd wydany władzom moskiewskim w roku 1864., za udział w powstaniu rozstrzelany na miejscu wydania.
  Gliszczyński - , major, raniony śmiertelnie pod Radziwiłowem , umarł w Brodach dnia 11. lipca 1863.
  Glogier - , poległ w bitwie pod Piasecznem po dzielnej obronie przeważnej sile Moskali we wrzesniu 1863.
  Głuchowski Julian - , dostawszy się ciężko ranny w niewolę moskiewską, umarł w lazarecie w Stopnicy roku 1863.
  Gołębiowski Władysław - , wyrokiem sądu wojennego moskiewskiego stracony przez powieszenie w Sieradzu dnia 16. marca 1864.
  Gongła, Marcin - , włościanin, za udział w powstaniu powieszony w Suwałkach dnia 10. sierpnia 1863.
  Góra Tadeusz - , z Poznańskiego, adjutant, poległ pod Sleżynem dnia 27. września 1863.
  Gorączkiewicz Władysław - , zginął w walce z Mskalami pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Górski - , porucznik, poległ w walce z Moskalami w Opatowie w lutym 1864.
  Górski Władysław - poległ pod Parysowem w styczniu 1864.
  Górski Piotr - , za wyrokiem sądu moskiewskiego powieszony w Warszawie dnia 29. października 1863.
  Gorzkoski - , zamordowany w Słupi modliborskiej przez przechodzących Moskali dnia 5. lutego 1863.
  Gościewicz - , stracony przez sąd wojenny moskiewski za udział w powstaniu.
  Gostkowski Wicenty - , rodem z Grzymki w ziemi podlaskiej, słuchacz prawa na uniwersytecie warszawskim, z rozpoczęciem walki zamienił pióro na pałasz, a obdarzony niepospolitemi zdolnościami i duchem pełnym energji, sformował oddział partyzantów, na czele których ścierał się szczęśliwie z Moskalami, szczególniej zaś pod wsią Rydzewem w Płockiem d. 8. września 1863.; na koniec obsaczony przez kilkakrotnie przewyższającą liczbę, zginął pod ciosami nieprzyjacia..
  Grabowski Jan - , w bitwie z Moskalami pod Częstoborowicami dnia 30. lipca 1863., poległ na placu boju.
  Grabowski - - inny tego nazwiska stracony w Suwałkach dnia 11. maja 1864.
  Graczek Maksym - , włościanin z Prasnyskiego , za udział w powstaniu za wyrokiem sądu wojennego stracony przez Moskali na szubienicy dnia 14. czerwca 18()4.
  Grala Konstanty - , włościanin z udział w powstaniu powieszony przez Moskali 14 czerwca 1864.
  Gramowski - , leśniczy, umarł z ran odniesionych od Moskali w Tomaszowie r. 1863
  Granczewski - , poległ w boju z Moskalami pod Rydzewem w Plackiem dnia 8. września 1863.
  Grażukiewicz Mikołaj - , włościanin, stracony w Górze kalwaryjskiej dnia 29. marca 1864. za udział w powstaniu.
  Gregowicz - , poległ w walce pod Cwietochą na Wołyniu dnia 23. maja 1863.
  Grekowicz - , zginął w jednej z wielu walk stoczonych z Moskalami r. 1863.
  Grothus - , poległ w utarczce z Moskalami pod Rydzewem dnia 8, maja 1863.
  Grudziński - schwytany w Kijowie przy wyściu do powstania dnia 26. kwietnia 1863, zakończył życie na torturach ściskających mu głowę.
  Gruszkiewicz - , w utarczce z Moskalami pod Hruślinem w czerwcu 1863. ,poległ na polu bitwy.
  Grzybowski Józef - , poległ w boju pod Żyzynem w Lubelskiem dnia 8. sierpnia 1863.
  Grzmot Władysław - wychodźca litewski, wydany władzom moskiewskiem w r. 1864., za udział w powstaniu rozstrzelany na miejscu odstawienia.
  Gudowski - , poległ w powstaniu r. 1863. w jednej z wielu utarczek z Moskalami,
  Guzowski Józef - , stracony przez Moskali w Kielcach dnia 8. lipcu 1863.
  Hamerski - , wysłużony żołnierz wojsk moskiewskich, wziąwszy udział w powstaniu polskiem, poległ w bitwie pod Małogoszczą r. 1863.
  Hlasko Józef - , porucznik, poległ w walce z Moskalami pod Kadyszami dnia 21. maja 1863.
  Hodoly Władysław - , gymnazjalista z Brzeżan, poległ w powstaniu pod wodzą Czachowskiego r. 1864.
  Hojman - , były oficer austryacki, w odwrocie z utarczki pod Rudnikiem dnia 25. lipca 1863. napadnięty u wsi Załęża przez dragonów moskiewskich, po odebraniu 22 ran dostał się do niewoli, a oddany do szpitala w Koniecpolu, po dziesięciu dniach tamże skończył żywot
  Hołubski - , zginął pod Salichą na Wołyniu roku 1863.
  Horodeński - , były kapitan wojsk moskiewskich, biorąc udział w powstaniu, poległ w walce pod Szyrwiantami na Litwie dnia 1. maja 1863.
  Horodeński - - drugi tego nazwiska, dowódzca oddziału wilejskiego , poległ w walce z Moskalami pod Szeszołami na Litwie r. 1864.
  Horodyński Franciszek Ksawery - , oficer z r. 1831., dowódzca oddziału przeznaczonego na Wołyń, znalazł śmierć pod Radziwiłowem dnia 1. lipca 1863. Poległ a nie ustapił i nie cofnął się pomimo przeważnej siły nieprzyjacielskiej.
  Horodyński Aleksander - , 20-letni młodzieniec, poległ pod Kobylanką dnia 5. maja 1864., ugodzony kulą przy rozdawaniu ładunków młodzieży walczącej.
  Horodyński Władysław - , poległ w bitwie pod Panasówką dnia 3. września 1864.
  Horuszewski Feliks - , za udział w powstaniu stracony przez powieszenie w Kobryniu na Litwie dnia 10. października 1864.
  Hrynczuk Jan - , włościanin, za udział w powstaniu wyrokiem sądu wojennego powieszony w Szereszeniu na Ditwie dnia 9. grudnia 1863.
  Hryniewicz Tomasz - , dymisjonowany stabsrotmistrz wojsk moskiewskich, za przyjęcie dowództwa oddziału powstańczego, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany dnia 16. lipca 1864.
  Hubel Leszek - , z Sambora, raniony w utarczce pod Tyszowcami, żywcem został spalony przez Moskali r. 1864.
  Hubrich - , kapitan, poległ w walce pod Wolą Korytowską w Lubelskiem dnia 9. grudnia 1863.
  Jabłkowski - , obywatel z Sieradzkiego, napadnięty w drodze przez Moskali, zamordowany przez tychże w lutym r. 1863.
  Jabłoński Władysław - , lwowianin pomocnik księgarski, poległ w bitwie pod Rudką dnia 21. marca 1863. w 18. roku życia.
  Jabłoński Adam - , zginął przy starciu się z Moskalami w Kaliskiem r. 1863.
  Jabłoński Józef - , za wyrokiem sądu wojennego stracony w Wilnie dnia 5. sierpnia 1864. za należenie do sprawy narodowej.
  Jabłoński - - inny tego nazwiska, zabity przez Moskali pod Wygodą dnia 10. czerwca 1863.
  Jackowski - , poległ w walce pod Sompolinem dnia 8. maja 1863.
  Jackowski Jan - , zginął w starciu się oddziału polskiego z armią rumuńską pod Kastangalią na Multanach dnia 15. lipca 1864.
  Jaczewski Adam - , poległ w bitwie pod Żyzynem w Lubelskiem dnia 8. sierpnia 1863.
  Jagmin Feliks - , dymisjonowany oficer moskiewski, wziął czynny udział w powstaniu, jakoż w bitwie pod Horkami raniony ciężko i wzięty w niewolę, po wyleczeniu został skazany na Sybir, gdzie atoli w drodze umarł pod Kazaniem r. 1864.
  Jagmiński Ksawery - , poległ w wyprawie Radziwiłowskiej r. 1864.
  Jagoszewski Stanisław - , za udział w powstaniu wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Warszawie dnia 30 września 1864.
  Jakowczyk - , artylerzysta moskiewski, za przyłączenie się do powstania wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kalwarji augustowskiej dnia 14. listopada 1863.
  Jakubowski - , poległ w starciu się z nieprzyjacielem pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Janczewski Władysław - , akademik krakowski, poległ w utarczce z Moskalami pod Popielanami na Litwie r. 1863.
  Janicki Tomasz - , żołnierz z pułku petersburgskich ułanów, za udział w powstaniu polskiem rozstrzelany w Wierzbinku dnia 10. marca 1864.
  Janiszewski Władysław - , z Hodwaniec, skończył życie w Tomaszowie dnia 10. października 1863. z ran odniesionych pod Ciotuszą.
  Janiszewski Stanisław - , za wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w Warszawie dnia 30. września 1863.
  Jankowski Józef - , zarządca dóbr, podczas powstania sformowawszy oddział ochotników, walczył z powodzeniem, aż pojmany nareszcie za wyrokiem sądu wojennego stracony na szubienicy w Warszawie dnia 12. lutego 1864.
  Jany - , proboszcz z Siemianowa, poległ dnia 13. lutego 1863. przy starciu się oddziału księcia Drohomireckiego z Moskalami pod Złoczewem w ziemi Wieluńskiej, udzielając umierającym sakramenta.
  Jaroczyński - , zabity przez Moskali pod Wygodą dnia 10. czerwca 1865.
  Jaroszyński Edward - , poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Jasiński - , pojmany przez Moskali pod Pohrebyszczami na Ukrainie i przywiązany do drzewa, zastrzelony przez czynownika moskiewskiego Masłowa.
  Jasiński - - inny tego nazwiska, za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Radomiu r. 1863.
  Jaskold Stanisław - , stracony przez powieszenie w Suwałkach dnia 4. grudnia 1863.
  Jaskulski Bronisław - , czeladnik bronzowniczy, oskarżony o zamach warszawski, stracony tamże na szubienicy dnia 16. grudnia 1864.
  Jezierski - , zamordowany przez Moskali w Ozerkowie dnia 10. lutego 1864.
  Jeziorański Jan - , szlachcic z Lubelskiego, oskarżony o branie udziału w rządzie narodowym, za wyrokiem sądu wojennego stracony w Warszawie przez powieszenie dnia 5. sierpnia 1865.
  Jlkowski Antoni - , za udział w powstaniu powieszony w Szereszeniu na Litwie dnia 19. grudnia 1863.
  Jłewicz - , poległ w utarczce z Moskalami pod Druskienikami w październiku 1863.
  Jocz Ludwig - , wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany razem z żoną dnia 19. sierpnia 1863. w Jeziernicach.
  Juhre Franciszek - , poległ w walce z Moskalami pod Chruśliną dnia 30. maja 1863.
  Junck de Blankenheim - , podporucznik 28. francuzkiego pułku piechoty, na odgłos powstania w Polsce podawszy się do dymisji, pospieszył na pole walki, gdzie otrzymawszy nominację pułkownika z uformowanym oddziałem walczył z poświęceniem w zachodniej stronie królestwa. W bitwie pomiędzy Nowąwsią a Racięcinem stoczonej dnia 16. kwietnia 1863., odznaczył się Junck niepospolitą odwagą: dla zachęcenia chwiejących się kosynierów przy komendzie do ataku zatknąwszy swoją ponsową czapeczkę na pałasz, niby z chorągwią idąc na czele prowadzi swoją drużynę do chlubnego zwycięztwa. Zbyt krótko trwał atoli jego udział w tej wojnie: dnia 29. kwietnia bowiem napadnięty ze swoim oddziałem ledwie 500 ludzi wynoszącym pod Brdowem przez trzykroć przeważające siły moskiewskie, poniósł ciężką klęskę, gdzie też poległ z kilkoma najdzielniejszemi oficerami francuzkiemi. Otrzymał siedm kul w piersi, a konającemu pastwiący się nad trupami Moskale odcięli obie ręce. Zwłoki jego pochowano w Brdowie wśród niezwyczajnego udziału ludności d. 5. maja 1865. r.
  Jurcowicz - , zabity pod Sołowijówką d. 10. maja 1863.
  Jurgens Edward - , zakończył życie dnia 2. sierpnia 1864. w skutek zadawanych mu tortur w cytadeli warszawskiej.
  Jwanicki - , stabskapitan moskiewski, rozstrzelany w Kazaniu r. 1864. pod zarzutem zamiaru wywołania powstania nad Wołgą.
  Jzakowski Piotr - , z Tarnopola, zginął w wyprawie powstańczej r. 1864.
  Jzbiński Konrad - , zabity przez rozhukane chłopstwo pod Sołowijówką pod Berdyczowem dnia 10. maja 1863. r.
  Kabarzewski Józef - , w jednej z utarczek z Moskalami ciężko ranny dostawszy się w niewolę, umarł w szpitalu w Stopnicy r. 1863.
  Kaczmarski - , krakowianin, poległ w bitwie pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Kaczorowski Edward - , technik szkoły krakowskiej, poległ przy obronie dworu w Glanowie dnia 15. sierpnia 1863.
  Kalinowski Wincenty - , kandydat uniwersytetu petersburgskiego , uważany przez rządy Murawiewa jako organizator powstania, powieszony w Wilnie dnia 10. marca 1864.
  Klita Władysław - , z Rzeszowskiego, zginął w bitwie pod Batorzem.
  Kamiński Jan - , ogrodnik, poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Kamiński Józef - , czeladnik krawiecki, za udział w powstaniu zginął w Warszawie na szubienicy dnia 4. września 1863.
  Kamiński Aleksander - za zamiar ucieczki z rot aresztańskich w Orle na Syberji, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany tamże dnia 14. marca 1865.
  Karnocki Antoni - , z Zatora, uczeń instytutu technicznego, umarł w Krakowie w lipcu 1863. w skutek ran odniesionych w utarczce pod Chrobrzem.
  Kanigowski - , dziedzic wsi Grzybowa w pow. Mławskim, napadnięty w domu przez Moskali, poniósł śmierć przez zakłucie go bagnetami dnia 10. lutego 1863. Pastwiono się nadto nad trupem, któremu głowę oderznięto.
  Kapczyński Walenty - , za wzięcie udziału w powstaniu, za wyrokiem sądu wojennego powieszony w Włocławku dnia 16. stycznia 1864.
  Kardoliński Kazimierz - , agronom, rodem z Kościana w Poznańskiem, poległ w walce z Moskalami pod Pyzdrami r. 1863.
  Karezny - , włościanin, wyrokiem sądu polowego za udział w powstaniu rozstrzelany w Radomiu d. 25. września 1864.
  Karoli - , oficer wojsk moskiewskich, wziąwszy udział w powstaniu, poległ pod Magnuszewem dnia 10. sierpnia 1863.
  Karpiński Teodor - , uczeń gimnazjum Poznańskiego, poległ pod Brdowem 29. kwietnia 1863.
  Kasprzak Bartłomiej - , skazany do rot aresztanckich na. Sybir, za powzięty zamiar ratowania się ucieczką, rozstrzelany w Orle 14. marca 1865.
  Kaszyński - , zginął w pierwszem poruszeniu powstańczem na Wołyniu dnia 23. maj. 1863.
  Kaszyński - - inny tego nazwiska, zginął w utarczce pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Kazanecki Władysław - , umarł w szpitalu w Cieszanowie dnia 6. maja 1863. z ran otrzymanych w powstaniu.
  Keller - , sztabskapitan wojsk moskiewskich, za wzięcie udziału w powstaniu wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w r. 1864.
  Kicki - , poległ. w utarczce pod Górą dnia 18. czerwca 1863. r.
  Kierski Józef - , stracony w Sieradzu r. 1863. przez powieszenie za udział w powstaniu.
  Kiersnowski Edward - , powstaniec skazany na deportację na Sybir, umarł w drodze r. 1864.
  Kiliński - , podczas rzezi Miechowa przez Moskali, zamordowany przez tychże dnia 17. lutego 1863.
  Kiniewicz - , zasłany na Sybir, posądzony o zamiar wywołania powstania nad Wołgą, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kazaniu d. 6. czerwca 1864. r.
  Kisielewski Teodor - , krakowianin, umarł d.12. sierp. 1863. w skutek ran odniesionych pod Miechowem.
  Klam - , sołtys wsi Zabiele w Augustowskiem, za wzięcie udziału w powstaniu wyrokiem sądu wojennego powieszony dnia 11. kwietnia 1864.
  Klat Józef - , poległ w bitwie stoczonej pod Załężem d. 16. lipca 1863.
  Kleczyński - , wysłużony żołnierz austrjacki, poległ w powstaniu polskiem r. 1863.
  Klimkiewicz Ernest - , rodem z Waniowa w Galicji, kontuzjowany pod Tyszowcami dnia 18. maja, umarł w Sokalu dnia 24. lipca 1863.
  Klisz - , kapitan z oddziału Waligórskiego , poległ pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Kłosowski - , urzędnik komisji skarbowej w królestwie, zamordowany przez Moskali w drodze z Warszawy dnia 5. września 1863.
  Kober - , zamordowany w Wieluniu przez wkraczające wojska moskiewskie dnia 4. stycznia 1864.
  Kobylański - , dowódzca oddziału litewskiego, poległ w jednej z utarczek w Lubelskiem r. 1863.
  Kobyliński - , gorzelnik, zamordowany przez Moskali w Białoszewie dnia 30. marca 1863.
  Kochanowski - , z Poznańskiego, poległ w potyczce z Moskalami pod Ratyniem w marcu 1864.
  Kociupiński Ludwik - , krakowianin, poległ pod Mierzwicą dnia 5. grudnia 1863.
  Kolbe - , poległ w walce z Moskalami pod Rydzewem dnia 5. maja 1863. r.
  Kołb Przemysław - , aplikant szkoły inżynierji, za udział w powstaniu rozstrzelany w Dynaburgu dnia 9. czerwca 1864.
  Kołyska - , stracony na szubienicy w Wilnie d 9. czerwca 1863. za udział w powstaniu.
  Kominiarz Piotr - , włościanin, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu powieszony w Radomiu r. 1864.
  Komorowski Błażej - , włościanin, za udział w powstaniu wyrokiem sądu wojennego powieszony w Radomiu dnia 20. czerwca 1864.
  Komornicki Władysław - , poległ pod Wulką Grabowiecką dnia 2. czerwca 1863.
  Konarski Agrypin - , kapucyn, sprawując urząd kapelana obozowego, pojmany przez Moskali i odstawiony do Warszawy, skazany tamże na śmierć przez powieszenie na szubienicy, którą odniósł d. 13. czerwca 1863.
  Konderski - , za udział w powstaniu powieszony przez Moskali w Łęczny dnia 7. grudnia 1863.
  Konic - , ułan, w jednej z utarczek podając dowódzcy (Parczewskiemu) swego konia dla ratowania się przed nacierającym nieprzyjacielem, dopadnięty od tegoż został na miejscu rozsiekany w sierpniu r. 1863.
  Konieczka Jan - , włościanin ze Smolar pod Mogilnem w wielk. księztwie Poznańskiem, poległ w utarczce z Moskalami pod Rudnikami dnia. 25. listopada 1863..
  Kononowicz - , jeden z najczynniejszych dowódzców powstania, pod Jedlińskiem dostał się do niewoli moskiewskiej, w której stawiony przed sąd wojenny, skazanym został na śmierć, jakoż rozstrzelano go w Warcie dnia 2. czerwca 1863.
  Konopka Jan - , zamordowany przez Moskali w Sobocie w Łomżyńskiem dnia 11. grudnia 1863.
  Kopeć Władysław - , poległ w bitwie pod Władyką dnia 24. maja 1863.
  Korczyński - , zabity pod Sołowijówką na Wołyniu dnia. 10. maja 1863.
  Koreńczuk - , wieśniak, za wzięcie udziału w powstaniu, rozstrzelany w Radomiu d. 25. września 1864.
  Korfini Franciszek - , z Poznańskiego, ujęty w niewolę moskiewską, stracony na szubienicy w Włocławku w listopadzie 1863.
  Korsak - , były oficer wojsk w powstaniu r. 1863., na polu walki.
  Korsak - - drugi tego nazwiska, podporucznik wojsk moskiewskich, za udział w powstaniu wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Mohylewie dnia 6. czerwca 1863.
  Korytyński Antoni - , dowódzca oddziału powstańczego, poległ pod Lutotowem dnia 14. czerwca 1863.
  Korzewoj - , artylerzysta moskiewski, za przyłączenie się do powstania polskiego, wyrokiem sądu wojennego stracony w Kalwarji na Litwie dnia. 14. listopada 1863.
  Kosakowski - , poległ w utarczce z Moskalami przy przejściu granicy pruskiej pod Łapinóżką d. 29. marca 1864. r.
  Kościelniak Paweł - , uczeń handlowy w Pleszewie w Poznańskiem, poległ w bitwie pod Ignacewem 1863.
  Kościelski Antoni - , syn dziedzica z Śmiełowa w Poznańskiem, zginął w powstaniu r. 1863.
  Kościesza Tacjan - , były porucznik moskiewski, po wystąpieniu z wojska poświęcił się studjom prawniczym na wszechnicy petersburgskiej, w powstaniu zaś wziąwszy udział, odznaczył się w walce pod Grochowiskami. Zmuszony potęgą okoliczności moskiewskich, wziął udział w którym też znalazł śmierć opuścił ojczyznę i zaszedł do Mnichowa , gdzie oddał się nauce i pracy piwowarstwa, lecz w niedługim czasie umarł z ran otrzymanych d. 21. maja 1865. w 24. roku życia swego.
  Kościuszko - , zginął w rozprawie z masami poruszonego przez Moskali chłopstwa pod Sołowijówką pod Berdyczowem dnia 10. maja 1863.
  Kosiński Józafat - , za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Warszawie dnia 30. września 1863.
  Kosiński - - drugi tego nazwiska, 17-letni młodzieniec ujęty w drodze z depeszami, za wyrokiem sądu wojennego powieszony w Radomiu dnia 5. stycznia 1864.
  Kosieracki Józef - , zginął w bitwie pod Pniową dnia 11 lipca 1863.
  Koskowski - , major, pojmany przez Moskali, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Wodzisławiu dnia 25. maja 1864.
  Kosocki Saturnin - , poległ w utarczce pod Pniową d. 11. lipca 1863.
  Kostański Ludwik - , uczeń gymnazjum Trzemeszeńskiego, zginął w powstaniu r. 1863.
  Kostro Michał - , lwowianin, ranny w bitwie pod Szczepanowcami w marcu 1863., umarł: w Krakowie w skutek rany odniosionej.
  Koszeniuski Władysław - , rolnik z Janopola w Poznańskiem, poległ pod Dobrosławiem r. 1863.
  Koszutski Jan - , z Poznańskiego, zginął w bitwie pod Brdowem dnia 29. kwietnia 1863.
  Kotnowski - , poległ pod Michałowem w lutym r. 1863.
  Kowalewski Teodor - , krakowianin, umarł d. 10. sierpnia 1863. z ran odniesionych pod Miechowem.
  Kowalski - , oficer wojsk moskiewskich, za udział w powstaniu polskiem rozstrzelany w Warszawie dnia 12. czerwca 1863
  Kowalski Jan - , podporucznik, poległ: przy odwrocie oddziału powstańczego z pod Wielunia w listopadzie 1863.
  Kowalski - - inny tego nazwiska, umarł w Rzeszowie z ran odniesionych w powstaniu r. 1863.
  Kozakiewicz - , przedmieszczanin, za udział w powstaniu uwięziony w domu, za wyrokiem sądu polowego rozstrzelany w Skoperzu d. 24. stycznia 1864.
  Kozakowski Stanisław - , dymisjonowany oficer gwardji moskiewskiej, za udział w powstaniu za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Wilnie d. 8. lipca 1864. r.
  Kozakowski Stefan - , za udział w powstaniu wyrokiem sądu wojennego stracony na szubienicy w Włocławku dnia 27. stycznia 1864.
  Kozankiewicz Jan - , umarł z ran otrzymanych w bitwie pod Sampolinem dnia 8. maja 1863.
  Kozicki - , wachmistrz kosynierów, poległ w walce z Moskalami pod Pniową. dnia 11. lipca 1863.
  Koziegródzki - , pod przybranem nazwiskem "Nowina" dowodząc swym oddziałem wytrwał aż do końca powstania, lecz raniony w jednej z potyczek gdy uchodził na pruskie tyretorjum, zastrzelonym został od pogoni moskiewskiej d. 11. kwietnia 1864.
  Kozejewski - , umarł z ran otrzymanych w Tomaszowie roku 1863.
  Kozielski Feliks - , szlachcic dymisjonowany żołnierz moskiewski, za udział w powstaniu rozstrzelany w Sejnach dnia 10. marca 1864.
  Kozieło Wicenty - , dowódzca oddziału Wilejskiego na, Litwie, zasłaniając przerznięcie się swoich ludzi pod Władykami przez otaczających go na około Moskali, poległ od kuli nieprzyjacielskiej d. 24. maja 1863., trafiony w same czoło.
  Kozieradzki Józef - , akademik Krakowski, poległ w bitwie pod Borowem dnia 22. paźd. 1863.
  Kozłowski Ignacy - , zabity przeż Moskali pod Berezyną dnia 3. maja 1863,
  Kozłowski Jan - , zginął w walce pod Broszencinem dnia 10. kwietnia 1863,
  Kozłowski Józef - , dowódzca oddziału ujęty w niewolę, za wyrokiem sądu moskiewskiego stracony na szubienicy w Szadku dnia 8. stycznia 1864.
  Kozłowski Adam - , umarł z ran odniesionych w walce nad Tanwią w Lubelskiem 1863.
  Kozłowski Jan - , stracony za wyrokiem sądu wojennego moskiewskiego w Włocławku r. 1863.
  Kozłowski Cesar - , poległ w utarczce pod Dartką na Wołyniu roku 1863. .
  Krajewski Ignacy - , z oddziału Komorowskiego, poległ pod Starą Wsią dnia 18. stycznia 1864
  Krajewski Rafał - , budowniczy, ujęty w niewolę moskiewską, powieszony w Warszawie dnia 5. sierpnia 1864.
  Krajewski - - jeszcze jeden tego nazwiska stracony w Łomży roku 1864.
  Kranich - , kapitan strzelców, poległ pod Kleczewem (w czerwcu) 1863.
  Krąkowski - , poległ w utarczce pod Broszeńcinem dnia. 10. kwietnia 1863.
  Krassowski Rajmund - , ukończony agronom, jadąc przez Radzyn i pochwycony przez Moskali, jako mniemany przewódzca napadu przez powstańców na to miasto, zastrzelony w styczniu 1863.
  Krasuski - , ujęty w niewolę moskiewską, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Radzyniu r. 1863.
  Krasuski - - inny tego nazwiska powieszony dnia 5. sierpnia 1864, w Warszawie za mniemany zamach na życie namiestnika jen. Berga.
  Kraszewski Stefan - , poległ pod Minkowcami na Wołyniu dnia. 10. maja 1863.
  Kraszewski Konstanty - , oficer oddziału powstańczego, za wyrokiem sądu wojennego powieszony w Dzbowie w Kaliskiem dnia 12. października 1863.
  Kraszyński - , reformat z Gostkowa pod Połtuskiem, przydybany przez Moskali w domu obywatelskim, zamordowany przez tychże dnia 5. sierpnia 1863.
  Krewniak Jan - , podoficer, w utarczce z Rumanami pod Kastangalią na Wołoszczyznie dnia 15. lipca. 1864., poległ na placu boju.
  Kriczmon Franciszek - , włościanin polski, za udział w powstaniu powieszony w Suwałkach r. 1863,
  Krosiński Jan - dnia 5. lutego 1864. rozstrzelany w Suwałkach za werbowanie ochotników do powstania.
  Krotiuk - , żołnierz moskiewski za wzięcie udziału w powstaniu. polskiem, rozstrzelany w Kalwarji na Litwie dnia 14. listopada 1863. .
  Kruszewski Laurenty - , pleban z Goatkowa, zamordowany przez Moskali dnia 10. sierpnia 1863. przy słuchaniu spowiedzi rannych na polu walki.
  Krzymowski - , podporucznik, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany przez Moskali w Łęczycy r. 1863.
  Krzycki - , ojciec major, i syn tegoż polegli w walce pod Kockiem na Podlasiu dnia 25. grudnia 1863.
  Krynicki - , podporucznik, poległ w walce pod Opatowem w lutym 1864
  Kryński Izajasz - , student z Tarnowa, poległ w boju pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Kryński Bolesław - , zginął pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Krypski - , zabity przez rozhukane chłopstwo w Sołowijówce pod Berdyczowem dnia 10. maja 1863.
  Krysiński Jan - , były żołnierz wojsk moskiewskich za branie udziału w powstaniu rozstrzelany w Suwałkach dnia 17 lutego 1064.
  Kryszka Andrzej - , wyrokiem sądu moskiewskiego skazany na śmierć, odniósł takową przez powieszenie w Sieradzu roku 1863.
  Krzywański Edward - , destylator, rodem z Niegolewa w Poznańskiem, zginął w powstaniu r. 1863.
  Krzyżanowski Platon - , rusin, starzec 70-letni były oficer dowódzca oddziału Berdyczowskiego ujęty w niewolę moskiewską i zapędzony do Kijowa, tamże za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany dnia 13. września 1863.
  Kubalak - , cieśla z Kurnika w Poznańskiem , w skutek ran umarł w Strzelnie r. 1863.
  Kubarzewski Józef - , raniony na polu walki i zabrany w niewolę, umarł w lazarecie w Stopnicy roku 1863.
  Kucharski Walery - , z Prus zachodnich, syn właściciela dóbr, umarł w Poznaniu w skutek ran odniesionych w walce powstańczej roku 1863. K.
  Kucharski Zygmunt - , umarł z ran odebranych w utarczce pod Olszową dnia 22. marca 1863.
  Kucz - , kapitan, poległ pod Korytnicą dnia 12. czerwca 1863.
  Kuczborski - , poległ w walce z Moskalami stoczonej dnia 5. maja pod Rydzewem.
  Kuczyński - , felczer, zginął w bitwie pod Budami r. 1863.
  Kukwa Antoni - , włościanin z pod Pułtuska, niegdyś wojskowy, ojciec ośmiu synów, zakończył życie 11. stycznia 1863. wśród powszechnego udziału całej okolicy. Ostatnie jego słowa były upomnienia swych ziomków do wytrwania w wierze katolickiej.
  Kullak Wacław - , filolog z Poznania, zginął w powstaniu roku 1863.
  Kulczycki - , były rotmistrz wojsk moskiewskich, dowodząc oddziałem powstańczym na Litwie, w potyczce dnia 19. kwietnia 1863. pod Sapieżo-sadami ciężko raniony, dobity został przez żołnierzy nieprzyjacielskich.
  Kulesza - , dowódzca kosynierów, były oficer wojsk moskiewskich, zginął w utarczce pod Białą we wrześniu 1863. ugodzony kulą w same piersi.
  Kulesza Konstanty - , za udział w powstaniu wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Łomży d. 16 listopada 1862.
  Kulesza Tadeusz - , uczeń gimnazjum Poznańskiego, rodem z Gostynia, poległ w utarczce pod Olszową 22: marca 1863
  Kułaczkowski - , poległ w bitwie pod Hutą Ireną; dnia. 22. października 1863.
  Kulma Jan - , rodem z Dobczyc pod Gdowem, poległ pod Miechowem 17. lutego 1863.
  Kułagowski Antoni - , urzędnik biura powiatowego w Kongresówce, zamordowany przez Moskali w Miechowie dnia 17. lutego 1863.
  Kupriański Andrzej - , żołnierz dragonów moskiewskich, za wzięcie udziału w powstaniu polskiem, powieszony w Szawlach dnia 22. lutego 1864.
  Kurowski Józef - , poległ w bitwie pod Borowem dnia 16. kwietnia 1863,
  Kurowski - - inny tego nazwiska, poległ pod Sołowijówką, .na Wołyniu 10. maja 1863.
  Kurulski Łucjan - , poległ w bitwie pod Szklarami roku 1863.
  Kwiatkowski Eustachy - , stracony przez sąd wojenny moskiewski w Szawlach na Litwie r. 1863.
  Kwiatkowski Władysław - , zakończył życie w Krakowie dnia 26. lutego 1863. w skutek ran otrzymanych pod Miechowem.
  Kwieciński - , dymisjonowany oficer moskiewski, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w cytadeli warszawskiej w wrześniu 1864.
  Laskowicz Albert - , obywatel ziemski, za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Wilnie w czerwcu 1863.
  Lasocki Ludwik - , były oficer wojsk polskich, inżynier warszawskiej kolei żelaznej, poległ w bitwie stoczonej pod Czyżewem dnia 13. maja 1863.
  Lasocki Wawrzyniec - , poległ pod Zaborowskiemi Budami r. 1803. odznaczywszy się walecznością.
  Laskowski Michał - , za wyrokiem sądu moskiewskiego stracony w Surażu dnia 2. kwietnia 1864.
  Lauszka - , porucznik oddziału Topora, poległ w walce pod Opatowem w lutym r. 1864.
  Lech - , wachmistrz gwardji sułtańskiej, były wojskowy z ostatniego powstania, umarł w Konstantynopolu na cholerę r. 1865.
  Leman Karol - , poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Lemiński - , poległ w walce z Moskalami pod Gopłem dnia 20. lutego 1863.
  Leniewski - , za wyrokiem sądu moskiewskiego powieszony w Pruchnie w Sieradzkiem r. 1864.
  Lentowski Józef - , ojciec licznej rodziny aresztowany w Siedleckiem i oddany pod sąd wojenny, w czasie śledztwa. postradał zmysły i umarł w szpitalu obłąkanych w Warszawie r 1864.
  Leśniewicz Włodzimierz - , rodem z Podola uszedłszy do Turcji, wstąpił do gwardji sułtańskiej, i umarł w Konstantynopolu na cholerę r. 1865.
  Leśniewski Julian - , obywatel ziemski, stracony za wyrokiem Murawiewa w Wilnie dnia 10. czerwca 1863. r.
  Letowt - , obywatel powiatu Kalwaryjskiego, za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Suwałkach dnia 9. kwietnia 1864.
  Lewandowicz Walenty - , z Jarocina w Poznańskiem, poległ w bitwie pod Ignacewem r. 1863
  Lewandowski - , kapłan katolicki, stracony w Siedlcach w r. 1864. Całą jego winą było, iż skłonił chłopów do puszczenia na wolność przytrzymanych dwóch powstańców.
  Lewartowski Bronisław - , poległ w utarczce z Moskalami pod Komorowem dnia 20. czerwca 1863.
  Lewicki Łukasz - , z Radomia, ojciec 6ga dzieci, umarł w Krakowie w marca 1863. z ran odniesionych w bitwie pod Pieskową Skalą
  Libek - , zamordowany przez Moskali w Wieluniu dnia 4. stycznia 1864.
  Libelt Karol - , akademik, syn literata i dziedzica dóbr Czeszewa w Poznańskiem, poległ w bitwie pod Brdowem 29. kwietnia 1868.
  Limberger Adam - , z Podkamienia w Brzeżańskiem, zginął w powstaniu r. 1863.
  Limiński Ludwik - , porucznik, poległ w utarczce z Moskalami stoczonej dnia 8. listopada 1863. pod Żelechowem.
  Lindner Karol - , podoficer wojsk pruskich, umarł w skutek rany odniesionej w potyczce z Moskalami pod Dartką na Wołyniu r. 1863.
  Linde - , z oddziału Leszka Wisniewskiego, zamordowany przez Moskali w Tuczampach r. 1863.
  Lipczyński Antoni - , były kapitan wojsk polskich z r. 1831., kawaler orderu Virtuti militari, zamianowany pułkownikiem kawalerji w wyprawie Radziwiłowskiej ciężko raniony, umarł we Lwowie dnia 22. sierpnia 1864.
  Lipiński - , poległ w bitwie stoczonej z Moskalami pod Rudką dnia 21. stycznia 1864.
  Lipka - w pierwszych dniach powstania r. 1863. dostawszy się w niewolę moskiewską, stracony został przez tychże bez wszelkiego śledztwa.
  Litwiński - , dziedzic Korytek w Augustowskiem, zakatowany przez Moskali podczas napadu na dom jego w styczniu 1864.
  Lityński - , poległ w walce z Moskalami pod Hruślinem w czerwcu 1863.
  Longin - , litwin, poległ w rozprawie z Moskalami pod Wolą Korystowską w Lubelskiem dnia 9. grudnia 1863.
  Lorenc - , poległ w bitwie pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Lubiah Jan - , gospodarz rolnik z Srewnicy, poległ w utarczce z Moskwą pod Żyzynem dnia 8. sierpnia 1863.
  Lubieniecki - , kapitan oddziału powstańczego, poległ pod Dartką na Wołyniu r. 1863.
  Ludgajło - , były oficer moskiewski, za udział: w powstaniu polskiem rozstrzelany w Kownie 15. marca 1864.
  Lukot Henryk - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za udział w powstaniu skazany na szubienicę, zakończył życie w Włocławku dnia, 16. stycznia 1864.
  Ludowska Agnieszka - , podejrzywana o jakieś zamiary przeciw Murawiewowi, z rozkazu tegoż uduszona. w Wilnie r. 1863.
  Łabęcki - , oficer oddziału Kononowicza, dostawszy się w niewolę Moskali, rozstrzelany w Warcie dnia 4. czerwca 1863.
  Łaguna Apolinary - , poległ w utarczce z Moskalami pod Saniami dnia 3. września 1863.
  Łakiński Józef - , agronom, syn obywatela ziemskiego w Poznańskiem, zginął w utarczce pod Kunkami dnia 15. maja r. 1863.
  Łapiński Czesław - , poległ w utarczce pod Chruślicami dnia 28. kwietnia 1863.
  Łapiński Jan - , umarł w szpitalu w Cieszanowie d. 17. maja 1863. z ran odniesionych w walce z Moskalami.
  Łaszkiewicz - , kapitan oddziału powstańczego na Litwie, poległ w potyczce pod Nalibokami w maju 1863. przeszyty siedmio kulami.
  Łatwiński Władysław - , umarł w Krakowie r. 1863. z ran odniesionych w bitwie pod Miechowem d. 17. lutego 1863.
  Łatyszew - , artylerzysta moskiewski za udział w powstaniu polskiem wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany dnia 14. listopada 1863. w Kalwarji augustowskiej. .
  Ławiński Jan - , rzemieślnik z Bochni, poległ pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Łaziewicz Karol - , utonął w morzu dnia 11. czerwca 1863. przy lądowaniu pod Kłajpedą na Żmudzi.
  Łazowski Marceli - , członek biura zabezpieczenia krajowego we Lwowie, umarł w Cieszanowie z ran odniesionych w bitwie pod Kobylanką 8. maja 1863.
  Łazowski Antoni - , podporucznik, poległ w potyczce z Moskalami stoczonej pod Żelazną dnia 6. listop. 1863.
  Łącki - , dymisionowany oficer moskiewski, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w wrześniu 1864. w cytadeli warszawskiej.
  Łębiński Leopold - , ze Stążek w Prusiech zachodnich, umarł zaraz po potyczce pod Szycami dnia 2. maja 1863. w skutek umęczenia w boju.
  Łopaciński - , z Warszawy, urzędnik umarł w Poznaniu w skutek rany odniesionej w powstaniu r. 1863.
  Łoziński Wicenty - , za udział w powstaniu stracony przez Moskali w Oszmianie na Litwie dnia 10. listopada 1863.
  Łucki Józef - , umarł w szpitalu w Cieszanowie dnia 6. maja 1863. z ran odniesionych w powstaniu.
  Łudgajło Bronisław - , były porucznik moskiewski, za udział. w powstaniu rozstrzelany w Kownie dnia 19. marca 1864.
  Łuszczewski Franciszek - , junkier smoleńskiego pułku piechoty, za udział w powstaniu polskiem rozstrzelany w Radomiu dnia 30. grudnia 1863.
  Macewicz - , chorąży moskiewski, za udział w powstaniu polskiem rozstrzelany w Mohylewie d. 6. czerwca 1863.
  Macieliński Leon - , syn gr. kat. plebana śmiertelnie raniony w utarczce pod Rudką dnia 21 marca 1863., zakończył życie w Ulanowie.
  Maciewicz - , za udział w powstaniu za wyrokiem sądu . wojennego rozstrzelany w Siedlcach dnia 15. czerwca 1863.
  Maćkiewicz Antoni - , proboszcz w Poniewieżu, przewodząc powstaniu na Litwie dostawszy się przez zdradę w ręce Moskalów, za wyrokiem sądu wojennego stracony w Kownie 1864.
  Maćkiewicz Piotr - , stracony przez Moskali w Oszmianie na Litwie dnia 10. listopada 1863.
  Maćkiewicz Henryk - , rozstrzelany w Słonimie na Litwie r. 1863.
  Madurski Antoni - , dostawszy się ranny w niewolę moskiewską, umarł w lazarecie w Stopnicy r. 1863.
  Majewski Stanisław - , akademik krakowski, umarł z ran odniesionych w bitwie pod Miechowem d. 17. lutego 1863.
  Majewski Antoni - , reformat z klasztoru Stopnickiego , udzielając rannym i umierającym na polu walki posługę kapłańską, zamordowany przez Moskali dnia 19. marca 1863.
  Majewski Wiktor - , umarł w Krakowie w r. 1863. z ran odniesionych w walce z Moskalami pod Pieskową Skałą.
  Majewski Konstanty - , poległ w bitwie z Moskalami pod Górą dnia 18. czerwca 1863.
  Majewski - - jeszcze jeden tego nazwiska, za wyrokiem sądu wojennego stracony w Kazaniu dnia 14. czerwca 1864.
  Majkowski - , z Augustowskiego, zginął w powstaniu roku 1863.
  Makarewicz - , były wojskowy moskiewski, za udział w powstaniu polskiem rozstrzelany w Modlinie dnia 21. listopada 1863.
  Makowiecki - , oficer moskiewski, za udział w powstaniu za wyrokiem sądu wojennego stracony w Wilnie dnia 1. sierpnia 1863.
  Makowiecki Henryk - , poległ w bitwie pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Makowiecki - - Inny tego nazwiska, chorąży korpusu leśnych, za udział w powstaniu rozstrzelany w Kownie dnia 29. sierpnia 1863.
  Makurski Antoni - , ciężko raniony dostawszy się w niewolę moskiewską, umarł w lazarecie w Stopnicy 1863.
  Malacina Wojciech - , poległ w walce z Moskalami w lasach Iłżyckich w Rodomskiem dnia 23. kwietnia 1864.
  Malecki Dominik - , były podporucznik moskiewski, za udział w powstaniu rozstrzelany w Wilkomierzu na Żmudzi dnia 21. grudnia 1863.
  Malicki - , drożnik rządowy 60letni starzec, zamordowany przez Moskali pod Kielcami dnia 3. lutego 1863. r.
  Malinowski Józef - , lwowianin, umarł w Krakowie we wrześniu 1863. z ran otrzymanych w utarczce pod Igołomią.
  Małnowski - , sierżant z oddziału Waligórskiego , poległ w bitwie pod Hutą Ireną dnia 22. paźdz. 1863.
  Małnowski Józef - , rodem z Litwy, przybywszy z Cuneo (z Włoch) i raniony w utarczce pod Poryckiem dnia 2. listopada, umarł w Walawce dnia 23. listopada 1863.
  Małnowski Tomasz - , przedmieszczanin, za udział w powstaniu r. 1863., stracony na szubienicy w Warszawie.
  Małnowski - - jeszcze jeden tego nazwiska, za udział w powstaniu polskiem, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Płocku dnia 6. maja 1864.
  Marcinkowski - dymisjonowany oficer moskiewski, za wzięcie udziału w powstaniu rozstrzelany w Skępem w Płockiem r. 1863.
  Marcinkowski - - inny tego nazwiska, poległ w rozprawie z Moskalami pod Racięcinem dnia 26. kwietnia 1863.
  Marcinowski - , obywatel ziemski, zastrzelony na granicy pruskiej przez pogoń moskiewską d. 21. listopada 1863.
  Marcinowski Jan - , stracony na szubienicy w Lipnie d. 7. grudnia 1863. za udział w powstaniu.
  Marczewski Leon - , poległ w bitwie pod Żyzynym dnia 8. sierpnia 1863.
  Marczewski Jan - , obwiniony o zamach na marszałka gubernialnego Domejkę, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Wilnie dnia 9. sierpnia 1863.
  Marecki - , uczestnik wyprawy Łapińskiego na Kaukaz, następnie w Garibaldego kampanji do Kalabrji, w której dekorowanym został medalem za waleczność, na odgłos powstania w Polsce pospieszył na plac walki, gdzie dostawszy się w niewolę Moskali, zginął na rusztowaniu d. 12. lutego 1864.
  Marecki - , dowódzca oddziału powstańczego, poległ w bitwie pod Wierzbicą w Lubelskiem dnia 22. stycznia 1863.
  Marecki - - trzeci, umarł z ran odniesionych w utarczce pod Sucholipiem dnia 25. stycznia 1864.
  Margański - filolog z Poznańskiego, - poległ w walce z Moskalami pod Nowąwsią r. 1863.
  Marjański - , kapitan, poległ w bitwie pod Racięcinem dnia 26. kwietnia 1863.
  Markowski - ,sierzant kosynierów, poległ w rozprawie z Moskalami pod Iłzą, dnia 17. stycznia 1863.
  Markowski Ksawery - , za udział w powstaniu rozstrzelany w Choroszczy na Litwie dnia 26. paźdz. 1863.
  Marszewski Mateusz - , (Szulc) za udział w powstaniu polskiem stracony przez Moskali w Izbicy dnia 25. stycznia 1864.
  Masalski Karol - , za udział w powstaniu rozstrzelany w Słonimie na Litwie dnia 1. sierpnia 1863.
  Maślak Bazyli - , rodem z Sarnek dolnych w Brzeżańskiem, raniony pod Radziwiłowem dnia 1. lipca l863 , dostał się do niewoli moskiewskiej i oddany do szpitalu w Dubnie, a ztamtąd posłany do Krzemieńca, zakończył tam życie.
  Matysiewicz - , lwowianin, szewc z profesji, były ułan polski w roku 1831., z dwoma synami wziął udział w wyprawie Radziwiłowskiej, w której też utracił życie dnia 1. lipca 1863.
  Maźniewski - - poległ w utarczce z Moskalami dnia 25. maja 1863.
  Merecz - , zamordowany przez Moskali w Częstochowie dnia 27. listopada. 1863.
  Micewicz Ludwik - , wachmistrz jazdy powstańczej, w rozprawie pod Dumblewem dnia 11. sierpnia 1863. obskoczony przez Moskali - po poddaniu się ścięty przez tychże na placu akcji.
  Micewicz Konstanty - , za udział w powstaniu rozstrzelany w Siedlcach dnia 15. czerwca 1864.
  Micewicz - - inny tego nazwiska, stracony w Kownie dnia 17. listop. 1864. za udział w organizacji powstania.
  Michalski Antoni - , poległ w utarczce z Moskalami stoczonej pod Saniami dnia 3. września 1863.
  Michelson - , za udział w powstaniu rozstrzelany w Radzyniu dnia 18. września 1864.
  Mićkiewicz Stanisław - , adjutant Lenieckiego poległ w bitwie pod Wolą Korytowską w Lubelskiem dnia 9, grudnia 1863.
  Miesznikowski Władysław - , w powrocie z Syberji umarł z trudów w Aczińsku dnia 14. maja 1865.
  Mielęcki Kazimierz - , jeden z najenergiczniejszych przewódzcow powstania w Kaliskiem, po licznych utarczkach z przeważającemi siłami moskiewskiemi i odniesionych zwycięztwach pod Izbicą, Mieczownicą , Lądkiem , Kaziemierzem i Slezynem, otrzymał ciężką ranę i zmuszony był udać się w Poznańskie w celu leczenia się, gdzie atoli w skutek tej rany umarł w Mamliczu dnia 10. lipca 1863. w 32 roku życia swego, zostawiając rodziców, żonę i trojga dziatek.
  Mierzyński Henryk - , były oficer szaserów z roku 1831., poległ w potyczce z Moskalami pod Kleczewem dnia 10. czerwca 1863.
  Mieszkowski Seweryn - , padł pod ciosami rozpasanego żołdactwa moskiewskiego przy rabunku dworu w Giebułtowie w marcu 1863.
  Mieszkowski - - inny tego nazwiska poległ w bitwie pod Batorzem dnia 6. sierpnia 1863.
  Miketta Władysław - , syn właściciela dóbr w Poznańskiem, poległ pod Biskupicami r. 1863.
  Mikoński Teofil - , za wzięcie udziału w powstaniu stracony na szubienicy w Szczuczynie na Litwie w roku 1864.
  Mikucki - , za wyrokiem sądu wojennego stracony na szubienicy w Szczuczynie dnia 27. kwietnia 1864. jako winny udziału w powstaniu.
  Milewski Franciszek - , strzelec leśny powiatu sejneńskiego, zasieczony na śmierć rózgami przez setnika dońskiego pułku kozaków dnia 19. grudnia 1863.
  Milewski Celestyn - , z Poznańskiego, umarł z ran otrzymanych d. 26. kwietnia 1863. w bitwie pod Nowąwsią.
  Miłaszewski Szymon - , wojskowy moskiewski, za udział w powstaniu polskiem rozstrzelany w Poniewieżu na Żmudzi dnia 23. listopada 1863.
  Miłkowski Feliks - , z Gorlic, poległ w walce pod Kobylanką dnia 8. maja 1863.
  Miłoczewski - , powstaniec skazany na deportację na Sybir, umarł w drodze z trudów r. 1864.
  Mirecki - , podkomendny Boleskiego, poległ z nim razem w bezprzykładnie nierównej walce z Moskalami pod Poryckiem na Wołyniu dnia 2. listop. 1863.
  Młyński - , stabsrotmistrz moskiewski, za wyrokiem Murawiewa rozstrzelany w Nowym Aleksandrowsku (w Bracławiu) na Litwie dnia 9. lipca 1863.
  Mojciuszka - , zamordowany pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Molenda Stanisław - , rodem z Krasiczyna, poległ w powstaniu r. 1863.
  Molędziński - , krakowianin, poległ w bitwie pod Grochowiskami dnia 18. marca 1863.
  Mondon - porucznik kosynierów, poległ pod Iłzą dnia, 17. stycznia 1863.
  Monseu Leopold - , były oficer austrjacki, za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Radomiu dnia 12. marca 1864.
  Morytz Mikołaj - , za wzięcie udziału w powstaniu polskiem, rozstrzelany w Siedlcach dnia 15. czerwca 1863.
  Mościcki - , poległ w utarczce stoczonej z Moskalami d. 8. września 1863. pod Rydzewem.
  Moszyński hr. Emanuel - , prawnik akademii krakowskiej, poległ w bitwie pod Miechowem d. 17. lutego 1863.
  Mozarowski - , padł pod ciosami rozhukanego chłopstwa pod Sołowijówką, na Wołyniu d. 10. maja 1863.
  Mroczek - , porucznik wojsk moskiewskich, wyrokiem sądu wojennego za mniemany zamiar wywołania powstania nad Wołgą, rozstrzelany w Kazaniu dnia 6. czerwca 1864.
  Mroczkowski Mieczysław - , były kapitan wojsk austrjackich, w wyprawie Wysockiego na Wołyń, pod Radziwiłowem ranny ciężko, umarł w Brodach dnia 24. lipca I 864.
  Mroz Józef - , za udział w powstaniu polskiem wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego skazany na śmierć, odniósł takową przez powieszenie w Ostrowie dnia 4. marca 1864.
  Mrozowski - , poległ w bitwie pod Batorzem.w Lubelskiem dnia 6. sierpnia 1863.
  Mycielski Ludwik - , syn Teodora hrabi Mycielskiego z Chociszewic w Poznanskiem, poległ w jednej z utarczek powstańczych z Moskalami w Lubelskiem r. 1863.
  Mycielski - - drugi tego nazwiska, wziąwszy czynny udział w powstaniu, znalazł śmierć pod Bojanówką dnia 4. listop. 1863., zagrząznąwszy z koniem w trzęsawiskach.
  Myller Stanisław - , abjurent z Trzemeszna w Poznańskiem, zginął w powstaniu r. 1863.
  Mystkowski Ignacy - inżynier warszawskiej kolei żelaznej, poległ w bitwie pod Czyżewem dnia 13. maja 1863.
  Mystkowski - - inny tego nazwiska, poległ w walce z Moskalami pod Małchinią na wiosnę r. 1863.


      
                           Mielęcki                                                                              Narbutt


  Nagraba Jan
  - , gospodarz rolnik z Międzylesia, poległ Moskalami pod Pniową, dnia 11. lipca 1863.
  Narbutt Ludwig - , (syn Teodora znanego dziejopisarza), dymisjonowany porucznik wojsk moskiewskich, stanąwszy jeden z pierwszych na czele powstania litewskiego, zasłynął wkrótce zwycięztwy nad Moskalami. Nie mogąc zwalczyć go w otwartym boju, pułkownik Timofijew wziął się do podstępu: przekupił leśnika, który kolumnę moskiewską podprowadził pod obóz powstańczy rozłożony w puszczy nad jeziorem Dubickim. Obskoczony wokoło, nieustraszony Narburtt na czele garstki swoich rzucił się na Moskali, i niezawodnie byłby sobie o utorował drogę przez łańcuch bagnetów, gdyby nie kula, która go ugodziła w nogę, a wkrótce druga przeszywająca pierś jego. Zwłoki oddane rodzinie, pogrzebano z zwłokami kilku towarzyszy w spólnej mogile pod Dubiczem dnia 8. maja 1863.
  Nawrocki - , zrzucony ze schodów przez podoficera moskiewskiego podczas śledctwa, umarł w szpitalu w Kownie roku 1864.
  Neyman Mieczysław - , uczeń gimnazjum Poznańskiego, poległ w walce pod Brdowem dnia 29. kwietnia 1853.
  Neustrup Wacław - , filolog z Poznania, zginął w powstaniu r. 1863.
  Niczanowski - , włościanin z Poznańskiego, poległ w bitwie pod Brdowem dnia 29. kwietnia 1863.
  Niedziałkowski - za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Łęczycy r. 1863.
  Niemczykiewicz Teofil - , ranny pod Wolbromem dnia 6. sierpnia 1863. i zabrany w niewolę, umarł w Miechowie.
  Nieszokoć Telesfor - , za udział w powstaniu wyrokiem sądu wojennego zkazany na śmierć, odniósł takową przez rozstrzelanie w Dynaburgu d. 15 marca 1863.
  Niewiadomski Juwenal - , doktor medycyny zamordowany przez Moskali przy opatrywaniu, rannych w Możołowie w r. 1863.
  Nikolski - technik, poległ w walce z Moskalami pod Grochowiskami dnia 18. marca 1863.
  Nieprzecki Tomasz - , umarł w Telczu na Morawii dnia 15. września 1864., gdzie był internowany-; w skutek rany odniesionej w powstaniu.
  Nitkowski Grzegorz - , umarł w Gałaczu z ran odniesionych w bitwie z Wołoszą pod Kastangalią dnia 15. lipca 1864.
  Nikolai Władysław - , wojskowy moskiewski za, udział w powstaniu polskiem rozstrzelany w Wilnie dnia 13. września 1863.
  Nowicki - , były oficer inżynierji moskiewskiej, zorganizowawszy oddział pod dowództwem Narbutta, poległ w jednej z utarczek z Moskalami w r. 1683.
  Nowicki Jan - , porucznik pod wodzą, Chmielińskiego , w rozprawie z :Moskalami pod Oksą w październiku 1863., idąc na czele plutonu na bagnety, poległ od kuli nieprzyjacielskiej ugodzony w same serce. Zwłoki pochowano w Włoszczowie
  Nowicki - - inny tego nazwiska, dowódzca oddziału powstańczego w Płockiem, zarąbany przez Moskali w roku 1863.
  Nowicki Franciszek - , wyrobnik warszawski , podciągnięty , przez sąd wojenny pod śledztwo, stracony w cytadeli dnia 25. lipca, 1863.
  Nowicki - , za wyrokiem sądu wojennego stracony w Kazaniu dnia 14. czerwca 1864
  Nowiński Walenty - , umarł w Krakowie r. 1863. z ran odniesionych w walce z Moskalami pod Pieskową. Skałą.
  Nowiński Jan - , akademik krakowski, poległ w walce z Moskalami pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Nowakowski - , stolarz z Świsłoczy pochwycony w domu przez Moskali jakoby wiedzący o obozie powstańców, i na czele wojska zawleczony aż pod Prużany, tamże po odcięciu mu obu rąk został powieszony dnia 14. lipca 1863.
  Nowakowski - - inny tego nazwiska, czeladnik szewski z Rogóżna w Poznańskiem, poległ w powstaniu r. 1863.
  Oberski - , kupiec z Poznańskiego , zginął w powstaniu w roku 1863.
  Obniski - , były kapitan wojsk moskiewskich, za wzięty udział w powstaniu pod przybranem nazwiskiem Oksiński, wyrokiem sądu wojennego skazany na śmierć i rozstrzelany w r. 1864.
  Oborski - , obywatel ziemski, . zamordowany przez Moskali w Siedlcach dnia 22. listopada 1863.
  Obuchowicz Julian - , obywatel ziemski z Mińskiego. za udział w powstaniu wyrokiem sądu moskiewskiego powieszony w Łomży dnia 1. czerwca 1864.
  Ochenkowski - , akademik z wydziału filozoficznego, poległ w walce z Moskalami pod Miechowem d. 17. lutego 1863.
  Ofierski - , z Poznańskiego , zginął w powstaniu w roku 1863.
  Ogrodziński Piotr - , zamordowany przez Moskali podczas rzezi Miechowa dnia 17. lutego 1863.
  Ojrzanowski - , zamordowany przez naprowadzonych Moskali we dworze Kosymińskiem dnia 18. kwietnia 1863.
  Oksiński - , obacz Obniski.
  Olędzki Antoni - , podporucznik moskiewski za udział w powstaniu rozstrzelany w Mińsku dnia 11. kwietnia 1864.
  Olszański Romuald - , obywatel z Kijowskiego, ojciec 8ga. dzieci w skutek podejrzenia o należenie do spisku, wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Kijowie dnia 29. stycznia 1684.
  Olszański Jan - , obywatel ziemski, pochwycony w drodze przez Moskali, jako uczestnik napadu na Stock lacki, rozstrzelany w lutym 1863.
  Olszański Aleksander - , za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Siedlcach 4. marca 1863.
  Olszański Aleksander - , umarł w Gałaczu dnia 15. lipca 1864. z ran odniesionych w walce z Rumunami pod Kastangalią na Multanach.
  Ołtarzewski Ferdynand - , umarł w Krakowie z ran otrzymanych w bitwie pod Pieskową, Skałą.
  Opala Jan - , poległ w bitwie pod Borowem dnia 16. kwietnia 1863.
  Orlicki Edward - , z Tarnowa, poległ pod Hadziwiłowem dnia 1. lipca 1863.
  Orlik - , major stracony w Prasnyszczu w r. 1863.
  Orłowski Władysław - , przewódzca oddziału Gostyńskiego , były kapitan wojsk moskiewskich, poległ w bitwie pod Slezynem dnia 27, września 1863.
  Orłowski Konstanty - , umarł 26. kwietnia 1863. w Krakowie z ran otrzymanych pod Szklarami, gdzie go kula na, wskroś przeszyła.
  Orzechwa - , dowódzca kosynierów w oddziale Wawry, w jednej z utarczek ciężko raniony wpadł w niewolę Moskali , w której też wkrótce umarł w Suwałkach w roku 1863.
  Orzechowski Piotr - , burmistrz :Miechowa, podczas rzezi i rabunku miasta tego przez Moskali dnia 17. lutego 1863. zamordowany przez rozpasane żołdactwo.
  Orzechowski - - inny tego nazwiska, poległ w bitwie pod Serajami dnia 21. czerwca 1863.
  Orzeszko - , zginął pod Borodianką na Ukrainie r. 1863. w otoczeniu przez przeważające siły moskiewskie.
  Osakowski - , z oddziału Wiszniewskiego, umarł w Włodzimierzu na Wołyniu z ran otrzymanych w utarczce z Moskalami w r. 1863.
  Oskierko Michał - , lekarz w Mińsku, za należenie do składu organizacji powstania na Litwie, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Mohilewie dnia 29. kwietnia 1863.
  Oświęcimski Wicenty - , stracony przez Moskali w Choroszczy na Litwie dnia 26. października 1863.
  Ostaszewski Władysław - , inżynier kolei żelaznej warszawskiej, poległ w bitwie pod Czyżewem d. 13. maja 1863.
  Ostrowski - , były junkier w wojsku moskiewskiem, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany za udział w powstaniu polskiem w Płocku w r. ł 863.
  Ostrowski Władysław - poległ w bitwie pod Pniową dnia. 11. lipca 1863.
  Ostrowski Bolesław - , hrabia, umarł w Krzeszowicach dnia 7. kwietnia 1863. w skutek ran odniesionych w bitwie pod Szklarami.
  Ostrowski Andrzej - , za ucieczkę z rot aresztanckich w Orle na Syberji, rozstrzelany tamże dnia 14. marca 1864.
  Owczarek Franciszek - , stracony przez Moskali w Łęczycy dnia 9. listopada 1863.
  Owczyński Aleksander - , rolnik z Poznańskiego, poległ w utarczce pod Netrebą r. 1863.
  Pachulski Jan - , 67letni starzec, zakłuty bagnetami zwycięztwy upojonych Moskali w r. 1863.
  Padlewski Zygmunt - , kapitan - profesor szkoły artylerji w Petersburgu, w podróży do Francji i Włoch dowiedziawszy się o ruchach w Polsce, spiesznie powrócił do ojczyzny, gdzie najczynniejszy wziął udział w organizacji powstania. Następnie sformowawszy oddział i stanąwszy na jego czele, bezprzestannie ścierał się z dziesięćkroć liczniejszym nieprzyjacielem, aż dostawszy się w niewolę, za wyrokiem sądu wojennego został rozstrzelany w Płocku dnia 15. maja 1863. , odrzuciwszy poprzednio wszelkie nęcące propozycje podawane przez jenerała moskiewskiego. aby się dał użyć za narzędzie złamania powstania.
  Padlewski Władysław - , obywatel ziemski, ojciec Zygmunta -podciągnięty pod śledztwo za udział w powstaniu na Wołyniu, za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Kijowie dnia 21 listopada 1863.
  Paduchowski Ludwik - , z pod Suwałk, więziony przez kilka miesięcy przez Prusaków a potem wydany Moskalom,. powieszony przez tychże na samej granicy na wiosnę r. 1865.
  Pajkowski - , dymisjonowany oficer moskiewski, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w Gojsku w Płockiem r. 1863.
  Palan Wawrzyniec - , włościanin z Gorczyna pod Poznaniem, poległ w rozprawie z Moskalami pod Nowąwsią r. 1863.
  Paleczek Franciszek - , syn ubogich rodziców z Szczurowy, dobiwszy się do studjów akademickich (w Krakowie na wydziale medycznym), poległ w utarczce z Moskalami dnia 23. kwietnia 1864. pod Jaworznikiem(Żarkami).
  Paleczek - - drugi tego nazwiska słuchacz teologji w Tarnowie, poległ pod Krzykawką dnia 1. maja 1863.
  Paluch Franciszek - , z Dukli, zginął w utarczce stoczonej pod Komorowem dnia 20. czerwca 1863.
  Pareński Franciszek - , technik akademii krakowskiej, umarł dnia 23. lipca 1863. z ran odniesionych pod Imbramowicami.
  Paśnicki - , oficer moskiewski za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Włocławku za dawanie pomocy powstańcom r. 1863.
  Pastuszek Tomasz - , włościanin z Radomskiego, za udział w powstaniu powieszony przez Moskali w Augustowie dnia 23 czerwca 1864.
  Paszek Franciszek - , wojskowy moskiewski wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu polskiem rozstrzelany w Radomiu d. 16. maja 1864.
  Patke - , były oficer wojsk moskiewskich wziął udział w powstaniu, a dostawszy się w niewolę, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Radomiu w maju 1864.
  Pauliński - , naczelnik powiatu Gostyńskiego, za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony tamże w roku 1863.
  Pawlik Dominik - , oberżysta w Borze, za udzielenie ochrony kilku. rannym powstańcom skazany na śmierć przez powieszenie, którą odniósł w Siedlcach dnia 6. lutego 1864.
  Pawłowicz Bogusław - , chorąży artylerji moskiewskiej, za wzięcie udziału w powstaniu polskiem rozstrzelany w Brześciu litewskim dnia 1. sierpnia 1863.
  Pawłowski Wicenty i Piotr - , polegli w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Pawłowski Ferdynand - , poległ pod Kobylanką dnia 8. maja 1863.
  Pawłowski Antoni - , uczeń szewski z Poznania, zginął w boju pod Mieczownicą dnia 5. grudnia 1863
  Pawłowski - - jeszcze jeden tego nazwiska poległ pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Pągowski - , poległ w jednej z utarczek z Moskalami w Kaliskiem w sierpniu r. 1863.
  Peretiatkiewicz Adolf - , zamordowany pod Sołowijówce na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Peszyński Tytus - , w bitwie pod Panasówką dnia 4. września ł 863. śmiertelnie raniony i unoszony przez kolegów z placu boju, czując zgon bliski prosił ich, by go zostawili, a sami szli do walki; jakoż mówiąc " Pod twoją obronę" wyzionął wzniosłego ducha
  Piaszczyński Maciej - , dzierzawca dóbr Cienia pod Opatowem, zamordowany przez Moskali w sierpniu 1863.
  Piątkowski Bohdan - , poległ w bitwie pod Szycami dnia 2. maja 1863.
  Piciński - zginął w powstaniu r. 1863.
  Piekarski - , z Sącza, umarł w Tarnowie z ran otrzymanych w utarczce z Moskalami pod Gaczą dnia 20. czerwca l 863.
  Piekosiński - , doktor medycyny, z oddziału Komorowskiego poległ w bitwie pod Starąwsią dnia 18. stycznia 1864.
  Piekszewicz Heronim - , warszawianin, w wyprawie Komorowskiego w utarczce pod Starąwsią raniony w głowę, umarł w Poturzycy d. 19. lutego 1864.
  Pierzchalski Jan - , poległ w bitwie pod Częstoborowem dnia 20. lipca 1863.
  Pietraszewski Maciej - , poległ w utarczce z Moskalami pod Szymborowem w lipcu 1863.
  Pietraszkiewicz - , kapitan, w odwrocie z utarczki pod Rudnikiem dnia 25. listopada 1863. dogoniony od moskiewskich dragonów we wsi Załężu, porąbany na sztuki. Zwłoki jego pochowano w Koniecpolu.
  Pikulski Wojciech - , syn nauczyciela z Kraszewic , w odwrocie z potyczki pod Czajkowem w Kaliskiem dnia 27. lutego 1863., trafiony kulą gdy spadł z konia, ujęty przez Moskali i przywiązany do ogona końskiego, zatratowany na śmierć.
  Piotrowiczowa - z domu Michalska, będąca przy mężu w obozie, w zażartej walce z Moskalami pod Łodzią dnia 15. lutego 1863., gdzie powstańcy podczas gotowania obiadu zostali napadnę ci , po stracie męża poległego od kuli nieprzyjacielskiej, zginęła toż samo broniąc się do upadłego rewolwerem. Moskale poznawszy w niej kobietę, jakby w tryumfie jakim topili w jej zwłokach bagnety swoje.
  Piotrowski Piotr - , podporucznik, poległ w utarczce z Moskalami pod Janowem na Podlasiu dnia 18. lipca 1863.
  Piotrowski Karol - , wyrokiem sądu moskiewskiego stracony na szubienicy w Suwałkach dnia 4. grudnia 1863.
  Piotrowski Feliks - , wyrokiem tego sądu powieszony w Kobryniu na Litwie dnia 5. października 1863.
  Piotrowski Jerzy - , utonął dnia 11. czerwca 1863. przy lądowaniu pod Kłajpedą na Żmudzi.
  Piotrowski - - jeden tego nazwiska zginął przy przejściu Wisły pod Gaczą dnia 20. czerwca 1863.
  Piotrowski - - a jeszcze inny stracony w Warszawie dnia. 20. listopada 1863.
  Pisanecki - , umarł z ran odniesionych pod Piasecznem w roku 1863
  Pisarski - , dowódzca jednego z oddziałów na Litwie, poległ w utarczce z Moskalami pod Dameliszkami w roku 1863.
  Pisarzowski Adam - , poległ w bitwie pod Komorowem dnia 25. kwietnia 1863.
  Piwowarski Paweł - , poległ w bitwie pod Kastangalią na Multanach dnia 15. lipca 1863. stoczonej z licznym zastępem armii rumuńskiej.
  Plater Leon - , hrabia, 20-letni młodzieniec na zarzut, jakoby na czele powstańców miał zabrać transport broni i amunicji prowadzony przez Moskali, porwany i osadzony w cytadeli, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Dynaburgu w Inflantach dnia 8. czerwca 1863. Przytomność umysłu i śmiałość w ostatniej chwili życia, ściągnęły na się podziwienie nawet jego siepaczów.
  Pleszyński Ignacy - , poległ w bitwie pod Borowem dnia 16. kwietnia 1863
  Pluciński Leopold - , urzędnik warszawskiej kolei żelaznej, poległ w bitwie pod Czyżewem dnia l3. maja 1863.
  Płachecki Antoni - , z Poznańskiego, umarł w lazarecie w Strzelnie z ran odniesionych w powstaniu roku 1863.
  Pławieński - , rolnik z Poznańskiego, poległ pod Ignacewem r. 1863.
  Płuciński - , poległ w walce z Moskalami stoczonej pod Małchinią na wiosnę r. 1863.
  Pobóg Władysław - , wychodzca litewski wydany władzom moskiewskim, za branie udziału w powstniu rozstrzelany r. 1864.
  Podbielski - , były oficer moskiewski ,wziąwszy udział w powstaniu polskiem, poległ w bitwie pod Czyżewem dnia 13. maja 1863.
  Podczaski Mieczysław - , poległ w utarczce z Moskalami pod Zdżarami dnia 23. września 1863.
  Podgórski Aleksander - , z Tarnopolskiego poległ w walce pod Tyszowcami dnia 18. maja 1863.
  Podhorodeński Stanisław - , z Sambora, poległ w utarczce z Moskalami pod Skromowską Wolą, dnia 17. stycznia 1864.
  Podsiadłowski Walenty - , krakowianin, umarł w sierpniu 1863. z rany odniesionej w bitwie pod Imbramowicami.
  Poleski - , z Poznańskiego, poległ w rozprawie z Moskalami pod Brdowem dnia 29. kwietnia 1863.
  Polkowski Franciszek - , za wyrokiem mosk. Sądu wojennego stracony na szubienicy w Szadku w Sieradzkiem r. 1863.
  Połtowicz - , zginął pod Borodianką na Ukrainie w r. 1863. w otoczeniu przez przeważające siły moskiewskie.
  Ponda - , wieśniak, ujęty w gminie Ochota pod Warszawą, stracony w cytadeli warszawskiej dnia 26. lutego 1864.
  Poniewieski Feliks - , utonął w morzu dnia 11. czerwca 1863. przy lądowaniu pod Kłajpedą.
  Poniński Karol - , książe, w walce powstańczej wstąpił jako szeregowy, gdzie przeniosłszy się z oddziału Wróblewskiego do oddziału Ponińskiego, został posunięty na podporucznika kawalerji. W bitwie pod Uścimowem, po kilkogodzinnej rycerskiej walce ranny ciężko w twarz , umarł dnia 23. grudnia w szpitalu w Milanowie.
  Poniński Józef - , syn Henryka właściciela Komornik w Poznańskiem, wyświęcony w Warszawie na kapłaństwo, poległ w utarczce pod Mieczownicą w roku 1863
  Popowski - , oficer, poległ w bitwie stoczonej dnia 21. października 1863. pod Jurkowcami.
  Parczewski Franciszek - , dowódzca oddziału kaliskiego, poległ w jednej z utarczek z Moskalami w sierpniu 1863.
  Potebnia - , zginął w walce z Moskalami pod Skałą, w roku 1863.
  Potocki Wiktor - , poległ w bitwie pod Częstoborowem dnia 30. lipca 1863.
  Powidzki - , poległ w utarczce z Moskalami pod Racięcinem dnia 26. kwietnia 1863.
  Pragłowski - , student z Tarnowa, poległ pod Komarowem dnia 20. czerwca 1863.
  Prasnyski - , poległ w smutnej rozprawie pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Prąckiejtys Jerzy - , włościanin litewski, za udział w powstaniu polskiem powieszony w Szawlach dnia 20. lutego 1864.
  Prewot - , poległ pod Salichą na Wołyniu w maju 1863.
  Prężyna - , wyrokiem mosk. sądu wojennego powieszony w Janowie dnia 6. czerwca 1864.
  Proniewicz Zygmunt - , szlachcic gubernii kowieńskiej, wyrokiem mosk. sądu wojennego za udział w powstaniu powieszony w Ibianach na Litwie dnia 5. czerwca 1864,
  Prowajtus Jerzy - , włościanin litewski za udział w powstaniu polskiem, stracony przez Moskali w Szawlach na Żmudzi dnia 3. marca 1864.
  Przedpełski Julian - , umarł w Krakowie z ran odniesionych w bitwie pod Małagoszczą.
  Przedpełski - - inny tego nazwiska zginął w rozprawie pod Sołowijówką pod Berdyczowem 10. maja 1863.
  Przedwojewski Wicenty - , za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w grudniu 1863.
  Przemyski Władysław - , były oficer austrjacki wziąwszy udział w powstaniu polskiem, poległ pod Starym Zamościem dnia 13. stycznia 1864
  Przedrzemierski - , poległ pod Sołowijówką na Wołynią dnia 10. maja 1863.
  Przedrzemierski Ludwik - , poległ w bitwie pod Tuczampami dnia 19. maja. 863.
  Przybycien Hipolit - , rodem z Gorlic, uczeń szkół tarnowskich, odznaczywszy się podczas szturmu Moskali na budynki jurkowieckie, i śmiertelnie raniony, zakończył życie w szpitalu w Klimuntowie dnia 20. listopada 1863.
  Przybyłowicz Jan - , dowódzca nowo tworzącego się oddziału, popadłszy przez zdradę kolonisty w niewolę moskiewską, powieszony w Częstochowie dnia 29. lutego 1864.
  Przybyłowski - , kapelan oddziału Topora, poległ podczas utarczki pod Opatowem d. 6. marca l864.
  Przykorski - , poległ w bitwie z Moskalami stoczonej pod Górą dnia 20. czerwca 1863.
  Przyłęcki - , Galicjanin, po udaremnionym powstaniu wyszedłszy za granicę, wstąpił do gwardji sułtańskiej, gdzie jako wzorowy żołnierz umarł w Konstantynopolu na cholerę w r, 1865.
  Przytyka Bolesław - , sierzant strzelców poległ pod Korytnicą dnia 12, czerwca 1863.
  Psarski Władysław - , 16-letni młodzieniec z Wielkiego księztwa Poznańskiego, odznaczywszy się w kilku ważniejszych bitwach, poległ pod Jurkowcami dnia 21. października 1863.
  Puchaczewski Konstanty - , za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Poniewieżu na Litwie dnia 14. listopada 1863.
  Puchalski - , oficer z oddziału wołyńskiego , poległ w obronie placówki na moście pod Miropolem dnia 15. maja 1863.
  Pulitowski - poległ w bitwie pod Szycami dnia 7. maja 1863.
  Puławski Czesław - , właściciel Grymiszowa zabrany przez przechodzących Moskali wywleczony w pole, tamże zamordowany srodze 13 pchnięciami bagnetów, dnia 2. czerwca 1863.
  Puławski - - inny tego nazwiska, obywatel ziemski dziedzic dóbr Pułazia w Lubelskiem, starzec 80-letni zaaresztowany przez władze moskiewskie i odstawiony do Bielska, tamże podczas indygacji zakatowany na śmierć w r. 1863.
  Pusłowski Adam - , akademik krakowski za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Nowogrodku dnia 8. lipca 1863.
  Puzia Marcin - , umarł w Krakowie dnia 24. marca 1863. z ran zadanych mu od Moskali przy przekroczeniu granicy austryackiej.
  Pyszyński - , poległ w smutnej rozprawie pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.


      
                           Romanowski                                                                        Sierakowski


  Racławski Stanisław - , utonął przy lądowaniu pod Kłajpedą dnia 11. czerwca 1863.
  Raczkowski Teofil - , za udział w powstaniu stracony na szubienicy w Włocławku dnia 6. stycznia 1864.
  Raczkowski - - inny tego nazwiska, duchowny katolicki rozstrzelany przez Moskali w Słonimie na Litwie r. 1863.
  Raczyński Tymoteusz - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w Warszawie dnia 30. września 1863.
  Radoński Stanisław - syn Józefa dziedzica dóbr Rudnicza w Poznańskiem, poległ pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Radowicki Adolf - , dziedzic dóbr Dziatkowiec na Litwie, poległ w walce z Moskalami na Ostrowach pod Kobryniem dnia 21. maja 1863.
  Radowicz Romuald - , z Jarocina w Poznańskiem, poległ w bitwie pod Ignacewem r. 1863
  Radziejowski - , naczelnik powiatu Łodzkiego, za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany dnia 16. lutego 1864.
  Radzikowski - , były urzędnik-, wyrokiem sądu wojennego stracony w Radzyniu na Podlasiu dnia 31. grudnia 1863.
  Radziszewski Piotr - , poległ pod Długim Kątem na Litwie r. 1863.
  Rajek Mikołaj - , włościanin z Radomskiego, za udział w powstaniu powieszony przez Moskali w Słupcy dnia 9. czerwca 1864.
  Rajewski - , duchowny katolicki, za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Kownie w roku 1865.
  Rakowski Zygmunt - , uczeń uniwersytetu kijowskiego, pojmany po potyczce pod Bułhajami, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kijowie dnia 21. listopada 1863.
  Rakowski Jerzy - , chorąży moskiewski pułku Udymowskiego, za wzięcie udziału w powstaniu za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w r. 1863,
  Rakowski - - inny tego nazwiska obywatel ziemski z Podola, zamordowany przez Moskali w r. 1863.
  Ratkowski Ignacy - , poległ w utarczce pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Ratowski Stanisław - , urzędnik warszawskiej kolei żelaznej, poległ w bitwie pod Czyżewem dnia 13. maja 1863.
  Ratyński - , poległ w utarczce z Moskalami pod Władyką dnia 28. maja 1863.
  Ratyński - - inny tego nazwiska, za wyrokiem sądu moskiewskiego powieszony przez Moskali w Dłoczewie dnia 8. maja 1864.
  Rawicz - , za wyrokiem sądu moskiewskiego stracony na szubienicy w Siedlcach dnia 21. listopada 1863.
  Reman Feliks - słuchacz wydziału prawniczego w Krakowie, umarł z ran odniesionych w rozprawie pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Remiszewski Walery - , dowódzca oddziału poległ pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Resler Ferdynand - , technik akademi lwowskiej rodem z Podkamienia w Brzeżańskiem, poległ w bitwie pod Kobylanką dnia 8. maja 1863.
  Rewkowski Józef i Aleksander - , bracia rodzeni stanu rzemieślniczego, z rozkazu Murawiewa powieszeni bez sądu w Wilnie dnia 17. sierpnia 1863. - posądzeni o wiedzę zamachu na gub. marszałka Domejkę.
  Riedel Franciszek - , z Sambora, raniony w bitwie pod Panasówką, umarł w Kraśniku, dokąd był z placu boju sprowadzony.
  Rodziewicz Ksawery - , poległ w utarczce z Moskalami pod Paczkowskim Ostrowem dnia 9. sierpnia 1863.
  Rodziewicz - - inny tego nazwiska, poległ w walce z Moskalami dnia 24. maja 1863. zasłaniając odwrót powstańców litewskich z pod Władyki.
  Rogowski Jan - , obywatel ziemski, za wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu stracony w Choroszczy na Litwie dnia 26. października 1863.
  Roller - , rotmistrz ułanów , polegl 3. września 1863. w bitwie pod Panasówką w Lubelskiem.
  Romanowski Mieczysław - , jeden ze znakomitszych naszych poetów, na odgłos powstania pierwszy zamienił pióro na pałasz, i stawiwszy się pod rozkazy Lelewela, z zapałem pełnił obowiązki adjutanta. Krótki atoli był zawód wojenny młodego żołnierza - poety; w potyczce z dziczą moskiewską pod Józefowem dnia 24. kwietnia 1863. poległ na polu walki, gdzie zwłoki jego doznały jeszcze zwierzęcego pastwienia się nad niemi.
  Romanowski - - inny tego nazwiska, żołnierz z oddziału Rychlewskiego , zamordowany przez Moskali po poddaniu się pod Dumblewem dnia 11. sierpnia 1863.
  Romer Władysław - hr, akademik krakowski, poległ pod Krzykawką pierwszych dni maja 1863.
  Romiszewski Adam - , adjutant Wierzbickiego, poległ w utarczce z Moskalami pod Polichną w Lubelskiem dnia 18 lipca 1863.
  Ropelewski - , akademik warszawski. porucznik wojsk powstańczych, umarł w skutek rany odebranej w bitwie pod Oksą w październiku 1863. w szpitalu w Żarkach , wytrwawszy trzy amputacje nogi.
  Rosentkowski - , za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Brześciu litewskim w sierpniu 1863.
  Rowicki Tomasz - , poległ w bitwie pod Pniową dnia. 11. lipca 1863.
  Rozner - , z Tarnowa, poległ w bitwie pod Batorzem dnia 6 września 1863.
  Rubczewski Paweł - , poległ w bitwie pod Częstoborowicami dnia 30 lipca 1863.
  Rudecki - gospodarz rolnik z Przez dziatki , poległ w boju z Moskalami pod Żyzynem dnia 8. sierpnia 1863.
  Rudnicki - , stabskapitan moskiewski za wyrokiem sądu wojennego za zamiar wzięcia udziału w powstaniu polskiem, stracony w Kijowie r. 1864.
  Rudowski - , kapitan, pojmany przez Moskali i stracony przez tychże w Kielcach r. 1864.
  Rudzki Karol - , pośrednik mirowy, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Kijowie dnia 6 października 1864.
  Rudzki Jan - , zginął pod Sołowijówką pod Berdyczowem dnia 10. maja 1863.
  Rudzki - - inny tego nazwiska, pisarz prowentowy w Magnuszewie , zamordowany tamże przez rabujących Moskali dnia 10. sierpnia 1863.
  Rulikowski Józef - , poległ w bitwie. z Moskalami stoczonej pod Korytnicą dnia 28. lipca 1863. ,
  Rusocki Romuald - , zabity przez pierzchających z potyczki Moskali pod Wierzchosławicami dnia 31. grudnia 1863.
  Rutkowski Jan - urzędnik, poległ pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Rutkowski Antoni - , za wyrokiem sądu moskiewskiego za udział w powstaniu powieszony w Szczuczynie w Augustowskiem dnia 27. kwietnia 1864.
  Rutkowski - - inny tego nazwiska, stary żołnierz z r. 1831. , dzierzawca dóbr Glanowa, zastrzelony przez Moskali przy napadzie dworu tamże w sierpniu 1863.
  Rozwadowski Tadeusz - , poległ pod Starą wsią dnia 19. maja 1863.
  Rybeń Jerzy - , włościanin, za udział w powstaniu stracony na szubienicy w Radomiu r. 1864.
  Rychter - , z oddziału Waligórskiego poległ pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Rydecki Wacław - , porucznik kosynierów poległ w walce z Moskalami pod Janowem na Podlasiu dnia 18. lipca 1863.
  Rylski E. - , student szkół tarnowskich, poległ pod Jurkowicami, dnia 21. października 1863.
  Rynarzewski - , major, w bitwie pod Żelazną dnia 6. listopada 1863. raniony śmiertelnie.
  Rząśnicki Ryszard - , były oficer moskiewski wziąwszy udział w powstaniu, poległ pod Seceminem dnia 27. lipca 1863.
  Rzempołowski - , poległ w bitwie pod Rydzewem dnia 5. maja 1863.
  Rzepecki Walerjan - , uczeń gimnazjalny, poległ w bitwie z Moskalami pod Batorzem dnia 6. wrześ. 1863.
  Rzeźniewski Hipolit - , kupczyk z Poznania, zginął w powstaniu na Litwie r. 1863.
  Sadkowski - , z oddziału Kononowicza, wyrokiem sądu mosk. rozstrzelany w Warcie d. 4. czerwca 1863.
  Sadowki Julian - , były żołnierz moskiewski, za przejście do obozu powstańczego rozstrzelany w Kaliszu dnia 11. lutego 1864.
  Salomon August - , za udział w powstaniu stracony przez Moskali w Sereszeniu na Litwie dnia 19. grudnia 1863.
  Samkowicz - , raniony w utarczce pod Piotrowicami d. 10. maja 1863., dostał się do niewoli, a zapędzony do Mińska, tamże dobity przez siepaczy wojennych.
  Sawa - strażnik leśny, wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Małych Szakach na Litwie dnia 12. października 1863.
  Sawicki Aleksander - , syn dziedzica z Rybna w Poznańskiem, poległ pod Ignacewem r. 1863.
  Sawicki - - inny tego nazwiska, umarł z ran otrzymanych w bitwie pod Sampolinem dnia 8. maja 1863.
  Segetyński Karol - , poległ w utarczce z Moskalami pod Zdżarami dnia 23. września 1863.
  Semkowicz Władysław - , samborzanin , będąc ciężko ranny żywcem został spalony przez Moskali we dworze Tyszowieckim.
  Sendek Jan - , dowódzca oddziału, poległ w utarczce pod Rudką w Augustowskiem dnia 21. sierpnia 1863.
  Serkowski Wilhelm - , uczeń gimnazjum lwowskiego, poległ w utarczce z Moskalami pod Chruślinem dnia 28. kwietnia 1863.
  Sieklucki Feliks - za wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Janowie dnia 9. lutego 1863.
  Silewicz Włodzimierz - , za branie udziału w powstaniu, rozstrzelany w Słonimie dnia 11. sierpnia 1863.
  Siemieński Seweryn - , syn poety Łucjana z Krakowa, zamordowany we dworze Kosymińskich przez dzicz moskiewską dnia 18. kwietnia 1863.
  Sierakowski Zygmunt - , oficer wojsk moskiewskich, jeden z tych, którzy za wolnomyślność i miłość ojczyzny pokutowali w rotach karnych. Dosłużywszy się rangi oficerskiej, przy względach jako główny apostoł reformy zniesienia kar cielesnych, wysłany został do Londynu na kongres statystyczny do dalszego studjowania sprawy przez siebie poruszonej; jakoż jemu należy zasługa zmienienia kar cielesnych w wojsku moskiewskiem. Powróciwszy do Petersburga z powtórnej misji wojskowo-naukowej do Algerji, właśnie gdy w uznaniu zasług miał awansować na pułkownika jeneralnego sztabu, wybuchło powstanie na Litwie. Pomimo że uważał takowe za przed wczesne, nieomieszkał jednakże pospieszyć do Wilna, gdzie objąwszy obowiązki naczelnika w powiecie kowieńskim, energicznie zajął się formowaniem oddziałów ochotniczych, z któremi rozpoczął walkę z przeważającemi siłami moskiewskiemi. W bitwie dnia 9. maja 1863. stoczonej pod Łatwelami ciężko raniony, odwieziony został na folwark w Popielach, gdzie nazajutrz zabrany został w niewolę i zawieziony do Wilna. Co najrychlej kazał go Murawiew leczyć, podczas czego niezaniedbywał rozmaitych pokus, obiecując mu zupełne przebaczenie i nowe względy, byle tylko podał projekt uśmierzenia powstania. Przypuszczono doń nawet żonę jego; Sierakowski pozostał atoli stałym ,. wiedząc z doświadczenia, co przerzeczenia znaczą w uściech Moskala. Łaknący krwi srogi Murawiew, nie czekał teraz na wyzdrowienie jeńca; dnia 17. czerwca wywleczono go na plac tracenia, gdzie z przytomnością umysłu wymawiając słowa: "Ojcze! Bądź wola Twoja w niebie i na ziemi", uwisł na szubienicy.
  Siencewicz Karol - , syn parocha unickiego, poległ w utarczce z Moskalami pod Faisławicami w r. 1863.
  Sierpiński - , poległ w walce z Moskalami pod Grochowiskami dnia 18. marca 1863.
  Sikorski Władysław - , student gimnazjum tarnowskiego, poległ w walce pod Grochowiskami dnia 18; marca 1863.
  Sipowicz Karol - , za wyrokiem Murawiewa stracony w Wilnie dnia 7. sierpnia 1863.
  Skałkowski Mieczysław - , gimnazjalista, poległ w utarczce z Moskalami pod Panasówką dnia 3. września 1863.
  Skąpski - , z Galicji, zginął w utarczce pod Białą we wrześniu 1863. ugodzony kulą w czoło. Zwłoki pochowano w Jędrzejowie
  Skalski Adolf - , rodem z Lubelskiego, bawiąc w Konstantynopolu na odgłos o powstaniu przybył do Polski i przyjął służbę najprzód w oddziale Matkowskiego , później Sieńkiewicza, zapadłszy atoli na zapalenie płuc, umarł w Walawce dnia 4. listopada 1863.
  Skibiński Jan - , z Będzina, umarł w Krakowie dnia. 2. kwietnia 1863. z ran odebranych w bitwie pod Chrobrzem.
  Skrajczyński - , warszawianin, młodzieniec 16-letni, pojmany przez Moskali i rozstrzelany w Płocku dnia 9. lutego 1863.
  Skrzydlewski Władysław - , uczeń gimnazjum trzemeszeńskiego, syn właściciela dóbr Sulenina w Poznańskiem, umarł w skutek ran odebranych w powstaniu w lazarecie w Strzelnie r. 1863.
  Skrzyński - , kapitan jazdy kujawskiej, poległ w utarczce z Moskalami pod Strzygowem dnia 9. lipca r. 1863:
  Skrzyński Józef - , rządca dóbr Brodnicy w Poznańskiem, dowódzca konnicy poległ pod Piotrkowem roku 1863.
  Skupiński Stefan - , reformat, zabity przez Moskali na polu walki w r. 1863. przy spowiadaniu rannych i umierających.
  Skwarczyński Jan - , lwowianin, ,w walce pod Poryckiem dnia 2. listopada raniony w czoło i przeniesiony do Walawki, tamże zakończył życie dnia 7. listopada 1863.
  Sławikowski Józef - , z oddziału Wiśniewskiego, umarł z ran odebranych w powstaniu w Walawce dnia 4. października 1863.
  Słobuda Franciszek - , włościanin, za udział w powstaniu stracony wyrokiem sądu moskiewskiego w Łomży dnia 21. grudnia 1863.
  Słomka Ferdynand - , z Oświęcima, zginął w powstaniu r. 1863.
  Słowikowski Józef - , rybak z Wielichowa w Poznańskiem, poległ w powstaniu r. 1863
  Ślaski Edmund - , były oficer austrjacki , następnie profesor gimnazjum lwowskiego, na odgłos powstania w kongresowej Polsce pierwszy pospieszył na pole walki, gdzie niezważając jaki koniec uwieńczy trudy i poświęcenie, z gorliwością służył sprawie narodowej. Pod wodzą Czechowskiego jako kapitan, a pod Waligórskim jako major dowodząc oddziałem, w potyczce pod Łążkiem d. 22. października ugodzony kulą w ramie, w szpitalu w Chwałowicach zakończyl życie dnia 30. października 1863
  Ślaski - , drugi tego nazwiska poległ w utarczce z Moakalami pod Piasecznem we wrześniu 1863.
  Smoliński - , zginął pod Miechowem dnia l 7. lutego 1863. Uciętą głowę jego obnosiło żołdactwo carskie jakby w tryumfie po zwycięztwie.
  SnarskiAdrjan - , wyrokiem sądu moskiewskiego za udział w powstaniu rozstrzelany w Oszmianie na Litwie dnia 29. sierpnia 1863.
  Snarski - - inny tego nazwiska, zastrzelony na granicy pruskiej przez pogoń moskiewską d. 21. listop. 1863.
  Sniadecki - , włościanin, powieszony przez Moskali w Nieszawie koło Włocławka za udział w powstaniu r. 1864.
  Snieżek - , włościanin z dóbr Dołobużni na Litwie, zamordowany w domu wraz z żoną przez żołdactwo moskiewskie w r. 1863.
  Sobociński - , kowal z Poznańskiego, pojmany przy granicy przez żołnierzy pruskich, umarł w drodze do więzienia z ciężkiego pobicia w r. 1864.
  Sobolewski Władysław - , umarł dnia 4. kwietnia 1863. w skutek ran odniesionych w jednej z utarczek z Moskalami. Ojciec jego od lat 17-tu jest na Sybirze.
  Sochacki - zginął pod Sołowijówką na Wołyniu 10 maja 1863.
  Sokolnicki Michał - , dowódzca kosynierów poległ w jednej z utarczek z Moskalami w r. 1863
  Sokolnicki Piotr - , uczeń gimnazjum Poznańskiego, poległ pod Ignacewem r. 1863.
  Sokołowski - , oficer wojsk moskiewskich, za udział w powstaniu rozstrzelany w cytadeli warszawskiej dnia 12. czerwca 1863.
  Solman - , właściciel dóbr Wolicy w Polsce, zabity sztyletem przez oficera moskiewskiego dnia 5. lutego 1863.
  Sołuba Aleksander - , szlachcic z guberni kowieńskiej, za udział w powstaniu stracony przez Moskali w Szawlach dnia 22. lutego 1864.
  Soroczyński Władysław - , uczeń zakładu Dublańskiego, umarł z ran odniesionych w boju z Moskalami pod Zwierzyńcem w r. 1863.
  Sosnowski Józef - , z Popowa pod Wągrowem w Poznańskiem, poległ pod Mieczownicą dnia 5. grudnia 1863.
  Sosnowski Antoni - , umarł w szpitalu w Cieszanowie dnia 2. maja 1863. z ran odniesionych w powstaniu.
  Sosnowski - - inny tego nazwiska, zginął pod Sołowijówką, na Wołyniu 10. maja 1863.
  Sowiński Józef - , raniony w jednej z potyczek z Moskalami i zabrany w niewolę, umarł w lazarecie w Stopnicy r. 1863.
  Sowiński Antoni - , stracony przez Moskali w Sieradzu dnia 11. listopada 1863.
  Stadnicki Aleksander - , umarł w Zaleszanach w Tarnowskiem dnia 28. października 1863. z ran odniesionych w rozprawie z Moskalami pod Łążkiem.
  Stalczewski - , zginął w nieszczęśliwej rozprawie pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10 maja 1863.
  Staniewicz Edward - , stracony przez Moskali w Oszmianie na Litwie dnia 29. listopada 1863.
  Stanisławski Adam - , umarł w szpitalu w Cieszanowie dnia 18. maja 1863. z ran otrzymanych w powstaniu.
  Stankiewicz - , były podporucznik moskiewski, za zamiar wywołania powstania nad Wołgą , wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kazaniu dnia 6. czerwca 1864.
  Stankiewicz Piotr - , podporucznik, poległ w bitwie z Rumanami pod Kastangalią na Mułtanach dnia 15. lipca 1864.
  Staranowicz - , zginął pod Sołowijówką na Wołyniu d. 10. maja 1863.
  Starzyński Ludwik - , ukończony technik z Brzeżan, zginął w powstaniu w r. 1863.
  Stasinkiewicz - , poległ w utarczce z Moskalami pod Pozorowem dnia 8. sierpnia 1863.
  Staszkiewicz Jan - , włościanin wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za wzięcie udziału w powstaniu, powieszony w Suwałkach w r. 1863.
  Staszakowski Rafał - , bernadyn , zabity przez Moskali przy szafowaniu śś. Sakramentów na placu walki. r. 1863.
  Stefański - , leśniczy, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za udział w powstaniu stracony w Gondach w pow. lipniowskim dnia 11. maja 1864.
  Stefański Wawrzyniec - , zamordowany w Ozerkowie przez weselących się Moskali dnia 10. lutego 1864..
  Stetkiewicz Franciszek - , aplikant sądowy z Kielc, umarł w Krakowie dnia 3. kwietnia 1863. z ran odebranych w bitwie pod Skałą.
  Stępniewski Konstanty - , umarł w Krakowie dnia 26. marca 1863. z ran odniesionych w bitwie pod Małagoszczą.
  Stolarom Jędrzej - , artelerzysta moskiewski wyrokiem sądu wojennego za wzięcie udziału w powstaniu polskiem, rozstrzelany w Kutnie dnia 27. stycznia r. 1864.
  Stroka - , sierzant z oddziału Waligórskiego , poległ pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Straszewski Kazimierz - , akademik krakowski, poległ w walce z Moskalami pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Strupczewski Zefiryn - , bernardyn, zabity przez Moskali na polu walki w r. 1863. przy szafowaniu Sakramentów.
  Struski - , polegl pod Chmielowem dnia 5. maja 1863 Unosząc z pola bitwy rannego kolegę na barkach, ugodzony kulą, oddał życie.
  Strzelecki - , major, poległ w bitwie pod Sampolinem dnia 8. maja 1863.
  Strzyżewski - , uczeń gimnazjum Trzemeszeńskiego , poległ pod Nowąwsią w r. 1863.
  Stupnicki - , młodzieniec 20-letni napadnięty przez Moskali w domu i skłuty bagnetami, wleczony potem do Suwałk, skonał w drodze w r. 1863.
  Styczyński Jan - , leśniczy z dóbr zamojskich, raniony pod Tuczampami po wyleczeniu rany umarł w Sokalu od przypadkowego wystrzału w grudniu r. 1863.
  Styczyński Apolinary - , mydlarz z Kielc, raniony pod Skałą, umarł w szpitalu w Krakowie przy amputacji nogi dnia. 18. marca 1863.
  Styczyński Mieczysław - , kupiec z Buku w Poznańskiem, poległ w powstaniu w r. 1863
  Steczyński - , porucznik, poległ pod Żelechowem dnia 8. listopada 1863.
  Suchorzewski - , z Poznańskiego, poległ w potyczce z Moskalami pod Ratyniem w Kaliskiem w marcu roku 1864.
  Sulżycki Wicenty - , włościanin z Wisztyńca, za udzielenie pomocy rannym powstańcom, wyrokiem sądu moskiewskiego skazany na powieszenie.
  Suzin Paweł - , oficer artylerji moskiewskiej (syn wygnańca litewskiego Kajetana Suzina i arabki Sary Abbasidy poślubionej na Sibirze) lękając się przeciw własnym braciom być wysłąnym, w r. 1861. wystąpił z wojska, i pierwszy raz w życiu przybył na Litwę. Podejrzywany o tajne zamiary i ścigany. przez wielkorządzcę kraju jenerała Wasilewa , upuścił ojczyznę i udał się do Francji, gdzie pracując na chleb powszedni, ożenił się z córką emigranta. Na wiadomość o wybuchłym powstaniu, pomimo smutnych przeczuć śmierci i żalu rozstania się z żoną będącą przy nadziei, wyruszył na początku lutego 1863. do Polski, gdzie w Augustowskiem sformowawszy oddział ochotników,! dzielnie i szczęśliwie ścierał się z Moskalami, manewrując zręcznie po obu brzegach Niemna. Pod Straciszkami zająwszy dogodne stanowisko, przyjął dnia 2 l. czerwca walkę z przeważającymi siłami Moskwy, w której pochwyciwszy kosę w rękę, z okrzykiem: "Wiara! za mną na przód!" natarł na linię nieprzyjacielską , lecz w tej chwili przeszyty kulą, poległ śmiercią, bohaterską. ..
  Suryn Ignacy - , z Frydrychowic, młodzieniec 20 lat mający, umarł w Krakowie dnia 30. marca 1863. z ran odebranych w bitwie pod Małagoszczą, dnia 23. lutego ł 863.
  Suszycki Bronisław - poległ w utarczce pod Kozimrogiem w lipcu w r. 1863.
  Swaryczowski Mikołaj - , poległ w bitwie z Rumanami pod Kastangalją na Multanach dnia 15. lipca 1864.
  Świderski - , dziedzic Białoszewa w Augustowskiem, napadnięty w domu przez Moskali dnia 30. marca 1863. , zamordowany w raz z żoną i córką, Kalikstą.
  Świderski Hipolit - , poległ w utarczce pod Szycami dnia 8. maja 1863.
  Świtalski Józef - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego powieszony w Kikolu d. 9. listopada 1863.
  Świątołdysz - , zamordowany przez Moskali pod Mołodeczną na Litwie dnia 4. kwietnia 1863.
  Świetnicki Ferdynand - , z Sieradzkiego, umarł w Krakowie dnia 17. kwietnia 1863. z ran odniesionych w utarczce pod Skałą.
  Swiętorzecki Jan - , mieszczanin z Tykocina, wyrokiem sądu moskiewskiego za należenie niegdyś do ruchów powstania, powieszony w Bajkach w gubernii grodzieńskiej dnia 11 lutego 1865.
  Syczuk Kazimierz - , żołnierz artylerji fortecznej, za. należenie do ruchu powstańczego za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Wilnie dnia, 10. grudnia 1863.
  Symonowicz Wojciech - , z oddzialu Dunajewskiego utonął w Wiśle w czerwcu 1863. ustępując przed przewagą moskiewską.
  Szablewicz - szlachcic gubernii kowieńskiej, za udział w powstaniu stracony przez Moskali w Ibianach na Litwie dnia 5. czerwca 1864.
  Szadurski August - . właściciel ziemski na Litwie, umarł w Orenburgu w skutek ran odniesionych w powstaniu r. 1864.
  Szafarczyk Emanuel - za udział w powstaniu stracony dnia 17. lutego 1864.
  Szałkowski Aleksander - , uczeń gimnazjum Trzemeszeńskiego, rodem z Podgorzyna w Poznańskiem, przy przejściu granicy pod Raschowem , poległ w starciu się z Prusakami r. 1863.
  Szameit Mieczysław - , major, poległ w utarcze z Moskalami pod Jeziorkiem dnia 29. października r. 1863.
  Szaniawski Stefan - , dowódzca oddziału powstańczego, poległ w utarczce pod Białą w lutym 1863.
  Szarkiewicz - , z oddziału Komorowskiego, poległ pod Starąwsią dnia 18. stycznia 1864.
  Szarmatowski - , poległ w potyczce z Moskalami pod Netrebą dnia 22. kwietnia 1863.
  Szawlewicz Damazy - , szlachcic litewski, stracony przez Moskali w Ibianach na Litwie dnia 17. czerwca 1864.
  Szczepański Stanisław - , akademik poznański , przy przejściu granicy pod Cietłami poległ od strzału pruskiego w r. 1863.
  Szczepański - , uczeń. gimnazjum Trzemeszeńskiego , zginął w powstaniu w r. 1863.
  Szczepański Józef - , mieszczanin, z rozkazu Murawiewa stracony w Wilnie w r. 1863.
  Szczepkowski Łucjan - , rolnik z Korytnicy, poległ w walce pod Pniową dnia 11. lipca r. 1863.
  Szczęsny Ignacy - , stracony przez Moskali w Sieradzu dnia 16. marca 1864.
  Szczurek Jan - z Zuborzyna w królestwie polskiem, młodzieniec 19 lat mający, umarł w Krakowie d. 26. lutego 1863. z ran odebranych w powstaniu.
  Szeligowski Jan - , samborzanin , poległ pod Tuczampami dnia 19. maja 1863.
  Szepietowski Józef - , poległ w utarczce z Moskalami pod Meżeninem dnia 25. stycznia 1863.
  Szerszniewski - , oficjalista prywatny przy napadzie dworu w Dumblewie dnia 11. sierpnia 1863., utracił życie przez oderznięcie mu głowy przez Moskali.
  Szklarczyk Bernard - , umarł z ran odniesionych w walce z Moskalami nad Tanwią w Lubelskiem w r. 1863.
  Szmidt Łucjan - , Dr. medycyny, synowiec dziedzica z Rudzewa w Poznańskiem, . poległ pod Ślezinem .dnia 27. września 1863
  Szmidt Józef - , uczeń gimnazjalny z Poznańskiego, poległ w utarczce pod Olszową dnia 22. marca 1863.
  Szmilański Marcin - umarł w szpitalu w Cieszanowie dnia 1. maja 1863. z ran odniesionych w powstaniu.
  Szokalski - , z Kłonów w Poznańskiem, poległ w utarczce pod Brdowem dnia 29. kwietnia 1863.
  Szrajer Franciszek - , z Górnego Szlązka, poległ pod Nowąwsią r. 1863.
  Sztefanowski Ignacy - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony w cytadeli warszawskiej dnia 25. lipca 1863.
  Sztajerowicz Teofil - , umarł w Miłosławiu z rany odebranej przez postrzał przy przejściu granicy do Kongresówki dnia 13. lipca 1863.
  Strzyżowski - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za udział w powstaniu stracony w Siedlcach 1863.
  Szubartowski - , z Lublina, poległ pod Kobylanką dnia 8. maja 1863.
  Szubartowski Franciszek - umarł w szpitalu w Cieszanowie dnia 10. maja 1863. z ran odniesionych w walce z Moskalami. .
  Szubski - , szeregowiec z oddziału Waligórskiego , poległ pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Szumgaiło Konstanty - , wyrokiem sądu moskiewskiego za udział w powstaniu powieszony wSzawlach dnia 20. lutego 1864.
  Szumski - , były artelerzysta moskiewski raniony w potyczce z Moskalami pod Nagoszynem i wzięty w niewolę, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Łomży dnia 21. sierpnia 1863.
  Szuterski Albert - , obywatel ziemski, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony na szubienicy w Wieluniu dnia 9. grudnia 1863.
  Szuwalski Jan - , za udział w powstaniu stracony przez Moskali w Jędrzejowie dnia 20. czerwca 1864.
  Szydarowski Stefan - , poległ dnia 23. kwietnia 1864. w lasach Iłżyckich w Radomskiem i pochowany w Iłży razem z Małaciną.
  Szymanowski - , zginął pod Borodianką na Ukrainie w otoczeniu przez przeważające siły moskiewskie w r. 1863.
  Szymański Karol - , z Poznańskiego, ujęty przy granicy przez żołnierzy pruskich, ubity kijami w drodze do więzienia r. 1864.
  Szymański Tomasz - , poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Szymański Edward - , warszawianin, wychodzca polski wstąpiwszy do gwardji sułtańskiej, umarł w Konstantynopolu na cholerę w r. 1865.
  Szymkajło - , wychodźca polski podobnie w gwardji sułtańskiej, umarł w Konstantynopolu na cholerę w r. 1865.
  Szymoniak Maciej - , włościanin z Poznańskiego, poległ w utarczce z Moskalami w lasach Cisowskich pod Widełkami w grudniu 1863.
  Szyndler - rzemieślnik, wyrokiem sądu moskiewskiego stracony w Warszawie w lutym 1864.
  Szynkarzewski - , zginął pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10 maja 1863.


      
                                    Ślaski                                                                             Suzin


  Tarczewski Piotr - , poległ w powstaniu w r. 1863.
  Tareywa Maksymilian - , kapucyn pełniący obowiązki kapelana w obozie Taczanowskiego, dostawszy się w niewolę moskiewską, powieszony w Koninie d. 19 lipca 1864.
  Tarnawiecki Ludwik - , uczeń szkoły Dublańskiej, umarł w Cieszanowie dnia 6. maja 1863. z ran odniesionych w utarczce z Moskalami pod Kobylanką.
  Tarnowski hr. Juliusz - , poległ w bitwie pod Komarowem dnia 20. czerwca 1863. w 21. r. życia.
  Tasiński - , sierzant z oddziału Waligórskiego , poległ pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863
  Tatarewicz - , z Łęczyckiego, poległ dnia 18. lipca 1863. w utarczce z Moskalami pod Janowem.
  Tawtowicz - uczeń szafelskiego gimnazjum, za udział w powstaniu na rozkaz młodszego Murawiewa rozstrzelany w Użwentach na Litwie dnia 18. stycznia 1864.
  Tchorzewski Zygmunt - , oficer z oddziału Horodyńskiego, po kampani węgierskiej dostał się do Turcji, z tamtąd do Egiptu, gdzie dosłyszawszy wieści o powstaniu, porzucił świetne stanowisko i pospieszył do ojczyzny, by wziąść udział w walce z wrogiem narodu. Oszczędzany od kul nieprzyjacielskich w Węgrzech, w Krymie i w Nubii, pod Radziwiłowem dosięgła go atoli pierwsza i to z ukrycia; padł ugodzony w samą pierś dnia 1. lipca 1863.
  Tchórznicki Medard - , w utarczce z Moskalami pod Terespolem dnia 3. września 1863., poległ trafiony kulą nieprzyjacielską.
  Terlecki - , prywatny oficialista z Brzeżańskiego, poległ w bitwie pod Rudką.
  Terlecki Władysław - , umarł w Kurzynie pod Ulanowem dnia 23. marca 1863. z ran odniesionych w bitwie pod Potokiem.
  Terlikowski Jan - , poległ w utarczce z Moskalami pod Siodmaką dnia 23. lipca 1863.
  Toczyski - , poległ na placu walki pod Saniami dnia 3. września 1863.
  Toczyski Józef - , buchhalter administracji drogi żelaznej, wyrokiem sądu wojennego za udział w organizacji powstania stracony w cytadeli warszawskiej dnia 5. sierpnia. 1864.
  Toliński Dominik - , włościanin, wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Grodnie dnia 23. października 1863.
  Tołkin - , przewódzca oddziału na Litwie, poległ pod Sokołowem na Podlasiu we wrześniu 1863.
  Tomaniewicz Stanisław - , rodem z Brzeska, raniony śmiertelnie pod Jurkowcami dnia 21. października 1863., we trzy dni później zakończył życie w szpitalu w Klimuntowie.
  Tomkowicz Jan - , słuchacz medecyny na uniwersytecie Krakowskim, poległ pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Topolski Wojciech - , poległ w potyczce z Moskalami pod Borowcem dnia 16. kwietnia 1863.
  Topor - ; obacz Zwierzdowski.
  Torosiewicz - , zginął w powstaniu w r. 1863.
  Trasiewicz - , kapitan, poległ w utarczce z Moskalami pod Rosoczem dnia 16. listopada 1863.
  Traugut Romuald - , obywatel powiatu kobryńskiego , dymisjonowany podpułkownik wojsk moskiewskich, dowódzca oddziału powstańczego na Litwie, następnie naczelnik rządu narodowego, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego powieszony w Warszawie dnia. 5. sierpnia 1864.
  Trąbczyński - , poległ w utarczce z Moskalami pod Załężem dnia 16. lipca 1863.
  Trąpczyński Kazimierz - , referendarjusz, i brat tegoż Władysław, rolnik ze Brody w Poznańskiem, polegli w powstaniu; pierwszy pod Racięcinem dnia 16. kwietnia 1863.
  Trąpczyński - - inny tego nazwiska, uczeń leśnictwa także z Poznańskiego, zginął w powstaniu r. 1863.
  Trofimczu.k Teodor - włościanin, za udział w powstaniu polskiem rozstrzelany przez Moskali w Kobryniu na Litwie dnia 5. października 1863.
  Truszyński Ignacy - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony w cytadeli warszawskiej d. 14. listopada 1864.
  Trzaska Franciszek - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony przez powieszenie w Warszawie dnia 29. października 1863.
  Trzciński - , wyrokiem sądu moskiewskiego za udział w powstaniu stracony w Łomży dnia 7. listopada 1863.
  Tułasiewicz Wicenty - , lwowianin, poległ w utarczce z Moskalami pod Korytnicą dnia 12. czerwca 1863.
  Tułodniecki Kazimierz - , rolnik z Osiecza w Poznańskiem, poległ pod Nowąwsią w r. 1863.
  Turkaski Teofil - ; samborzanin , raniony w bitwie pod Tyszowcami dnia 18. maja 1863, został żywcem spalony przez Moskali w budynku, dokąd był wniesiony dla opatrzenia rany.
  Turno Witold - , syn właściciela dóbr Objezierza w Poznańskiem , poległ w walce z Moskalami pod Ignacewem w r. 1863
  Tyborowski - , zginał w powstaniu w r. 1863.
  Tyl Alojzy - , poległ pod Żyzynem w Lubelskiem dnia 8. sierpnia 1863.
  Tylhorowski Józef - , młynarz, poległ w bitwie z Moskalami pod Częstoborowicami dnia 30. lipca 1863.
  Tylman - , kapitan, syn doktora z Kongresówki, poległ w utarczce pod Ociesękami w listopadzie 1863, ugodzony kulą w czoło właśnie przy wymawieniu słów zachęcających: "Chłopcy, bierzcie armaty!"
  Tyralewski - , szeregowiec z oddzialu Waligórskiego , poległ na placu walki pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Tyski Antoni - , podporucznik strzelców, poległ pod Częstoborowicami dnia 30. lipca 1863.
  Tyszkiewicz - , hr. porucznik pod dowództwem Jeziorańskiego, poległ w bitwie pod Kobylanką dnia 6. maja 1863.
  Tyszkiewicz Kazimierz - , hr. umarł w Cieszanowie w maju 1863. z ran odniesionych w walce powstańczej.
  Tyszkiewicz Henryk - hr. , poległ pod Władyką dnia 24. maja 1863. zasłaniając odwrót powstańców litewskich..
  Ujejski Kalikst - , rodem z Michałówki w czortkowskiem, wyszedłszy w r. 1859. z kraju, zaciągnął się do legji cudzoziemskiej w Algerji, gdzie służąc dwa lata, został podoficerem w oddziele wybrańczym.. Po rozwiązaniu pułku w r. 1862 wrócił do ojczyzny, gdzie wziął czynny udział w organizacji powstania, a po jego wybuchu jeden. z pierwszych udał się do Kongresówki. Przytrzymany w drodze, przez 6 tygodni przesiedział w więzieniu, następnie dotarł wszelako do swoich życzeń: dostał się do Polski, gdzie pod Jeziorańskim i Lelewelem, przewodząc oddziałem strzelców; wśró dowodów męztwa i odwagi poległ w bitwie pod Korytnicą dnia 12. czerwca 1863.
  Unrug Kazimierz - , referendarjusz z Poznania, poległ w utarczce pod Kołem r. 1863.
  Urbanowicz - ; były oficer wojsk moskiewskich, wziąwszy udział w powstaniu polskiem poległ na polu walki.
  Urbanowski - ,kurier korpusu Jeziorańskiego, poległ w bitwie pod Kobylanką dnia 6. maja 1863.
  Urbański - , 60 letni starzec aresztowany przez Moskali w Kraskach własnej majętności w Sieradzkiem, powieszony bez wyroku w Osieku pod Wieluniem w czerwcu 1864.
  Uszyński Piotr - lwowianin, w oddziele Leszka Wiśniowskiego walcząc pod Tuczampami i ciężko raniony, zamordowany tamże na leśniczówce przez Moskali dnia 19. maja 1863.


      
                               Ujejski                                                                      Wiśniowski


  Walicki - , poległ pod Władyką dnia 24. maja 1863. zasłaniając odwrót powstańców litewskich.
  Waligórski Władysław - , uczeń szkoły Batigniolskiej., poległ w bitwie pod Kobylanką dnia 6. maja 1863.
  Waliński Jan - , mieszczanin z Baczek, wyrokiem sądu moskiewskiego stracony w Mińsku dnia 4. kwietnia 1864.
  Walisz - , poległ w bitwie pod Batorzem w Lubelskiem w r. 1863. Wańkowski, zginął w powstaniu w r. 1863.
  Waryłkiewicz Zygmunt - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za udział w organizacyi powstania rozstrzelany w Koninie w listopadzie 1863.
  Wasilewski - , kapitan z starej emigracyi, poległ w walce z Moskalami pod Brdowem d. 23. kwietnia 1863.
  Wasilewski Aleksy - , zabity pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1803.
  Wasilewski Gustaw - , akademik kijowski, poległ w utarczce z Moskalami pod Józefowem dnia 23. kwietnia 1863.
  Wasilewski Teofil Kazimierz - poległ pod Kozim-rynkiem w lipcu 1863.
  Wasiulczyński Jan - , raniony pod Poryckiem (otrzymał trzy kul w jedno kolano) i przywieziony do Walawki, zakończył życie dnia 17. listopada 1863.
  Waszkiewicz Tomasz - , szlachcic zagrodowy wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Kownie dnia 24. sierpnia 1863.
  Waszkowski Aleksander - , uczeń uniwersytetu petersburgskiego - wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu powieszony w Warszawie dnia 17. lutego 1865.
  Wądołowski Teodor - wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu polskiem stracony w Ostrowie dnia 4. marca 1864.
  Wąsowicz - , uczeń szewski z Stęszewa w Poznańskiem, poległ pod Olszową dnia 2? marca 1863.
  Wedeman - , z oddziału Komorowskiego, poległ w utarczce pod Starą Wsią dnia 18. stycznia 1864.
  Weinert Emil - , zginął w walce z Moskalami pod Imbramowicami dnia. 15. sierpnia 1863.
  Weroniecki Józef - poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Wernicki - , zginął w powstaniu w r. 1863.
  Wędruchowski Franciszek - , doktorand praw i praktykant prokuratoryj skarbowej w Krakowie, wziąwszy udział w powstaniu, w skutek ran odniesionych w bitwie pod Miechowem dnia 17. lutego 1863. dostał się w niewolę moskiowską w której też życia dokonał.
  Węgierkiewicz Władysław - , uczeń gimnazjum radomskiego, umarł w klinice krakowskiej dnia 26. marca 1863. z ran odniesionych w utarczce pod Uniejowem
  Węgierski Józef - z Poznańskiego, poległ pod Rudnikami dnia 25. listopada 1863.
  Węsierski Stanisław - , z Poznańskiego, nie czekając ukończenia wojskowości obowiązkowej w 4. pułku ułanów pruskich, przyłączył się do oddziału Garczyńskiego , z którym zeszedłszy granicę polską pod Słup, przy pierwszem spotkaniu z Moskalami między Dobrosołowem a Mieczowniczą
  Węsierski Władysław - , podobnie z Poznańskiego poległ pod Brdowem dnia 29. kwietnia 1863.
  Wiciejewski Franciszek - utonął w morzu przy lądowaniu pod Kłajpedą, dnia 11. czerwca 1863.
  Wiedzka Maria - , wdowa i matka sześciorga dzieci, za wyrokiem sądu wojennego wywieziona z Suwałk do Moskwy i pędzona ona piechoto dalej na Sybir, zakończyła życie w drodze z trudów i znużenia w grudniu 1863.
  Wieczorkowski - rozstrzelany przez Moskali w Siedlcach w marcu 1863.
  Wieczorkowski - - inny tego nazwiska. oficjalista dworu w Giebułtowie, zamordowany przez rozpasane żołdactwo moskiewskie w marcu 1863.
  Wielhorski hr. Michał - , właściciel dóbr na Litwie, zasłany na Sybir, umarł w Orenburgu z ran odniesionych w powstaniu r. 1864.
  Wielowiejski Adam - , padł pod ciosami rozpasanego żołdactwa moskiewskiego przy rabunku dworu w Giebułtowie w marcu 1863.
  Wierzbicki Aleksander - technik lwowski zginął w bitwie pod Korytnicą dnia 24. września 1863.
  Wierzbicki Hieronim - , były oficer pruski w powstaniu dowodząc pod pseudonimem "Boruta”, dostawszy się w niewolę moskiewską, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Łęczycy dnia 3. czerwca 1864.
  Wierzbicki - - jeszcze inny tego nazwiska, ranny pod Piotrowiczami dostał się do niewoli moskiewskiej i zapędzony do Mińska, tamże zakończył życie w r. 1863.
  Więckowski Franciszek - , dymisyowany porucznik wojsk moskiewskich, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w Siedlcach w grudniu 1863.
  Więckowski Ignacy - poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Wilkiewicz Marceli - szlachcic litewski, za udział w powstaniu wyrokiem sądu moskiewskiego powieszony w Ibianach na Litwie dnia 17. czerwca 1864.
  Winiarz Edward - , lwowianin , zginął w utarczce z Moskalami pod Tarnogrodem w r. 1863.
  Wisłocki - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony na szubienicy dnia 29. kwietnia 1864. w Wieluniu.
  Wiśniakowski Aleksander - , poległ w bitwie pod Żyzynem dnia 8. sierpnia 1863.
  Wiśniewski Kazimierz - , lekarz i dowódzca oddziału ujęty przez Moskali stracony w Radomiu dnia 18. lipca 1863.
  Wiśniewski Feliks - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego powieszony w Łęczycy dnia 16. stycznia 1864.
  Wiśniewski Jan - ., utonął w morzu dnia ł 1. czerwca 1863. przy lądowaniu pod Kłajpedą
  Wiśniowski Leszek - rodem z Sambora, za udział w powstaniu węgierskiem oddany do kompani karnej w fortecy Komornie, uszedł ztamtąd za granicę, a dostawszy się do Francyi, poświęcił się naukom technicznym.., i jako dyplomowany inżynier przyjął czynność przy budowie kolei żelaznej w kongresowej Polsce. Tamże z powodów manifestacyi uwięziony a potem wywieziony za granicę, z Wrocławia udał się do Wiednia, gdzie przedstawiwszy się ministrowi wojny, za wpływem ziomków swoich uzykał ułaskawienie. We Lwowie oddając się powołaniu nauczycielskiemu i dziennikarstwu , w czasie wybuchu powstania sformował mały oddział ochotników, na którego czele wtargnął na Wołyń, gdzie atoli w okolicy miasteczka Świniuch otoczony od przeważającej siły moskiewskiej, po krótkiej walce rozbity w szybkim odwrocie szukał ocalenia. Już blisko granicy wstąpiwszy do młyna dla pokrzepienia sił, ujęty został przez naprowadzonych objeżdczyków i odstawiony do Włodzimierza, tamże wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego skazany na śmierć, którą z pełną rezygnacyą odebrał przez. rozstrzelanie dnia 27. listopada 1863.
  Witkiewicz - , szlachcic guberni kowieńskiej, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu., powieszony w Ibianach na Litwie dnia 5. czerwca 1864.
  Witkowski Piotr - , porucznik, poległ w rozprawie z Moskalami pod Janowem na Podlasiu dnia 18. lipca 1863.
  Witkowski Jan - , zamordowany we dworze kosymińskim przez naprowadzonych Moskali dnia 18. kwietnia 1863.
  Witkowski Antoni - ., włościanin, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w Sejnach na Litwie dnia 10. marca 1864.
  Witkowski - - Jeszcze jeden tego nazwiska poległ w utarczce z Moskalami pod Broszeńcinem d. 10. kwietnia 1863.
  Witosławski - , uwięziony przez Moskali w Kamieńcu podolskim, umarł tamże w styczniu 1864.
  Władyczański Teofil - , oficer gwardyi moskiewskiej, na hasło powstania wziął w nim udział najpierw na Litwie, zkąd przeniósł się do Kongresówki., gdzie pod nazwą "Zaręby" prowadząc oddziałem, poległ w bitwie pod Lelowem d. 30. września 1863.
  Włoszkiewicz - , z Kobylnik w Poznańskiem, zginął w postaniu w r. 1863.
  Wnętowski Władysław - , malarz., wyrokiem sądu moskiewskiego za udział w powstaniu powieszony w Warszawie dnia 16. grudnia 1864.
  Wodziński - , wyrokiem sądu moskiewskiego stracony na szubienicy w Łęczycy dnia 6. maja 1864.
  Wojciechowski Michał - ., umarł w Gałaczu z ran odniesionych w bitwie z Rumanami pod Kastangalią, dnia 15. lipca 1864.
  Wojciechowski Józef - ., dzierzawca dóbr, zabity przez Moskalów przy najeździe Wojsławic w Lubelskiem w r. 1863.
  Wojciechowski - - inny tego nazwiska, sekretarz z Wągrowca w Poznańskiem, poległ pod Nowąwsią, r. 1863.
  Wojcikowski - , porucznik poległ w bitwie pod Żyzynem w r. 1863.
  Wojewódzki - ., wyrokiem sądu moskiewskiego stracony w Siedlcach w r. 1864.
  Woydt Kazimierz - , z Poznańskiego, poległ pod Ignacewem w r. 1863.
  Wojtkowski - , poległ w utarczce z Moskalami pod Saniami w r. 1863.
  Wolęcki - , burmistrz miasteczko. Dubienki w Hrubieszowskim, zakatowany przez Moskali w styczniu 1864 w czasie rabunku tego miejsca.
  Woliński - ., uczeń gimnazyum tarnopolskiego, walczył w powstaniu w oddziałach Czechowskiego i Lelewela; w potyczce pod Chruślinem trafiony w pierś kulą karabinową żyć przestał dnia 31. maja 1863.
  Wolschleger Antoni - , z Chraplewa w Poznańskiem poległ pod Dobrosołowem dnia 1. marca 1863.
  Wolski Antoni - , przewódzca oddziału, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Gontarze w Łomżyńskiem dnia 15. czerwca 1864.
  Wolski Kazimierz - , towarzysz Garibaldego w wyprawie sycylijskiej., rozstrzelany przez Moskali w Modlinie w r. 1863.
  Wolski Oskar - , poległ w bitwie pod Żelazną dnia 6. listopada 1863.
  Woltalewicz Andrzej - , żołnierz moskiewski za wzięcie udziału w powstaniu polskiem, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Poniewieżu na Litwie dnia 4. września 1863.
  Wołkowski Franciszek - , poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Wróblewski Ignacy - , szlachcic zagrodowy wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za udział w powstaniu razem z żoną został rozstrzelany w Kownie na Litwie w sierpniu 1863.
  Wyciułkowski - zginął pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863.
  Wysocki Edward - , właściciel ziemski z Brzeskiego, uwięziony przez Moskali i skazany na wygnanie na Sybir do Tomska umarł w drodze w Kazaniu w r. 1864.
  Wysocki Jan - , włościanin polski za wyrokiem sądu moskiewskiego za udział w powstaniu powieszony w Suwałkach w sierpniu 1863.
  Wyszomierski - , z nakazu jenerała moskiewskiego Belgarda , powieszony w Opatowie bez sądu w r. 1863.
  Wyszyński - , poległ pod Częstoborowicami dnia 30. lipca 1863.
  Wywilski Paweł - , dowódzca kosynierów, ranny w potyczce z .Moskalami dostawszy się w niewolę i zawieziony do Wilna, umarł tamże przy amputacji nogi r. 1864
  Zabielski - , wyrokiem sądu moskiewskiego za udział w powstaniu stracony w Radzyniu dnia 6. listopada 1863.
  Zabierzowski Antoni - , podporucznik,. poległ w utarczce z Moskalami pod Mierzwinem 5. grudnia 1863.
  Zaborek Wawrzyniec - , . umarł w szpitalu w Cieszanowie dnia 9. maja 1863. z ran odniesionych w powstaniu
  Zaborowski Nikodem - , syn dziedzica dóbr Wyganowa w Poznańskiem, poległ pod Ignacewem w r. 1863.
  Zaleski Adam - , poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Zaleski Stanisław - , poległ pod Królowym Mostem dnia 9. czerwca 1863.
  Zaleski - - inny tego nazwiska, emigrant francuzki, poległ w bitwie pod Grochowiskami dnia 18. marca 1863.
  Zaleski - , szeregowiec z oddziału Rychlewskiego, po poddaniu się pod Domblewem dnia 11. sierpnia 1863., zamordowany przez Moskali.
  Zaleszyński August - , poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
  Załuskowski Karol - , z Poznańskiego, umarł w Sokalu dnia 28. maja 1863. w skutek ran odniesionych w bitwie pod Tyszowcami.
  Zaremba - , z oddziału Komorowskiego, poległ w bitwie pod Starąwsią dnia 18. stycznia 1864.
  Zaremba - , obacz Władyszański.
  Zaręba - , krakowianin, poległ pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Zarzycki - , wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony w Wieluniu dnia 4. stycznia 1864.
  Zarzycki Jan - , przedmieszczanin, za udział w powstaniu stracony na szubienicy w Warszawie 28. września 1864.
  Zawadzki - , naczelnik powiatu Stopnickiego, pod przybranym nazwiskiem" Czeczot", pochwycony przez Moskali, za wyrokiem sądu wojennego stracony na szubienicy w Stopnicy w lutym 1864. r.
  Zawadzki Stanisław - , samborzanin , poległ w utarczce pod Skromowcami dnia 17. stycznia 1864.
  Zawadzki Aleksander - , poległ w utarczce z Moskalami pod Faisławicami w r. 1863.
  Zawadzki - - jeszcze jeden tego nazwiska, major, za wyrokiem Murawiewa powieszony na Litwie dnia 21. kwietnia 1864.
  Zawirski Józef - . uczeń szkół lwowskich, zginął w utarczce pod Panasówką dnia 3. września 1863.
  Zawora Marcin - , rolnik z Balina, umarł w Krzeszowicach w skutek ran odniesionych w walce z Moskalami pod Miechowem dnia 17. lutego 1863.
  Zawistowski August - , wyrobnik warszawski, za branie udziału w organizacji powstania, stracony w cytadeli warszawskiej dnia 25. lipca 1863.
  Zawistowski - - inny tego nazwiska sztabskapitan wojsk moskiewskich, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w Wołkowyskach dnia 23. lipca 1863.
  Zbijewski Franciszek - , właściciel Chorzewa i sędzia. pokoju w Radomskiem, wywieziony na Sybir, umarł 11. sierpnia 1864. w Petrowsku pod Irkuckiem.
  Zbrożek Józef - , umarł w Krakowie dnia 2. lutego 1863. z rany otrzymanej w rozprawie pod Miechowem.
  Zdanowicz Ignacy - wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za udział w organizacji powstania na Litwie, powieszony w Wilnie dnia 10. sierpnia roku 1864.
  Zduńczyk Adolf - , porucznik, poległ w walce z Moskalami pod Magnuszowem d. 10. sierpnia 1863.
  Zelner Leopold - , wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu rozstrzelany w cytadeli warszawskiej dnia 30. września 1863.
  Zelmic Włodzimierz - , wyrokiem sądu wojennego za uczestnictwo w powstaniu, rozstrzelany w Jeziernicach dnia 19. sierpnia 1863.
  Zembrzucki Wicenty - , poległ pod Częstoborowicami dnia 30. lipca 1863.
  Zembrzycki Stefan - , poległ w bitwie pod Pniową d. 11 lipca 1863.
  Zieliński - , dowódzca powiatu Taraszczańskiego, były oficer moskiewski, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kijowie dnia 30. maja 1863.
  Zieliński Wojciech - , umarł dnia 20. czerwca 1863-. w Kępie Żabieckiej nad Wisłą z ran odniesionych w walce z Moskalami pod Gaczą
  Zieliński Jan - , oficer wojsk moskiewskich, wziąwszy udział w powstaniu polskiem, znalazł śmierć na polu walki.
  Zieliński - - jeszcze jeden tego nazwiska obywatel podolski, zamordowany przez Moskali w r. 1863.
  Ziemacki Rajmund - , proboszcz wiewiórski 70 letni starzec, za wyrokiem Murawiewa rozstrzelany w Wilnie w czerwcu 1863.
  Zimmerman Ignacy - , obywatel rolnik rodem z Trzemeszna w Poznańskiem, poległ pod Olszową; brat tegoż zaś Kazimierz, akademik, poległ pod Kleczewem dnia 10. czerwca 1863.
  Zwoliński Seweryn - , dziedzic włości Kobyle w Jasielskiem, poległ w bitwie z Moskalami pod Jurkowcami dnia 21. października 1863.
  Zoll Ludwik - , akademik krakowski, umarł w Podgórzu dnia 27. grudnia 1863. w skutek ran odniesionych w powstaniu.
  Zwierzdowski - , dowodząc oddziałem pod nazwiskiem Topora, w utarczce z Moskalami ranny ciężko dostał się do niewoli, a zawieziony do Opatowa, tamże rozstrzelany dnia 23. lutego 1864.
  Zybers Józef - , włościanin litewski, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony w Wilnie w sierpniu 1863.

  Zygardłowicz Stanisław
  - , mieszczanin, wyrokiem sądu wojennego za udział w powstaniu powieszony w Bodżentynie dnia 23. czerwca 1864.
  powinno być: Zygadlewicz Stanisław  inf. Anna Tylka

  Zygmuntowski - , z Poznańskiego, biorący udział w powstaniu, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego stracony w Włocławku dnia 19. lutego 1863.
  Żminkowski Adam - , poległ w utarczce z Moskalami pod Możołowem. w r. 1863.
  Żaboklicki - , podoficer z oddziału Waligórskiego, poległ na placu walki pod Hutą Ireną dnia 22. października 1863.
  Żaliński Julian - , umarł w Cieszanowie dnia 6. maja 1863. z ran otrzymanych w powstaniu.
  Żebrowski - , były oficer wojsk moskiewskich, wziąwszy udział w powstaniu polskiem, zginał w tymże w jednej z wielu utarczek.
  Żebrowski Konstanty - , porucznik artylerji moskiewskiej, za wzięcie udziału w powstaniu, rozstrzelany w Borysowie dnia 6. lipca 1863.
  Żegliński Józef - , inżynier, wyrokiem sądu moskiewskiego stracony w Włocławku dnia 17. sierpnia r. 1863.
  Żelechowski - , utonął w Wiśle w czerwcu 1863. przy ustępowaniu przed przeważającą siłą Moskali.
  Żelicha - , krakowianin, poległ w nieszczęśliwej rozprawie z Moskalami pod Miechowem dnia 17. lutego r. 1863.
  Żochowski Stanisław - , były oficer wosk moskiewskich, wziąwszy udział w powstaniu , poległ pod Seceminem dnia 17. lipca 1863.
  Żółkiewski - , poległ pod Salichą na Wołyniu w maju r. 1863.
  Żołnierowski - , utonął w morzu przy lądowaniu pod Kłejpedą dnia 11. czerwca 1863.
  Żołtowski Mścisław - , syn dziedzica dóbr Zajęczkowa w Poznańskiem, zginął w powstaniu 1863.
  Żołtowski Michał - , kapelan oddziału Lelewela, poległ na placu walki pod Borowcem dnia 16. kwietnia 1863.
  Żukowski - , były oficer wojsk moskiewskich, w powstaniu polskie m przewodząc jako major, w rozprawie pod Rudnikami dnia 25. lipca ł 863. zachęcając swoich do boju wykrzykiem: „zwyciężyć wiara, lub umrzeć z honorem!" ugodzony kulą w piersi, oddał swego ducha. Zwłoki pochowano w Chorzelowie.
  Żuliński Roman - , nauczyciel gimnazjalny zawiadujący wydział Rządu narodowego, wyrokiem sądu moskiewskiego stracony w cytadeli warszawskiej dnia 5. sierpnia 1864.
  Żułkowski Walenty - , poległ w bitwie pod Pniową dnia 11. lipca 1863.
  Żurkowski Grzegorz - umarł w Krakowie z ran odniesionych w bitwie pod Skałą.
  Życki Antoni - , za wyrokiem sądu moskiewskiego stracony przez rozstrzelanie w Rosieniach na Żmudzi dnia 25. września 1863.


  Zapraszam także na stronę " FORGEN " -   LINK  - gdzie znajduje się " Spis ... skazanych w guberniach: Wileńskiej, Kowieńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej, Witebskiej, Mohylewskiej i Augustowskiej podczas wybuchłego na Litwie Powstania do 1-go października 1864 r.” - Wacława Studnickiego, z roku 1923   SUPLEMENT


  10.12.2008 r.

  W opublikowanym na Pana stronie „Spisie […]” wg Hipolita Stupnickiego znalazły się niestety błędy, które jako potomek rodziny Kucharskich chciałbym sprostować i prosić o umieszczenie sprostowania na stronie.
  Waleryan (wg archaicznej pisowni - współcześnie Walerian lub Walery) Kucharski był rodzonym bratem mojego pradziadka Ignacego, a to co wiemy o nim kłóci się z tym, co podaje Hipolit Stupnicki.
  Otóż urodzony w Brześnicy koło Dolska, w Księstwie Poznańskim, prawdopodobnie w roku 1844, poszedł do powstania razem ze starszym bratem Nikodemem i w oddziale Edmunda Calliera. 22 marca 1863 brał udział w bitwie koło Pątnowa. Jego oddział walczył pod Olszowym Młynem.
  Miejsce to bywa potem również określane: Olszowa, bądź Olszak.
  W czasie tej potyczki śmiertelne w konsekwencji ranny odniósł również inny powstaniec o nazwisku Kucharski –Zygmunt. Ranny był też sam Callier.
  Ciężko rannego Waleriana Kucharskiego przewieziono przez granice zaborów do Orchowa, do proboszcza sprzyjającego powstańcom – Nikodema Siega. Był przez księdza otoczony opieką, niestety rany były poważne, w konsekwencji zmarł 30 maja w Orchowie, gdzie został pochowany z honorami, przy kościele, a nie na cmentarzu parafialnym. Dzięki temu jego grób ocalał i można przeczytać następujący tekst na tablicy: Waleryan Kucharski, Syn Ignacego Kucharskiego i Florentyny z Nawrockich, Licząc lat 19 † w Orchowie 30. Maja 1863 r. wskutek ran odebranych w bitwie pod Olszową dnia 22. Marca 1863 r.
  Tablica nagrobna jest więc dowodem na to, że miejscem śmierci i pochówku Waleriana było Orchowo, a jego ojcem był Ignacy.
  Powinowactwo z drugim powstańcem Zygmuntem Kucharskim było wysoce prawdopodobne - sądzę na podstawie badań Tek Dworzaczka, że to był brat stryjeczny Walerego ale dowodów na to nie mam.
  To co wiemy o Zygmuncie jest w Tekach Dworzaczka.
  Znajdujemy tam następujące wpisy dotyczące Zygmunta Kucharskiego.
  1. Metrykalia > Katolickie > Część 4
  19635 (Poznań, Św. Marcin)
  1863.25/VII. + G. Zygmunt Kucharski, l. 19, w akad. wrocł., s. G. Jana dziedzica d. Niedźwiedź p. chełmiń. i Walentyny Paliszewskiej, z ran pod Olszową 22/III
  Ta Niedźwiedź leży pod Wąbrzeźnem, w ziemi chełmińskiej i to są dawne Prusy Zachodnie. Na przykościelnym cmentarzu pochowany jest Jan Kucharski, ojciec Zygmunta, powstaniec listopadowy.
  2. W Dzienniku Poznańskim z 1863 roku (nr 171 - 30/VII.) znajdujemy potwierdzenie dotyczące Zygmunta:
  Zygmunt Kucharski 25/VII. + z ran pod Olszową (w dn. 22/III. (nr 169. 28/VII.). Operacja z przed 6 tyg. nie uratowała go. Pielęgnowany był w domu hr. A. Skórzewskiej przy ul. Rycerskiej p. l. p. 416
  Tak więc to Zygmunt, syn Jana zmarł w Poznaniu, a nie Walery i wszystko wskazuje na to, że na liście Hipolita Stupnickiego opisy obu są zamienione.
  Jerzy Szatkowski


  8 marzec 2007 r.  - 21 luty 2009 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005